Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/20/06

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 Starosta Kłobucki

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.powiatklobucki.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3432/20/06  p.n.:

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla termomodernizacji  Szpitali Rejonowych w Kłobucku i Krzepicach, pow. kłobucki, woj. śląskie”. 

 

Wybrano oferty:

Zadanie nr 1 pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla termomodernizacji  Szpitala Rejonowego w Kłobucku pow. kłobucki, woj. śląskie”.

„ KOSZT-BUD” Dariusz Majer

ul. Gen. Ziętka 18/c/12

44-196 Knurów

za cenę 64 050,00 zł

słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100

 

Złożono ofert: 

5, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Zadanie nr 2 pn.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla termomodernizacji  Szpitala Rejonowego w Krzepicach pow. kłobucki, woj. śląskie”.

Zakład Budowlano-Instalacyjny

„Wachelka i Łyczba” Sp.j.

ul. Kopernika 21

 42-200 Częstochowa

za cenę brutto: 37 881,00

słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100

 

Złożono ofert:

5, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0 .

uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Starosta Kłobucki

mgr Krzysztof Nowak

Metryczka
  • opublikowano:
    22-06-2006 10:08
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl