Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oddział Kontroli Finansowej i Audytu

Inspektor Agnieszka Mięsowska

ul. ks. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. (34) 310 06 42

 

Do zakresu działania Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu należy prowadzenie spraw z zakresu kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu dotyczącej procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
 

Kontrola finansowa obejmuje:

1) przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.

3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów, o których mowa w pkt. 2.
 

W zakresie, o którym mowa w ust. 1 Oddział Kontroli Finansowej prowadzi sprawy w szczególności związane z:

1) kontrolą przestrzegania, przez podległe i nadzorowane jednostki realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, obejmującą w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych.

2) prawidłowością i terminowością pobierania dochodów.

3) zgodnością wydatków z planowanym przeznaczeniem.

4) prawidłowością wykorzystania środków finansowych, w tym zakres zrealizowanych zadań.

5) prawidłowością wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania publicznego.

6) prawidłowością wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem realizacji zadań przewidzianych do sfinansowania dotacją z budżetu Powiatu.

7) zapewnieniem radnym dostępu do informacji o wynikach kontroli finansowych.

8) prawidłowością wykorzystania środków funduszy celowych.

9) współdziałaniem w zakresie przeprowadzania kontroli przez Komisje Rady Powiatu.

10) przygotowywaniem projektu zasad przeprowadzania kontroli w części dotyczącej kontroli finansowej.

11) sporządzaniem planów kontroli i sprawozdań z tych planów w części dotyczącej kontroli finansowej.

12) analizowaniem materiałów pokontrolnych i sporządzaniem generalnych wniosków w celu wyeliminowania uchybień i polepszenia efektywności działań Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w zakresie kontroli finansowej.

13) kompletowaniem dokumentów i sporządzaniem zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

14) kontrolowaniem innych spraw związanych z potrzebą przeprowadzenia kontroli finansowej Wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, na podstawie upoważnień Starosty lub Zarządu.