Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZI.I. 3432/02/07 w trybie zapytania o cenę - Zakup i dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

 

 

Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZI.I. 3432/02/07  w trybie zapytania o cenę pn.:

 

„ Zakup i dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania”.

 

Zadanie nr 1

Wybrano ofertę złożoną przez:

P.W. „ Solo-Kolos” Z.P.Ch.

Ul. Warszawska 363/365

42-200 Częstochowa

Za cenę brutto: 23 698,70 zł

Słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 70/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  3 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Zadanie nr 2

Wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ Solo-Kolos” Z.P.Ch.

Ul. Warszawska 363/365

42-200 Częstochowa

Za cenę brutto: 12 355,46 zł

Słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 46/100

Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

Złożono ofert:  3 -, z czego odrzucono lub wykluczono z postępowania - 0.

 

Starosta Kłobucki

Stanisław Garncarek

Metryczka
  • opublikowano:
    06-03-2007 12:59
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl