Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Powiatu

Katarzyna Kurowska
tel. (34) 310 95 19
pokój 19

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie obowiązków określonych przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
6) kierowanie służbą finansowo-księgową w starostwie, nadzór nad służbami finansowo-księgowymi w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
7) nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
10) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
11) powiadamianie Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty, o której mowa w art. 48 ust.4 ustawy o samorządzie powiatowym,
12) opracowywanie prognoz finansowych,
13) wykonywanie innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

Metryczka
 • wytworzono:
  16-04-2004
  przez: Paweł Kulejewski
 • opublikowano:
  16-04-2004 11:23
  przez: Grzegorz Pietruszka
 • zmodyfikowano:
  03-03-2014 09:41
  przez: Paweł Kulejewski
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Kłobucku
  odwiedzin: 10595
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13
NIP: 574-17-83-156
REGON: 151399048

Dane kontaktowe:

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl