Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Skarbnik Powiatu

Katarzyna Kurowska
tel. (34) 310 95 19
pokój 19

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
2) wykonywanie obowiązków określonych przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
6) kierowanie służbą finansowo-księgową w starostwie, nadzór nad służbami finansowo-księgowymi w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
7) nadzorowanie egzekwowania należności budżetowych,
8) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
9) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
10) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
11) powiadamianie Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie kontrasygnaty, o której mowa w art. 48 ust.4 ustawy o samorządzie powiatowym,
12) opracowywanie prognoz finansowych,
13) wykonywanie innych obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

 • Opublikował: Grzegorz Pietruszka, data publikacji: 16-04-2004 11:23
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski, data modyfikacji: 03-03-2014 09:41
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 16-04-2004
 • Ilość wyświetleń: 5482
 • Link do strony: http://static.bip.klobuck.pl/1654/266/skarbnik-powiatu.html
 • Opublikował: Grzegorz Pietruszka, data publikacji: 16-04-2004 11:23
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski, data modyfikacji: 03-03-2014 09:41
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 16-04-2004
 • Ilość wyświetleń: 5482
 • Link do strony: http://static.bip.klobuck.pl/1654/266/skarbnik-powiatu.html
 • Data publikacji: 16-04-2004 11:23 przez: Grzegorz Pietruszka
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 16-04-2004
 • Ilość wyświetleń: 5482
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  03-03-2014, godz. 09:41:57
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  03-03-2014, godz. 09:40:59
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  03-03-2014, godz. 09:36:58
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  04-10-2011, godz. 09:54:26
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  03-06-2008, godz. 09:40:22
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  11-12-2006, godz. 10:06:31
  Modyfikacja strony przez: Maciej Biernacki
 •  
  15-12-2005, godz. 12:43:42
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Pietruszka
 •  
  16-04-2004, godz. 11:23:38
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13

 

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl