Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sekretarz Powiatu

Sylwia Tronina
tel. (34) 310 95 09
fax. (34) 310 95 07
pokój nr 9


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa,
a w szczególności:

1) właściwej organizacji, czuwania nad terminowością i tokiem wykonywanych zadań w Starostwie, w tym załatwianiem spraw indywidualnych,
2) czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Starostwa i jego komórek organizacyjnych,
3) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawionych przez Zarząd,
4) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Starostwa w zakresie ustalonym przez Starostę.

Sekretarz sprawuje nadzór nad:
1) realizacją zadań w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w "Zbiorach Danych Osobowych" oraz realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej i Biuletynem Informacji Publicznej
2) gospodarką środkami trwałymi Powiatu, w tym procesem komputeryzacji, zakupem środków trwałych, remontami oraz gospodarowaniem powierzchniową użytkową pomieszczeń wchodzących w skład siedziby Starostwa,
3) tokiem przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
4) funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Starostwie oraz reprezentowanie Starostwa wobec kontroli zewnętrznej,
5) przestrzeganiem przepisów bhp w Starostwie.

 • Opublikował: Grzegorz Pietruszka, data publikacji: 16-04-2004 11:34
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski, data modyfikacji: 03-03-2014 09:43
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 16-04-2004
 • Ilość wyświetleń: 5876
 • Link do strony: http://static.bip.klobuck.pl/1653/264/sekretarz-powiatu.html
 • Opublikował: Grzegorz Pietruszka, data publikacji: 16-04-2004 11:34
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski, data modyfikacji: 03-03-2014 09:43
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 16-04-2004
 • Ilość wyświetleń: 5876
 • Link do strony: http://static.bip.klobuck.pl/1653/264/sekretarz-powiatu.html
 • Data publikacji: 16-04-2004 11:34 przez: Grzegorz Pietruszka
 • Modyfikował: Paweł Kulejewski
 • Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Kłobucku
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Kulejewski
 • Data wytworzenia: 16-04-2004
 • Ilość wyświetleń: 5876
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  03-03-2014, godz. 09:43:19
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  03-03-2014, godz. 09:38:02
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  03-03-2014, godz. 09:35:34
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  03-03-2014, godz. 09:34:47
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  04-10-2011, godz. 09:53:43
  Modyfikacja strony przez: Paweł Kulejewski
 •  
  18-01-2011, godz. 12:14:02
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  29-09-2010, godz. 07:37:49
  Modyfikacja strony przez: Magdalena Wasilewska
 •  
  31-03-2008, godz. 13:16:32
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Pietruszka
 •  
  14-03-2007, godz. 09:35:17
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Pietruszka
 •  
  11-12-2006, godz. 10:05:50
  Modyfikacja strony przez: Maciej Biernacki
 •  
  16-04-2004, godz. 11:34:03
  Modyfikacja strony przez: Grzegorz Pietruszka
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Kłobucku
42-100 Kłobuck
Rynek im. Jana Pawła II 13

 

tel.: 34 310 95 00
fax: 34 310 95 07
e-mail: starostwo@klobuck.pl