Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Oddział Administracyjno - Gospodarczy

Kierownik Oddziału – Tomasz Karwat

Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 95 23

 

Do zakresu działania Oddziału Administracyjno-Gospodarczego należy prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
 

W w/w zakresie Oddział Administracyjno-Gospodarczy prowadzi sprawy w szczególności związane z:

1) zabezpieczeniem informacji wizualnej dla interesantów.

2) gospodarką środkami trwałymi, w tym:

a) prowadzeniem spraw związanych z zaopatrzeniem w środki trwałe i pozostałe środki trwałe (wyposażenie),

b) ewidencjonowaniem ilościowym materiałów oraz ilościowo-wartościowym środków trwałych i pozostałych środków trwałych (wyposażenie),

c) przydatnością składników majątkowych oraz wnioskowaniem o zagospodarowanie zapasów zbędnych i nadmiernych.

3) gospodarowaniem odzieżą ochronną i roboczą, w tym zabezpieczeniem w środki czystości.

4) zapewnieniem obsługi poligraficznej i telefoniczno-łącznościowej.

5) przechowywaniem rzeczy znalezionych.

6) przygotowywaniem projektów umów najmu, dzierżawy, itp. związanych z administrowaniem budynkami Starostwa, w tym w zakresie instalacji grzewczej, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, itp. w Starostwie.

7) zapewnieniem właściwego wykonywania obowiązków przez sprzątaczki
w pomieszczeniach Starostwa, w tym właściwego wykorzystania i zabezpieczenia zmechanizowanego sprzętu gospodarczego (odkurzacze itp.).

8) bieżącym prowadzeniem dokumentacji samochodów służbowych (kart drogowych, miesięcznych kart eksploatacyjnych, miesięcznych kart zużycia paliwa) oraz zaopatrzeniem w podstawowe wyposażenie i części zamienne do samochodów.

9) zapewnieniem zabezpieczenia budynków i pomieszczeń Starostwa oraz prowadzeniem ewidencji czasu pracy i dyspozycyjności dozorców.

10) zapewnieniem konserwacji i napraw sprzętu oraz urządzeń technicznych, a ponadto zapewnieniem wykonania drobnych remontów bieżących budynku i instalacji grzewczej,
wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w Starostwie.

11) prowadzeniem spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym na cele administracyjne, zakupem inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych.

12) zabezpieczeniem stanowisk pracy w materiały biurowe, w tym ewidencjonowaniem i rozdzielaniem zakupionych materiałów biurowych.

13) prowadzeniem rejestru umów oraz rejestru faktur i rachunków.

14) przekazywaniem rachunków i faktur Wydziałom, w celu sprawdzenia ich pod względem merytorycznym oraz opisania procedury zamówienia i celowości zaciągniętego zobowiązania.


 

Do zakresu działania Oddziału Administracyjno-Gospodarczego należy wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów, a należących do właściwości rzeczowej tego Oddziału.

Metryczka
 • wytworzono:
  17-07-2008
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  17-07-2008 13:00
  przez: Magdalena Wasilewska
 • zmodyfikowano:
  03-03-2014 10:40
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 4458
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl