Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/29/05

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

 

 

Zarząd Powiatu w Kłobucku

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck,

tel. 34/3109500 fax. 34/3109507

www.klobuck.pl e-mail:zam_pub@klobuck.pl

 

 

Informuję  o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZI.I. 3471/29/05 na:

 

„Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Nowoczesny sprzedawca dla Powiatowego Urzędu Pracy (CPV 80423100-6)”.

 

Złożono ofert:   2, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

Gospodarstwo Pomocnicze

„ KOPTTUR” Śl.W.K. OHP

Aleja Niepodległości 20/22

42-200 Częstochowa

za cenę ryczałtową brutto dla jednego szkolonego 350,00 zł

słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100

 

 

Starosta

mgr Krzysztof Nowak

Metryczka
  • opublikowano:
    27-10-2005 15:20
    przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl