Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
851131059309777816385013311515014000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
637626828768263628797886671500739107566959630680846612185561
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
792517655291317890968018974884787277523474409752687299063991
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
706525652984485599346570765021854208133183560903339339689027
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
688826649458940621345872156203512414791645759542296994251737
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
519663801452062507844342631837396814770065173531135370752429
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1122042280353224008852664464544421151802447794678856207
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000005417
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 203427
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 113673
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 108192
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 79045
 5. Strona główna
  Wyświetleń: 65339
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 62979
 7. Przetargi
  Wyświetleń: 62132
 8. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 43961
 9. Wydziały Starostwa
  Wyświetleń: 35485
 10. Ogłoszenia o wynikach przetargów
  Wyświetleń: 34544
 11. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
  Wyświetleń: 30777
 12. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 29673
 13. REKRUTACJA
  Wyświetleń: 24863
 14. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 23133
 15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 21202
 16. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 20912
 17. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 17873
 18. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 17425
 19. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 17122
 20. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 16005
 21. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 15558
 22. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 15064
 23. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
  Wyświetleń: 13806
 24. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 13647
 25. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 13290
 26. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 12949
 27. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 12302
 28. Informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 12232
 29. Biuro Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 12144
 30. Wybory 2014
  Wyświetleń: 11979
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11799
 32. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
  Wyświetleń: 11644
 33. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 11600
 34. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 11589
 35. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 11553
 36. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 11547
 37. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 11340
 38. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 11297
 39. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 11265
 40. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 11067
 41. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10930
 42. Protokoły z obrad Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 10917
 43. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 10842
 44. Skład Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 10662
 45. Budżet
  Wyświetleń: 10424
 46. Wykaz rzeczy znalezionych wg stanu na dzień 12 grudnia 2018 roku
  Wyświetleń: 10235
 47. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 9771
 48. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 9759
 49. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
  Wyświetleń: 9685
 50. Ogłoszenia o zmianie umowy
  Wyświetleń: 9671
 51. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 9572
 52. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 9518
 53. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 9409
 54. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 9397
 55. Wykaz dokumentów z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 9362
 56. Dom Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 9317
 57. Radcy Prawni
  Wyświetleń: 9307
 58. Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
  Wyświetleń: 8791
 59. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 8791
 60. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 8788
 61. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8712
 62. Wykaz aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 8704
 63. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 8615
 64. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8557
 65. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 8356
 66. Zgłoszenia budowlane
  Wyświetleń: 8283
 67. Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 8174
 68. Statut Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 8104
 69. Wykaz wniosków zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 8099
 70. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 8090
 71. Wykaz decyzji zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 7946
 72. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7900
 73. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 7834
 74. Zespół Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 7738
 75. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 7728
 76. Akty prawne
  Wyświetleń: 7699
 77. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku
  Wyświetleń: 7687
 78. Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 7677
 79. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 7669
 80. Uchwały Rady Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7635
 81. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
  Wyświetleń: 7537
 82. Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 7413
 83. Majątek
  Wyświetleń: 7385
 84. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
  Wyświetleń: 7261
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7237
 86. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 7218
 87. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 6994
 88. Wybory 2010
  Wyświetleń: 6965
 89. Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 6622
 90. Program Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 6541
 91. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 6190
 92. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 6009
 93. Petycje
  Wyświetleń: 5963
 94. Uchwały Zarządu Powiatu - 2014 rok
  Wyświetleń: 5720
 95. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 5645
 96. Oświadczenia majątkowe Sekretarza Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5636
 97. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 5591
 98. Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5487
 99. Projekt pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 5481
 100. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 5480
 101. Oświadczenie majątkowe Skarbnik Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5307
 102. Wybory 2018
  Wyświetleń: 5281
 103. Informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5269
 104. Wydział Inwestycji i Rozwoju
  Wyświetleń: 5248
 105. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 5203
 106. Uchwały Rady Powiatu - II i III kadencja
  Wyświetleń: 5059
 107. Uchwały Zarządu Powiatu - 2015 rok
  Wyświetleń: 5019
 108. Uchwały Zarządu Powiatu - 2017 rok
  Wyświetleń: 4985
 109. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 4957
 110. Zgłoszenia budowlane - 2017 rok
  Wyświetleń: 4714
 111. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 4554
 112. Uchwały Zarządu Powiatu - 2016 rok
  Wyświetleń: 4426
 113. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 4358
 114. Oddział Administracyjno - Gospodarczy
  Wyświetleń: 4293
 115. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 4072
 116. Darmowa pomoc prawna
  Wyświetleń: 4025
 117. Oddział Informatyki
  Wyświetleń: 3995
 118. Oddział Kontroli Finansowej i Audytu
  Wyświetleń: 3955
 119. Harmonogram dyżurów Zarządu Powiatu w sprawach skarg i wniosków
  Wyświetleń: 3785
 120. Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3765
 121. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3701
 122. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM
  Wyświetleń: 3652
 123. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu publicznego
  Wyświetleń: 3639
 124. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, związanych ze zbliżającym się sezonem zimowym
  Wyświetleń: 3623
 125. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3607
 126. Uchwały Zarządu Powiatu - 2010 rok
  Wyświetleń: 3585
 127. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 3527
 128. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 3523
 129. Uchwały Zarządu Powiatu - 2008 rok
  Wyświetleń: 3516
 130. Uchwały Zarządu Powiatu - 2009 rok
  Wyświetleń: 3503
 131. Uchwały Zarządu Powiatu - 2011 rok
  Wyświetleń: 3484
 132. Zgłoszenia budowlane - 2016 rok
  Wyświetleń: 3476
 133. Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego
  Wyświetleń: 3467
 134. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 3459
 135. Uchwały Zarządu Powiatu - 2012 rok
  Wyświetleń: 3451
 136. Uchwały Zarządu Powiatu - 2013 rok
  Wyświetleń: 3434
 137. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 3346
 138. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 3307
 139. Zgłoszenia budowlane - 2018 rok
  Wyświetleń: 3290
 140. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 3272
 141. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Miedźno działka nr 296 i nr 343
  Wyświetleń: 3257
 142. Wniosek - Marcin Pilśniak - budowa obory wraz z poczekalnią i hala udojową
  Wyświetleń: 3221
 143. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 3219
 144. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego określania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, obręb Bór Zapilski
  Wyświetleń: 3192
 145. Uchwały Zarządu Powiatu - 2007 rok
  Wyświetleń: 3187
 146. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Popów
  Wyświetleń: 3173
 147. Zgłoszenia budowlane - 2015 rok
  Wyświetleń: 3145
 148. Informacja z otwarcia ofert - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 3139
 149. Dotyczy pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 3138
 150. Ogłoszenie o zmianie umowy - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3138
 151. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 3138
 152. Samodzielne stanowisko do spraw zdrowia
  Wyświetleń: 3138
 153. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 3123
 154. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 3059
 155. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie projektu Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3038
 156. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 58/5, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 3032
 157. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3000
 158. Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 2993
 159. Zawaidomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2964
 160. Wykaz wniosków o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 2925
 161. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 2916
 162. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 2897
 163. Komisje Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2888
 164. Uchwały Zarządu Powiatu - 2018 rok
  Wyświetleń: 2888
 165. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady – Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2
  Wyświetleń: 2883
 166. Uchwały Zarządu Powiatu - 2006 rok
  Wyświetleń: 2882
 167. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2876
 168. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2865
 169. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 2861
 170. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 162
  Wyświetleń: 2857
 171. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Miedźno działka 289/2
  Wyświetleń: 2843
 172. Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2822
 173. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 2817
 174. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2813
 175. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 2812
 176. Uchwały Zarządu Powiatu - 2019 rok
  Wyświetleń: 2794
 177. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2787
 178. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2784
 179. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu w kwocie 5 700 000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu – 3 472 883 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 2 227 117 zł
  Wyświetleń: 2763
 180. Informacja - parking strzeżony Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2758
 181. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 2757
 182. XXII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - 14 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2753
 183. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 2750
 184. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 2731
 185. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Lelity
  Wyświetleń: 2729
 186. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimym 2016/2017
  Wyświetleń: 2712
 187. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości, obręb Więcki
  Wyświetleń: 2700
 188. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2698
 189. Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 2669
 190. Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2654
 191. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2643
 192. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 2642
 193. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 2632
 194. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 2628
 195. Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 2623
 196. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ulicy Szkolnej o Opatowie poprzez wykonanie chodnika dla pieszych
  Wyświetleń: 2614
 197. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 2 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 2602
 198. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 2598
 199. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 18 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2580
 200. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 2572
 201. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, działki 12/1, 12/2, obręb Puszczew
  Wyświetleń: 2564
 202. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2551
 203. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2539
 204. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 2537
 205. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2528
 206. Informacja dotycząca przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
  Wyświetleń: 2518
 207. Przetarg nieograniczony - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2509
 208. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr IR.272.3.11.2017 pn. Sprzedaż i dostawa sprzętu w celu doposażenia kompleksu pracowni CNC...
  Wyświetleń: 2509
 209. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęciu przebiegu granic nieruchomości, obręb Ługi Radły
  Wyświetleń: 2497
 210. Uchwała Nr 5/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2490
 211. Zawiadomienie dot. stawienia się przy posesji Albertów 37 przy działce nr 231/1
  Wyświetleń: 2484
 212. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 2471
 213. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 2459
 214. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Nowiny
  Wyświetleń: 2442
 215. Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Wyświetleń: 2417
 216. Informacja dotycząca zmiany ustawy o transporcie drogowym
  Wyświetleń: 2406
 217. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2405
 218. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Finansowym - 4/5 etatu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 2401
 219. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 2396
 220. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2392
 221. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2367
 222. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2017/2018
  Wyświetleń: 2365
 223. Przetarg nieograniczony pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 2356
 224. Ogłoszenie o punkcie informacjnym, w którym udzielane są informacje dotyczące zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Wyświetleń: 2353
 225. Zmiana godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 2352
 226. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2337
 227. Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2336
 228. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 września 2010 roku - informacja o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 2326
 229. Uchwała Nr 4/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2317
 230. Przetarg nieograniczony - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 2316
 231. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 2315
 232. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 2307
 233. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 2297
 234. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2280
 235. Stypendia dla uczniów i studentów
  Wyświetleń: 2278
 236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zrowotnej w Kłobucku za 2016 rok
  Wyświetleń: 2274
 237. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2256
 238. Otwarty Konkurs Ofert 2015
  Wyświetleń: 2229
 239. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 2226
 240. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej o dyżurach pełnionych w dniach 15-16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 2223
 241. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2214
 242. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 2213
 243. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 2199
 244. Wniosek - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wilk - Ryszard Wilk - elektrownia wiatrowa
  Wyświetleń: 2197
 245. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2188
 246. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2182
 247. Informacja o wyniku postępowania - w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do prowadzenia parkingu strzeżonego, w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2174
 248. Informacje na temat projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 2139
 249. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
  Wyświetleń: 2138
 250. Zawiadomienie do zapoznania się z aktami sprawy dot. zwrotu nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 829 oznaczonej jako działka nr 14/34 i nr 14/54
  Wyświetleń: 2137
 251. Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych
  Wyświetleń: 2136
 252. Zawiadomienie dot. oględzin w terenie oraz przedłużenia terminu w sprawie wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 2134
 253. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 2132
 254. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 2130
 255. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 7 części
  Wyświetleń: 2113
 256. Wezwanie do obioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.06.2015 r.
  Wyświetleń: 2113
 257. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Borowa działka nr 1046/2
  Wyświetleń: 2112
 258. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck - Kamyk
  Wyświetleń: 2096
 259. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 2 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 2084
 260. Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 2 części
  Wyświetleń: 2079
 261. Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 2073
 262. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 2072
 263. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2071
 264. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 31.07.2013 r.
  Wyświetleń: 2071
 265. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami
  Wyświetleń: 2068
 266. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 2064
 267. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2063
 268. Ogłoszenie o przetargu w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Tempra
  Wyświetleń: 2063
 269. Ogłoszenie Nr ROŚ.III.7620/6/09/11 z dnia 25.07.2011r. w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2060
 270. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr ewid. 283/1, 283/2 obręb Rybno
  Wyświetleń: 2040
 271. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 2035
 272. Wybór Operatora sieci E-Region
  Wyświetleń: 2031
 273. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2029
 274. Obwieszczenie Starosty Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 2019
 275. Wezwanie do odbioru depozytu - pilarka spalinowa z dnia 23.02.2015 r
  Wyświetleń: 2019
 276. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 28.01.2015 r.
  Wyświetleń: 2011
 277. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 2008
 278. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 2005
 279. Zawiadomienie o zapoznianiu z aktami sprawy uznania nieruchomości za mienie grmoadzkie dz. 323/2 obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2004
 280. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wycinka drzew przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1996
 281. Przetarg nieograniczony - Przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1992
 282. Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1988
 283. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w tym założenia ewidencji budynków i lokali, oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1980
 284. Ochrona danych osobowych
  Wyświetleń: 1976
 285. XXXIV Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 10:00, dnia 24 kwietnia 2018 roku
  Wyświetleń: 1968
 286. Zapytanie ofertowe - wycinka drzew w Krzepicach
  Wyświetleń: 1964
 287. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 1960
 288. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 1951
 289. Wezwanie do odbioru depozytu - odzież damska w ilości 12 szt z dnia 18.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1939
 290. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1935
 291. Wezwanie do odbioru depozytu - portfel koloru czarnego wraz z zawartością z dnia 26.02.2015 r
  Wyświetleń: 1935
 292. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1931
 293. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - z dnia 26.11.2012 r.
  Wyświetleń: 1929
 294. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1927
 295. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1925
 296. Nabór na 4 wolne stanowiska w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1911
 297. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 1907
 298. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1902
 299. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 289/2, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 1894
 300. Wniosek - Krzysztof Pilśniak - budowa obory z porodówką, budynek inwentarski
  Wyświetleń: 1893
 301. Przetarg nieograniczony - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1892
 302. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 22.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1889
 303. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 1883
 304. Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1878
 305. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 14.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1878
 306. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 6.11.2014 r.
  Wyświetleń: 1865
 307. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 1864
 308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 2 części
  Wyświetleń: 1855
 309. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1852
 310. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1846
 311. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr ewid. 101/1, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 1842
 312. Nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 1841
 313. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 02.07.2015 r.
  Wyświetleń: 1838
 314. Wniosek - Envun Paweł Jaroszek - zmiana sposobu użytkowania zakładu przerobu drewna
  Wyświetleń: 1837
 315. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilosci 3 szt z dnia 18.02.2014 r.
  Wyświetleń: 1831
 316. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 296/1 i 343/1, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 1829
 317. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oraz zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym PANKI
  Wyświetleń: 1829
 318. Informacja z otwarcia ofert - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1828
 319. Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 2051 S Górki - Stany, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 1822
 320. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 10.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1819
 321. Zapytanie ofertowe nr KT.5410.002.2017 - zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1818
 322. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1816
 323. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1815
 324. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - damka - z dnia 23.08.2012 r.
  Wyświetleń: 1813
 325. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1811
 326. MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI
  Wyświetleń: 1807
 327. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 1804
 328. Modernizacja ewidencji gruntów dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1786
 329. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 1784
 330. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1784
 331. XXXII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 28 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1783
 332. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1781
 333. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obręb Więcki działka nr 823
  Wyświetleń: 1778
 334. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych i wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 1775
 335. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
  Wyświetleń: 1774
 336. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1771
 337. Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z EFS dla PUP
  Wyświetleń: 1768
 338. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1766
 339. XXVII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1765
 340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z powiatowego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 1763
 341. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok
  Wyświetleń: 1761
 342. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1760
 343. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1758
 344. Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 1756
 345. Otwarty konkurs ofert - powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 1752
 346. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1750
 347. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1750
 348. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1748
 349. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 1747
 350. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1743
 351. Zespół Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1743
 352. Wykonanie wyceny nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 1741
 353. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/27/06
  Wyświetleń: 1740
 354. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/52/06
  Wyświetleń: 1740
 355. Wezwanie do obioru depozytu - portfel wraz z dokumentami z dnia 09.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1739
 356. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 21.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1738
 357. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 05.07.2013 r.
  Wyświetleń: 1737
 358. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 11 zadań )
  Wyświetleń: 1734
 359. Informacja
  Wyświetleń: 1729
 360. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1728
 361. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 1726
 362. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1725
 363. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1724
 364. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1720
 365. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 1718
 366. Dotacja dla spółek wodnych
  Wyświetleń: 1717
 367. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/32/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1711
 368. Zawiadomienie dot. stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych. Gmina Przystajń, obręb Podłęże Szlacheckie, nr działki 411/1, 411/5
  Wyświetleń: 1710
 369. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lipiec-sierpień 2018 r.
  Wyświetleń: 1704
 370. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m2
  Wyświetleń: 1703
 371. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 1702
 372. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania...
  Wyświetleń: 1701
 373. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1700
 374. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019
  Wyświetleń: 1696
 375. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1695
 376. Numery kont bankowych Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1694
 377. Wezwanie do odbioru depozytu - telefony komórkowe 2 szt. wraz z akcesoriami z dnia 23.02.2016 r
  Wyświetleń: 1692
 378. Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 1691
 379. Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowych ośrodkach wsparcia
  Wyświetleń: 1688
 380. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 1685
 381. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1683
 382. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 1682
 383. Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1676
 384. 1 z 2019 wniosek - Gmina Popów, marianów Annolesie (rozbudowa drogi gminnej G-48 w miejscowości Marianów oraz drogi gminnej G-47 w miejscowości Annolesie)
  Wyświetleń: 1674
 385. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  Wyświetleń: 1674
 386. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1671
 387. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1671
 388. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury ...
  Wyświetleń: 1669
 389. Informacja dotycząca dnia 2 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 1667
 390. Wezwanie do obioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 15.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1666
 391. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1664
 392. Informacja o nowym miejscu przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Wyświetleń: 1660
 393. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno Zagórze
  Wyświetleń: 1659
 394. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/45/06
  Wyświetleń: 1655
 395. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1653
 396. Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1650
 397. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1646
 398. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1645
 399. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1642
 400. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1640
 401. Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 8 części
  Wyświetleń: 1640
 402. Wezwanie do odbioru depozytu - banknot pieniężny, z dnia 04.04.2016 r.
  Wyświetleń: 1636
 403. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/31/06
  Wyświetleń: 1634
 404. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1629
 405. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1628
 406. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 1628
 407. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1621
 408. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń-Kluczna-Kamińsko w km od 5+540,00 do km 6+560,00
  Wyświetleń: 1616
 409. Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m
  Wyświetleń: 1616
 410. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00"
  Wyświetleń: 1615
 411. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna z działki przy ul. Ks. Skorupki w Kłobucku
  Wyświetleń: 1613
 412. Nagrody w dziedzinie kultury
  Wyświetleń: 1611
 413. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1611
 414. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1607
 415. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kasjera - w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1605
 416. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1604
 417. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok
  Wyświetleń: 1603
 418. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1599
 419. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 1598
 420. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/41/06
  Wyświetleń: 1598
 421. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1597
 422. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (2 zadania)
  Wyświetleń: 1597
 423. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/03/06
  Wyświetleń: 1596
 424. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1596
 425. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1596
 426. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/49/06
  Wyświetleń: 1592
 427. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych w zakresie poddawania tych obiektów okresowym kontrolom m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
  Wyświetleń: 1591
 428. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 lutego 2011 roku, godzina 11:00
  Wyświetleń: 1587
 429. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1584
 430. Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 1584
 431. Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1579
 432. Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1579
 433. Przetarg nieograniczony na otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1578
 434. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 1576
 435. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1575
 436. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy z dnia 16.02.2012 r.
  Wyświetleń: 1575
 437. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1568
 438. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/36/06
  Wyświetleń: 1568
 439. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/01/06
  Wyświetleń: 1567
 440. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1563
 441. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 231/1, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1562
 442. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1560
 443. Informacja
  Wyświetleń: 1559
 444. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1558
 445. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1558
 446. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 18 kwietnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1556
 447. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1555
 448. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1553
 449. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie szkolenia kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1550
 450. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1548
 451. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1544
 452. Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1542
 453. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2018 rok
  Wyświetleń: 1540
 454. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - gazociąg wysokiego ciśnienia Blachownia-Kłobuck
  Wyświetleń: 1539
 455. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1539
 456. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/21/06
  Wyświetleń: 1538
 457. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 1 grudnia 2010 roku, godzina 10:00
  Wyświetleń: 1534
 458. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 19 kwietnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1534
 459. Wniosek - Ryszard Winecki - budowa hali produkcyjno-magazynowej na terenie istniejącego zakładu tartacznego
  Wyświetleń: 1534
 460. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1531
 461. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1528
 462. Ogłoszenie - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1525
 463. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1524
 464. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.011.2013.IV z dnia 13 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 1522
 465. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o nr AB.673.1.115.2017.B z dnia 26 lutego 2018 roku
  Wyświetleń: 1519
 466. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 1518
 467. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1517
 468. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1515
 469. Dofinansowanie wyprawki szkolnej 2012/2013
  Wyświetleń: 1513
 470. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 18 kwietnia 2013 roku
  Wyświetleń: 1511
 471. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/39/06
  Wyświetleń: 1507
 472. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 1504
 473. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1501
 474. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 8 lipca 2013 roku
  Wyświetleń: 1501
 475. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 1496
 476. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1493
 477. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminach Popów, Kłobuck, Miedźno, Przystajń
  Wyświetleń: 1492
 478. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1492
 479. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1491
 480. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 1491
 481. Prowadzenie w latach 2016-2020 prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów
  Wyświetleń: 1490
 482. Przetarg nieograniczony na składniki majątku Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1487
 483. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 &#822
  Wyświetleń: 1485
 484. Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 1484
 485. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/33/06
  Wyświetleń: 1483
 486. Wezwanie do odbioru depozytu - rama z roweru typu górskiego z dnia 10.05.2012 r.
  Wyświetleń: 1482
 487. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1481
 488. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1480
 489. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1477
 490. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/38/06
  Wyświetleń: 1477
 491. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/10
  Wyświetleń: 1476
 492. XXX Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 28 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1476
 493. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1475
 494. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 1473
 495. IWONA
  Wyświetleń: 1472
 496. Uchwały Rady Powiatu - VI kadencja: 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1472
 497. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1471
 498. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/51/06
  Wyświetleń: 1468
 499. Wniosek o wydanie decyzji - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - gazociąg wysokiego ciśnienia odcinek IV 4 na terenie gminy Kłobuck (Niwa-Skrzeszów)
  Wyświetleń: 1468
 500. Decyzja Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1465
 501. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/42/06
  Wyświetleń: 1464
 502. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1463
 503. Przetarg nieograniczony nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 – Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 – Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 1462
 504. Kwalifikacja Wojskowa 2016
  Wyświetleń: 1461
 505. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice
  Wyświetleń: 1461
 506. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.8.2011.V pn: Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 1458
 507. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu scalenia gruntów obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1458
 508. Informacja - Starostwo Powiatowe nieczynne w Wigilię
  Wyświetleń: 1457
 509. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/47/06
  Wyświetleń: 1455
 510. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1455
 511. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM - Truskolasy
  Wyświetleń: 1454
 512. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 1453
 513. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 5 zadań )
  Wyświetleń: 1453
 514. Zakup i dostawa kopiarki cyfrowej formatu A3
  Wyświetleń: 1453
 515. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1451
 516. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/43/06
  Wyświetleń: 1451
 517. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/47/06
  Wyświetleń: 1451
 518. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2018/2019
  Wyświetleń: 1450
 519. Infromacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1449
 520. Przetarg nieograniczony na Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej&#8221
  Wyświetleń: 1447
 521. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu składak z dnia 18.05.2012 r.
  Wyświetleń: 1443
 522. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1442
 523. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1441
 524. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy - Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 1441
 525. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 1440
 526. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/34/06
  Wyświetleń: 1440
 527. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 1439
 528. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 1439
 529. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 1439
 530. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1438
 531. Obwieszczenie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Izbiskach
  Wyświetleń: 1438
 532. Decyzja - Jerzy Moskała - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 1437
 533. Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1437
 534. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1436
 535. Ankieta konsultacji społecznych listy projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 1435
 536. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/23/06
  Wyświetleń: 1435
 537. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomosci
  Wyświetleń: 1434
 538. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Pierwszy Biznes dla PUP
  Wyświetleń: 1432
 539. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku ul. 3 Maja i ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 1431
 540. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 6 marca 2014 roku, godz. 9.00
  Wyświetleń: 1431
 541. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/49/06
  Wyświetleń: 1429
 542. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1426
 543. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1425
 544. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/32/06
  Wyświetleń: 1425
 545. Ogłoszeniu o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1423
 546. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1422
 547. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/48/06
  Wyświetleń: 1422
 548. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 1420
 549. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 1420
 550. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1418
 551. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/37/06
  Wyświetleń: 1418
 552. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 01.02.2013 r.
  Wyświetleń: 1418
 553. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1417
 554. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 1416
 555. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - VI kadencja: 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1416
 556. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/51/06
  Wyświetleń: 1415
 557. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/20/06
  Wyświetleń: 1414
 558. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1413
 559. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego– 2 części”
  Wyświetleń: 1413
 560. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1412
 561. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1412
 562. Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych
  Wyświetleń: 1411
 563. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 1409
 564. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1408
 565. Usługi szkoleniowe w zakresie organziacji kursu księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 1408
 566. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1406
 567. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1406
 568. Informacja o godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku od dnia 11 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1405
 569. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1404
 570. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1403
 571. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 1403
 572. Informacja - utrudnienia w pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 29 października 2010 roku
  Wyświetleń: 1401
 573. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1401
 574. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1401
 575. Przetarg nieograniczony - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1400
 576. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - m. Nowiny, działki 279/3, 279/4, 279/5,279/6
  Wyświetleń: 1400
 577. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/08/06
  Wyświetleń: 1399
 578. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 1399
 579. Decyzja - Gmina Popów budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
  Wyświetleń: 1398
 580. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1397
 581. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 1395
 582. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1395
 583. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1395
 584. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1395
 585. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/02/06
  Wyświetleń: 1393
 586. Informacja
  Wyświetleń: 1392
 587. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1392
 588. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1390
 589. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/18/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 1389
 590. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 1389
 591. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1389
 592. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości za działkę gruntu, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 1389
 593. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1387
 594. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 1387
 595. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 1386
 596. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 Obręb Kłobuck Działka Nr 5722/3
  Wyświetleń: 1386
 597. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.9.2011 pn: Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali, gm. Popów
  Wyświetleń: 1386
 598. Ogłoszenie o wyniuku przetargu na zakup i dopstawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1386
 599. Przetarg nieograniczony na usługe udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł
  Wyświetleń: 1386
 600. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 27 listopada 2013 roku
  Wyświetleń: 1385
 601. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1385
 602. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1384
 603. Nagrania obrad Sesji Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1383
 604. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 1383
 605. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 1383
 606. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze (2 etaty) Podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1382
 607. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/09/06
  Wyświetleń: 1382
 608. Wniosek - GMINA POPÓW - budowa kanalizacji sanitarnej Zawady Kamieńszczyzna
  Wyświetleń: 1382
 609. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1381
 610. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/19/06
  Wyświetleń: 1379
 611. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/26/06
  Wyświetleń: 1379
 612. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 13 września 2010 roku - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 1378
 613. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/25/06
  Wyświetleń: 1378
 614. Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową i wojewódzką
  Wyświetleń: 1377
 615. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2014 pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck"
  Wyświetleń: 1376
 616. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1376
 617. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1375
 618. Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku, położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 1375
 619. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1375
 620. Informacja o zawieszeniu kursów w ramach linii komunikacyjnej nr 41079 Częstochowa - Panki
  Wyświetleń: 1374
 621. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/17/06
  Wyświetleń: 1374
 622. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2015 roku
  Wyświetleń: 1373
 623. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1373
 624. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1372
 625. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
  Wyświetleń: 1372
 626. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1372
 627. Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1371
 628. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/46/06
  Wyświetleń: 1370
 629. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 1369
 630. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Gruszewnia, zajętej pod DK 43
  Wyświetleń: 1368
 631. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/21/06
  Wyświetleń: 1368
 632. Informacja dotycząca pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1367
 633. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 1367
 634. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2
  Wyświetleń: 1365
 635. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 1365
 636. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-12/10/11 z dnia 30 maja 2010 roku
  Wyświetleń: 1364
 637. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1364
 638. Informacja o tymczasowych numerach telefonów
  Wyświetleń: 1363
 639. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 1363
 640. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 12.09.2013 r.
  Wyświetleń: 1362
 641. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - postępowanie nr IR.272.1.5.2011.V - Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK43 - Brzezinki -Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 1362
 642. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1361
 643. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/20/05
  Wyświetleń: 1360
 644. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1359
 645. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2014 pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 1359
 646. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1359
 647. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania)
  Wyświetleń: 1358
 648. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1358
 649. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-15/10/11 z dnia 22 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1357
 650. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1357
 651. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/07/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy”
  Wyświetleń: 1357
 652. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1357
 653. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/27/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 1357
 654. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1357
 655. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 1356
 656. Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 1355
 657. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 1354
 658. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 4350/128
  Wyświetleń: 1354
 659. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1354
 660. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1354
 661. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 1354
 662. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.3.2013.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla ucziów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1354
 663. Polityka prywatności serwisu bip.klobuck.pl
  Wyświetleń: 1353
 664. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 31 marca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1353
 665. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1353
 666. Ogłoszenie o wyniku postępowania IR.I. 3432/19/08
  Wyświetleń: 1352
 667. Informacja o wynikach naboru kandydatów na 2 stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1351
 668. Wniosek Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 1351
 669. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 1351
 670. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz innych miejsc przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1350
 671. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1350
 672. Zaproszenie do wykonania operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1350
 673. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1349
 674. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/14/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i regulacji stanów prawnych – 4 zadania
  Wyświetleń: 1349
 675. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 1349
 676. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 7 szt. - z dnia 17.10.2012 r.
  Wyświetleń: 1349
 677. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/50/06
  Wyświetleń: 1348
 678. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Księgowość wspomagana komputerem” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1348
 679. Informacja Starosty Kłobuckiego AB.c.7351/01/ 199 /08 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 1347
 680. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 15.11.2016 r
  Wyświetleń: 1347
 681. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1345
 682. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Ewidencji, Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1344
 683. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 14 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 1343
 684. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1343
 685. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 1342
 686. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania
  Wyświetleń: 1342
 687. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014S
  Wyświetleń: 1341
 688. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1341
 689. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a. Etap II
  Wyświetleń: 1340
 690. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.D 7332/06/33/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1339
 691. Wniosek - Polska Społka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia PIERZCHNO na terenie gminy Kłobuck
  Wyświetleń: 1339
 692. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1338
 693. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/36/06
  Wyświetleń: 1338
 694. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1337
 695. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1336
 696. Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1335
 697. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1335
 698. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1335
 699. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 1334
 700. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.V.272-1-04/11 p.n.: Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 1334
 701. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/19/06
  Wyświetleń: 1333
 702. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/24/06
  Wyświetleń: 1333
 703. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.10.2013.III pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1332
 704. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12 - działka nr 3607 obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 1331
 705. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1331
 706. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 3 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 1330
 707. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów.
  Wyświetleń: 1330
 708. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1330
 709. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44 wraz z zaprojektowaniem łącznika oraz niezbędnej infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 1329
 710. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1329
 711. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 1328
 712. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1328
 713. INNE INFORMACJE
  Wyświetleń: 1327
 714. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Zagórze miasto Kłobuck
  Wyświetleń: 1327
 715. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji szkolnego opiekuna grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 1327
 716. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1326
 717. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.45.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1326
 718. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/05/05
  Wyświetleń: 1325
 719. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353"
  Wyświetleń: 1325
 720. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1325
 721. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 1324
 722. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/46/06
  Wyświetleń: 1324
 723. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/33/06
  Wyświetleń: 1324
 724. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 maja 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1323
 725. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1320
 726. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/05/06
  Wyświetleń: 1320
 727. Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie pomieszczenia na parterze budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a z przeznaczeniem na punkt kasowy
  Wyświetleń: 1320
 728. Zakup 10 szt. niszczarek do papieru dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1320
 729. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1319
 730. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 1319
 731. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 1318
 732. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/: postępowanie nr IR.V.272.1.04/11 - Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów
  Wyświetleń: 1318
 733. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1318
 734. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1318
 735. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Operator sprzętu ciężkiego”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1317
 736. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1316
 737. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1315
 738. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2014 roku
  Wyświetleń: 1315
 739. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1315
 740. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 1315
 741. Informacja - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 1314
 742. Informacja o unieważnieniu oferty w zakresie: „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking ”
  Wyświetleń: 1314
 743. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kłobucku - Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu - 2 etaty
  Wyświetleń: 1314
 744. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 1314
 745. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 1313
 746. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1313
 747. Otwarty Konkurs Ofert 2011
  Wyświetleń: 1312
 748. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1311
 749. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro, gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1311
 750. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1311
 751. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1311
 752. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1310
 753. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1310
 754. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/08/05
  Wyświetleń: 1309
 755. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury
  Wyświetleń: 1307
 756. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1307
 757. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2013.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1307
 758. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu Nr - ZI.I.3432/03/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 1307
 759. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1307
 760. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1307
 761. Ogłoszenie - dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1306
 762. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1306
 763. Oferta inwestycyjna - budynek administracyjny Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1305
 764. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 1305
 765. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 maja 2012 roku, godz. 8:00
  Wyświetleń: 1304
 766. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1303
 767. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 4 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 1303
 768. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym, w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1303
 769. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2010 roku
  Wyświetleń: 1303
 770. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 1302
 771. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1301
 772. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/44/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1301
 773. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1300
 774. Przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż sprzętu rolniczego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1300
 775. Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego i dostarczenie ich na parking strzeżony
  Wyświetleń: 1300
 776. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks.I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1299
 777. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1299
 778. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/26/06
  Wyświetleń: 1299
 779. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 1299
 780. przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1299
 781. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1298
 782. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/31/05
  Wyświetleń: 1298
 783. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/10/06
  Wyświetleń: 1297
 784. Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i załozenie ewidencji budynków i lokali - jednostka ew. Krzepice ob. wiejski
  Wyświetleń: 1297
 785. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 1296
 786. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1296
 787. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1296
 788. Zaproszenie do składania ofert na wycene nieruchomości
  Wyświetleń: 1296
 789. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - książęk, podręczników szkolnych, druków i filmów dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1296
 790. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1295
 791. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1294
 792. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 1294
 793. Ogłoszenie o wyborze oferty Nr ZI.I.3432/02/08 - dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1294
 794. Otwarty Konkurs Ofert 2007 - wyniki
  Wyświetleń: 1294
 795. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-1/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 1293
 796. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 1293
 797. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1293
 798. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwera wolnostojącego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1293
 799. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1293
 800. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/22/06
  Wyświetleń: 1292
 801. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1292
 802. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1291
 803. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1291
 804. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1290
 805. Pracownia symulacyjna do nauczania technik CNC w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku
  Wyświetleń: 1290
 806. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1290
 807. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Iwanowice Małe
  Wyświetleń: 1290
 808. Konsultacje Programu współpracy na 2012 rok
  Wyświetleń: 1289
 809. 2 PAŹDZIERNIK
  Wyświetleń: 1288
 810. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja paliw i LPG z przyłączami, stacja diagnostyki oraz warsztat napraw samochodów z instalacjami - Popów
  Wyświetleń: 1288
 811. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 1288
 812. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1288
 813. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1288
 814. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/18/06
  Wyświetleń: 1288
 815. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku, Gruszewni oraz określenie wartosci rynkowej nieruchomości położonej w Zawadach
  Wyświetleń: 1288
 816. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1287
 817. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 1287
 818. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1286
 819. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1286
 820. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1285
 821. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1285
 822. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/42/05
  Wyświetleń: 1284
 823. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prztargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1283
 824. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/71-1 /08 z dnia 5 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 1282
 825. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1282
 826. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1281
 827. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 1280
 828. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1279
 829. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1277
 830. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.33.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 1277
 831. Przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części"
  Wyświetleń: 1276
 832. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1275
 833. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1275
 834. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie
  Wyświetleń: 1275
 835. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 1275
 836. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/12/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „ Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1275
 837. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku - Powołanie Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1275
 838. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi łączącej ulicę Jagiełły w Miedźnie z drogą powiatową 2027S w Borowej .
  Wyświetleń: 1274
 839. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 1274
 840. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1273
 841. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 1273
 842. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-2 /09 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 1272
 843. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1272
 844. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1271
 845. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1271
 846. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/25/05
  Wyświetleń: 1271
 847. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż zużytych tonerów i zbiorników z atramentem
  Wyświetleń: 1271
 848. Zawiadomienie w sprawie wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego Płaczki
  Wyświetleń: 1271
 849. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/06/05
  Wyświetleń: 1270
 850. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1270
 851. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1269
 852. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1269
 853. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1268
 854. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1268
 855. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1268
 856. Zawiadomienie - mieszkańców gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 1268
 857. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/12/06
  Wyświetleń: 1267
 858. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/24/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 1267
 859. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/26/05
  Wyświetleń: 1267
 860. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-28/08
  Wyświetleń: 1267
 861. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 1 750 160,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1267
 862. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1267
 863. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie nr IR.272.1.6.2011.V - Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 1266
 864. Zaporszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki 2306/5 Krzepice
  Wyświetleń: 1266
 865. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G, m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 1265
 866. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1265
 867. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 sierpnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1265
 868. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1264
 869. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1264
 870. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 1264
 871. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 1263
 872. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1262
 873. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1262
 874. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432/20/08
  Wyświetleń: 1262
 875. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-28/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 1262
 876. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/33/05
  Wyświetleń: 1262
 877. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1261
 878. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1261
 879. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2014 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 1261
 880. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/04/07 - Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 1261
 881. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/21/05
  Wyświetleń: 1261
 882. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1260
 883. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 1260
 884. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/07/05
  Wyświetleń: 1260
 885. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Wymiana parkietu w auli ZS w Krzepicach
  Wyświetleń: 1259
 886. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1259
 887. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1259
 888. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1258
 889. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1257
 890. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych ...
  Wyświetleń: 1257
 891. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1257
 892. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1257
 893. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 1257
 894. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości - Kłobuck, Panki
  Wyświetleń: 1257
 895. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/03/12-1/09 z dnia 20 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 1256
 896. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/35/06
  Wyświetleń: 1256
 897. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1256
 898. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1256
 899. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-39/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1255
 900. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1254
 901. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 1252
 902. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
  Wyświetleń: 1252
 903. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 1252
 904. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/15/06
  Wyświetleń: 1252
 905. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/33/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1252
 906. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1252
 907. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 1252
 908. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1252
 909. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/13/05
  Wyświetleń: 1251
 910. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/29/06
  Wyświetleń: 1250
 911. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1249
 912. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1249
 913. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1249
 914. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami...
  Wyświetleń: 1249
 915. Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 1249
 916. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1249
 917. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1248
 918. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1248
 919. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumetacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1248
 920. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/11/05
  Wyświetleń: 1248
 921. Przetarg nieograniczony Nr IR.272.1.6.2014.III n. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1248
 922. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1248
 923. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Realizacji usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1246
 924. Informacja dotycząca czasu pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 31 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 1244
 925. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew w celu wydzielenia rzeki Biała Oksza
  Wyświetleń: 1244
 926. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.III. 3432-08/09
  Wyświetleń: 1243
 927. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 1243
 928. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego SR/III/66131/65/07/08 z dnia 14 lipca 2008 r.
  Wyświetleń: 1242
 929. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1242
 930. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1242
 931. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03/08 z dnia 12 września 2008 r.
  Wyświetleń: 1241
 932. Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1241
 933. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 1240
 934. Decyzja - Schultz Seating Poland Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalną i administracyjną oraz przebudowa hali produkcyjno-magazynowej
  Wyświetleń: 1239
 935. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.1.2014.III . pn. Przeprowadzenie szkolenia - kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji
  Wyświetleń: 1239
 936. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń.
  Wyświetleń: 1239
 937. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1239
 938. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 1238
 939. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/28/06
  Wyświetleń: 1238
 940. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1238
 941. Wniosek - Firma Odlewnicza Józfe Terlecki sp. z o.o. - Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego
  Wyświetleń: 1238
 942. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 1238
 943. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 1237
 944. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1237
 945. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1237
 946. Informacja po I etapie naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1236
 947. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/02/05
  Wyświetleń: 1236
 948. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 1235
 949. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1235
 950. Przetarg nieograniczony pn. Zaciągięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1235
 951. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1235
 952. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania Nr IR.272.1.5.2011.V pn: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 1234
 953. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku
  Wyświetleń: 1234
 954. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 1233
 955. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 28 grudnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1233
 956. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1232
 957. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta - w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1231
 958. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1231
 959. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1229
 960. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim
  Wyświetleń: 1229
 961. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 1229
 962. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-38/08
  Wyświetleń: 1229
 963. Wykaz nieruchomości Powiatu Kłobuckiego przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1229
 964. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 1228
 965. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 1228
 966. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/28/07 - Sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej
  Wyświetleń: 1228
 967. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 1228
 968. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/28/05
  Wyświetleń: 1227
 969. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1227
 970. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1226
 971. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 1226
 972. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1226
 973. Zaproszenie do składania ofert - podział nieruchomości, obręby Kamyk i Złochowice
  Wyświetleń: 1224
 974. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.c. 7351/01/199/08 z dnia 27 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 1223
 975. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 1223
 976. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1222
 977. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1222
 978. Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 1222
 979. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowych
  Wyświetleń: 1222
 980. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/10/05
  Wyświetleń: 1221
 981. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 1221
 982. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1221
 983. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.2.1.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. KS. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1220
 984. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1220
 985. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 1219
 986. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniach 15 lipca - 19 lipca 2019 roku
  Wyświetleń: 1218
 987. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1218
 988. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1218
 989. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1217
 990. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1217
 991. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Łyżniaki
  Wyświetleń: 1217
 992. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1216
 993. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 1216
 994. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 1216
 995. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 1216
 996. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ,,Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego poprzez wykonanie chodników dla pieszych – 2 części’’
  Wyświetleń: 1216
 997. Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny ksiegowy w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 1215
 998. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1215
 999. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1215
 1000. Wniosek - osoba fizyczna - budynek inwentarski w Kamieńszczyźnie
  Wyświetleń: 1215
 1001. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2015-2019
  Wyświetleń: 1215
 1002. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1214
 1003. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1213
 1004. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 1212
 1005. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1212
 1006. Zaproszenie ofertowe na wycenę nieruchomości gruntowej w Kamyku
  Wyświetleń: 1212
 1007. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1212
 1008. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1211
 1009. Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 1211
 1010. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-32/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1210
 1011. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Kierownicze Urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1208
 1012. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/38/06
  Wyświetleń: 1208
 1013. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/44/06
  Wyświetleń: 1208
 1014. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 1208
 1015. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1207
 1016. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumenacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1206
 1017. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 września 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1206
 1018. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1205
 1019. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1205
 1020. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 1205
 1021. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 1205
 1022. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzetu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1204
 1023. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 1204
 1024. Ogłoszenie dotyczące dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 1202
 1025. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia PRAWO JAZDY KAT. C i PRAWO JAZDY KAT. C+E dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1202
 1026. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.I.3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1202
 1027. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu:„Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1202
 1028. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 września 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1201
 1029. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 1201
 1030. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 1201
 1031. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.18.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 1201
 1032. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 451/1 Kostrzyna I
  Wyświetleń: 1201
 1033. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1200
 1034. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/19/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania
  Wyświetleń: 1200
 1035. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/17/08 pn Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku - Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych
  Wyświetleń: 1200
 1036. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/45/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1200
 1037. Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1200
 1038. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1199
 1039. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 1199
 1040. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1199
 1041. Ogłoszenie o wyborze oferty - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 1198
 1042. Dot. pozwolenia wodnoprawnego - przekroczenie rzeki Szarlejki w msc. Szarlejka
  Wyświetleń: 1197
 1043. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 sierpnia 2011 r. o znaku ROŚ.IV.6223-203/10/11 w zakresie przebudowy progu stałego w korycie głównym rzeki Liswarty z dnia 31.12.2013 r. do 01.07.2014 r.
  Wyświetleń: 1197
 1044. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 1197
 1045. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/27/06
  Wyświetleń: 1197
 1046. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.8.2012.III pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2012 r.
  Wyświetleń: 1196
 1047. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 marca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1196
 1048. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1195
 1049. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 1195
 1050. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/40/06
  Wyświetleń: 1195
 1051. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 1195
 1052. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.11.2011.V Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1194
 1053. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1194
 1054. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1194
 1055. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 1194
 1056. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 1194
 1057. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja Budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1193
 1058. Przetarg nieograniczony na Udzielenie zamówienia na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1193
 1059. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1192
 1060. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1192
 1061. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 1191
 1062. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 1191
 1063. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-36/08
  Wyświetleń: 1191
 1064. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1191
 1065. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytor Wewnętrzny - Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1190
 1066. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1190
 1067. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.30.2011.II pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1190
 1068. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-34/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1190
 1069. Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1189
 1070. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1189
 1071. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 1188
 1072. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1188
 1073. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. 3432-03/09
  Wyświetleń: 1188
 1074. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1188
 1075. Zaproszenie do składania ofert - wycena prawa przesyłu, obręb Kalej
  Wyświetleń: 1188
 1076. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1187
 1077. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/35/06
  Wyświetleń: 1187
 1078. Ogłoszenie w sprawie godzin pracy urzędu w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek)
  Wyświetleń: 1187
 1079. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1187
 1080. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043 S Kłobuck ul. Szkolna ETAP I
  Wyświetleń: 1186
 1081. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1186
 1082. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 1186
 1083. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 1186
 1084. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1185
 1085. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.18.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych
  Wyświetleń: 1185
 1086. Zakup i dostawa materiałów biurowych – 2 zadania
  Wyświetleń: 1185
 1087. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1184
 1088. Przetarg nieograniczony na modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy
  Wyświetleń: 1184
 1089. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 1184
 1090. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, m. Zawady
  Wyświetleń: 1184
 1091. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 1183
 1092. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1183
 1093. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 800.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1183
 1094. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 1183
 1095. Informcja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 1
  Wyświetleń: 1182
 1096. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1182
 1097. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych
  Wyświetleń: 1182
 1098. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  Wyświetleń: 1181
 1099. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Edition One
  Wyświetleń: 1181
 1100. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/41/06
  Wyświetleń: 1181
 1101. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/39/07 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1181
 1102. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1180
 1103. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 1180
 1104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1180
 1105. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/22/06
  Wyświetleń: 1180
 1106. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 1180
 1107. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 1180
 1108. Zaproszenie do składania ofert - 3 zadania
  Wyświetleń: 1180
 1109. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1179
 1110. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 1179
 1111. Wykaz pracy aptek w porze nocnej oraz czas pracy aptek i punktów aptecznych w Powiecie Kłobuckim na 2012 rok
  Wyświetleń: 1179
 1112. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1179
 1113. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1178
 1114. Przetarg na sprzęt i oprogramowanie komputerowe
  Wyświetleń: 1178
 1115. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 1178
 1116. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/19/05
  Wyświetleń: 1177
 1117. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 1177
 1118. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) - IR 272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 1176
 1119. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-05/09
  Wyświetleń: 1176
 1120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 1175
 1121. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1175
 1122. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1174
 1123. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1174
 1124. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa kwiecień - maj 2019 r.
  Wyświetleń: 1172
 1125. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 1172
 1126. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1172
 1127. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 1172
 1128. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2014 pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 1171
 1129. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/02/07 - Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 1171
 1130. Przetarg nieograniczony pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1171
 1131. Zaproszenie ofertowe na wycenę działki nr 845/12 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1171
 1132. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1170
 1133. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/30/06
  Wyświetleń: 1170
 1134. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 23 listopada 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1170
 1135. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 1169
 1136. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1169
 1137. Ogłoszenie o zmianie umowy - Przebudowa drogi powiatowej nr 2043 S relacji Kłobuck-Kamyk
  Wyświetleń: 1169
 1138. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - narzędzi dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1169
 1139. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna,gm.Przystajń
  Wyświetleń: 1168
 1140. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 1168
 1141. Decyzja - Robert Mańczyk firma PPHU FUNDAMENT - nadbudowa i przebudowa wiaty gospodarczej na magazyn odpadów stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 1167
 1142. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 1167
 1143. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1167
 1144. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1167
 1145. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1167
 1146. Informacja o wynikach naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1166
 1147. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 1166
 1148. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1166
 1149. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 1165
 1150. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów
  Wyświetleń: 1165
 1151. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 1165
 1152. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/25/06
  Wyświetleń: 1165
 1153. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytora Wewnętrznego - Kierownika Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1164
 1154. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1164
 1155. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 1164
 1156. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1164
 1157. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 2 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 1163
 1158. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 1163
 1159. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części.
  Wyświetleń: 1163
 1160. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 1163
 1161. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Opatów
  Wyświetleń: 1162
 1162. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1162
 1163. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 1162
 1164. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o utworzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego
  Wyświetleń: 1162
 1165. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 1162
 1166. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 1161
 1167. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/37/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1161
 1168. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Ostrowy
  Wyświetleń: 1161
 1169. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1161
 1170. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1161
 1171. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 1160
 1172. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/11/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 1159
 1173. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1159
 1174. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1158
 1175. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 1158
 1176. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.6.1.2011.III Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1158
 1177. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/06/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej ...
  Wyświetleń: 1158
 1178. Ogłoszenie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1158
 1179. Obwieszczenie o zmianie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 1157
 1180. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/04/08 na wykonanie usługi modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 1157
 1181. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/32/06
  Wyświetleń: 1157
 1182. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1157
 1183. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1156
 1184. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 1156
 1185. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczna mape zasadniczą
  Wyświetleń: 1156
 1186. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-08/08
  Wyświetleń: 1156
 1187. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 3 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1156
 1188. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1156
 1189. Informacja o godzinach pracy kasy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 31 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 1155
 1190. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
  Wyświetleń: 1155
 1191. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczną mapę zasadniczą
  Wyświetleń: 1155
 1192. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/09/07 - Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1155
 1193. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1154
 1194. Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1154
 1195. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 1154
 1196. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1154
 1197. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/04/06
  Wyświetleń: 1154
 1198. Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ramach zadania pn." Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego"
  Wyświetleń: 1153
 1199. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1153
 1200. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/29/06
  Wyświetleń: 1153
 1201. Przetarg nieograniczony na opracowanie aplikacji połączenia kopii materiałów (operatów pomiarowych) z bazą opisową i graficzną (mapy) zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 1153
 1202. Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 1153
 1203. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1152
 1204. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 8 lutego 2013 roku
  Wyświetleń: 1151
 1205. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla typu eko - groszek 30 ton
  Wyświetleń: 1151
 1206. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 2 szt. wraz z akcesoriami 24.04.2017 r
  Wyświetleń: 1151
 1207. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 kwietnia 2012 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1151
 1208. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych...
  Wyświetleń: 1150
 1209. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 1150
 1210. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 części
  Wyświetleń: 1150
 1211. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-35/08
  Wyświetleń: 1150
 1212. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1150
 1213. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1149
 1214. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkole dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1149
 1215. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.3432-11/09 pn.: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1149
 1216. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1149
 1217. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Radnych Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1149
 1218. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1148
 1219. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1148
 1220. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 1147
 1221. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 1147
 1222. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko
  Wyświetleń: 1147
 1223. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/25/07 - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1147
 1224. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości ob. Libidza dz.654/1,660/3,1033/3,1034/1,1037/1,1039/1,1053/3,1053/5,1053/8
  Wyświetleń: 1146
 1225. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 22 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 1146
 1226. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 1146
 1227. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 1146
 1228. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 1146
 1229. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-21/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1146
 1230. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1146
 1231. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej.
  Wyświetleń: 1145
 1232. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczosci dla PUP
  Wyświetleń: 1145
 1233. Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika w Kalei
  Wyświetleń: 1145
 1234. Przetarg nieograniczony pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 1145
 1235. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 1144
 1236. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1144
 1237. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 1144
 1238. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1143
 1239. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1143
 1240. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1143
 1241. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 1143
 1242. Wyznaczenie punktów granicznych obręb Płaczki
  Wyświetleń: 1143
 1243. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1142
 1244. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 1142
 1245. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert 2011
  Wyświetleń: 1142
 1246. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej Nr S 2041 Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 1142
 1247. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 1142
 1248. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1141
 1249. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 1141
 1250. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
  Wyświetleń: 1141
 1251. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 1140
 1252. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 1139
 1253. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1139
 1254. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1139
 1255. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy geodezyjna stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1139
 1256. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 28 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 1138
 1257. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1138
 1258. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 1138
 1259. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1137
 1260. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 343-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 1137
 1261. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-33/08 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1137
 1262. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 2 zadania
  Wyświetleń: 1137
 1263. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2014, godz. 9.00
  Wyświetleń: 1137
 1264. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1136
 1265. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej ...
  Wyświetleń: 1136
 1266. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1136
 1267. Informacja o zmianie dziennego czasu pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie od 03 lipca do 25 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 1135
 1268. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/18/05
  Wyświetleń: 1135
 1269. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3475/01/05
  Wyświetleń: 1135
 1270. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 1134
 1271. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1134
 1272. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 1133
 1273. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych - 2 zadania
  Wyświetleń: 1132
 1274. Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie
  Wyświetleń: 1131
 1275. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego ...
  Wyświetleń: 1131
 1276. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/10/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1131
 1277. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2013.I pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1131
 1278. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1131
 1279. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 1131
 1280. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1131
 1281. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1130
 1282. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1130
 1283. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 1130
 1284. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/40/06
  Wyświetleń: 1130
 1285. Decyzja - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na środki chemiczne
  Wyświetleń: 1129
 1286. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 1129
 1287. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1129
 1288. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 1128
 1289. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego, obręb Kalej
  Wyświetleń: 1128
 1290. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1127
 1291. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-28/08 pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 1127
 1292. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1127
 1293. Przetarg nieograniczony na wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu PODGiK przez Wykonawców robót geodezyjnych
  Wyświetleń: 1126
 1294. Decyzja w sprawie ustalenia Wspólnoty Leśnej dz. 66/1, 66/2, 66/3, 67 obręb Rozalin gm. Lipie
  Wyświetleń: 1125
 1295. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1125
 1296. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.38.2013.III pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 1125
 1297. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1124
 1298. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1123
 1299. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 1123
 1300. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych adminstrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1122
 1301. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1122
 1302. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III 3432-04/09
  Wyświetleń: 1122
 1303. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2006 rok
  Wyświetleń: 1122
 1304. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na usługę przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 1121
 1305. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia Pierzchno
  Wyświetleń: 1120
 1306. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2013.V pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1120
 1307. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1120
 1308. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 1120
 1309. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1119
 1310. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/29/05
  Wyświetleń: 1118
 1311. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1116
 1312. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 1116
 1313. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 04.09.2008r. w sprawie sporzędzania wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1116
 1314. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoelnia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1114
 1315. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-27/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 1114
 1316. Zakup i dostawę bonów towarowych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 22865000)
  Wyświetleń: 1114
 1317. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1113
 1318. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1112
 1319. Ogłoszenie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 1112
 1320. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/37/06
  Wyświetleń: 1112
 1321. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1111
 1322. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1111
 1323. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.20.2013.I pn. Izolacja pzeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 1111
 1324. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 1111
 1325. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku pn. Uchwała Rady Powiatu Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1110
 1326. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 1110
 1327. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1110
 1328. Wniosek Dawid Fabryczny Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Dawids - budowa budynku do odzysku metali kolorowych i tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 1110
 1329. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 1109
 1330. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/46/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 1109
 1331. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 1109
 1332. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 1108
 1333. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/30/06
  Wyświetleń: 1108
 1334. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrootnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 1108
 1335. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 czerwca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1108
 1336. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, orogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1107
 1337. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/30/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1107
 1338. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk
  Wyświetleń: 1107
 1339. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 1106
 1340. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 1106
 1341. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1106
 1342. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1105
 1343. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1105
 1344. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 450/128
  Wyświetleń: 1105
 1345. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 1104
 1346. Ogłoszenie dotyczące cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.6223-2/03/10 z dnia 16.08.2011r.
  Wyświetleń: 1103
 1347. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 1103
 1348. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1103
 1349. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 1103
 1350. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części.
  Wyświetleń: 1102
 1351. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-37/08 pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1102
 1352. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2015 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1102
 1353. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 1102
 1354. Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1101
 1355. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 1100
 1356. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 1100
 1357. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IR.272.1.4.2012.III Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1100
 1358. Ogłoszenie o wyniku postępowania zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 1100
 1359. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku
  Wyświetleń: 1100
 1360. Dot. postępowanie przetargowe Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 1099
 1361. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-4 /09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 1099
 1362. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 1099
 1363. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR. III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1099
 1364. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/48/06
  Wyświetleń: 1099
 1365. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2019 rok
  Wyświetleń: 1098
 1366. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1098
 1367. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 1098
 1368. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1098
 1369. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 marca 2013 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 1098
 1370. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 1097
 1371. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1097
 1372. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 1097
 1373. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia mapy do regulacji działu I księgi wieczystej oraz aktualizacji użytków dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1097
 1374. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działek w obrębie Nowa Wieś gm. Popów
  Wyświetleń: 1097
 1375. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A.Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1095
 1376. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działki w obrębie Łobodno
  Wyświetleń: 1095
 1377. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1094
 1378. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew m. Kłobuck
  Wyświetleń: 1094
 1379. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 1094
 1380. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1093
 1381. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1093
 1382. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1093
 1383. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1092
 1384. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1091
 1385. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-27/08 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 1091
 1386. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 listopada 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1091
 1387. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania, za działki gruntu położone obrębie Wapiennik gm. Miedźno wydzielone pod rozbudowę drogi gminnej
  Wyświetleń: 1091
 1388. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługę przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1091
 1389. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/34/06
  Wyświetleń: 1090
 1390. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 1090
 1391. Przetarg nieograniczony pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko".
  Wyświetleń: 1090
 1392. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1088
 1393. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obręb Złochowice i Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 1088
 1394. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1088
 1395. Przetarg nieograniczony na Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Nowoczesny sprzedawca”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1087
 1396. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 1087
 1397. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki
  Wyświetleń: 1087
 1398. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1086
 1399. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/13/07 - Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1086
 1400. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 1086
 1401. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 maja 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1085
 1402. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-36/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1084
 1403. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1083
 1404. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach ul. Dąbrowskiego 69 – działka nr 748/2
  Wyświetleń: 1083
 1405. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1083
 1406. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr ZI.I. 3432/05/08 na wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1082
 1407. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.8.2011.V - Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 1082
 1408. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/44/06
  Wyświetleń: 1081
 1409. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-03-11 - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół nr 3, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1081
 1410. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1080
 1411. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/ 03/12-4 /09 z dnia 15 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 1079
 1412. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I.3432/07/08 na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 1079
 1413. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 3432-33/08
  Wyświetleń: 1079
 1414. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 1078
 1415. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 1078
 1416. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1078
 1417. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1077
 1418. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1076
 1419. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012
  Wyświetleń: 1076
 1420. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/24/05
  Wyświetleń: 1075
 1421. Zgłoszenia budowlane - 2019 rok
  Wyświetleń: 1075
 1422. Otwarty Konkurs Ofert 2012
  Wyświetleń: 1074
 1423. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 1073
 1424. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 1073
 1425. Starostwo Powiatowe w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2014 roku będzie nieczynne
  Wyświetleń: 1073
 1426. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 1073
 1427. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 1073
 1428. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego)
  Wyświetleń: 1072
 1429. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1071
 1430. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1071
 1431. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/09 on. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 1069
 1432. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1069
 1433. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli w Zespole Szkół w Krzepicach przy ul. Ryły 26
  Wyświetleń: 1069
 1434. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 1068
 1435. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 1066
 1436. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.39.2013.III pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 1066
 1437. Przetarg nieograniczony - Remont boiska wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1066
 1438. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie i przemieszczania pojazdów z drogi oraz ich przyjmowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 1066
 1439. Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, obręb Libidza, działka 657/2
  Wyświetleń: 1065
 1440. Program Współpracy z organizacjami samorządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 1065
 1441. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu fryzjerskiego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie...
  Wyświetleń: 1065
 1442. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1064
 1443. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 1062
 1444. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 1061
 1445. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1061
 1446. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 1061
 1447. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 1061
 1448. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Suchany
  Wyświetleń: 1061
 1449. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmnie trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1060
 1450. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-04/08
  Wyświetleń: 1060
 1451. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 1059
 1452. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.IV. 3422-02/09
  Wyświetleń: 1059
 1453. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 1059
 1454. Przetarg nieograniczony na zakup opału w sezonie grzewczym 2005/2006 wraz z dostawą własnym transportem do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1059
 1455. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1057
 1456. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03-3/08 z dnia 06 października 2008 r.
  Wyświetleń: 1057
 1457. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.24.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 1057
 1458. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporzadzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 1057
 1459. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/22/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS
  Wyświetleń: 1057
 1460. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1057
 1461. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 283/1, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 1057
 1462. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 26 października 2011 roku
  Wyświetleń: 1056
 1463. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej
  Wyświetleń: 1056
 1464. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/17/05
  Wyświetleń: 1056
 1465. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacj i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1055
 1466. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin:Kłobuck,Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka-łącznie ok. 5445 ha
  Wyświetleń: 1055
 1467. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/39/06
  Wyświetleń: 1055
 1468. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1055
 1469. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Wykonanie robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1055
 1470. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043S relacji Kłobuck - Kamyk
  Wyświetleń: 1055
 1471. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 1054
 1472. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę współfinansowanego przez Unię Europejską...
  Wyświetleń: 1054
 1473. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-40/08
  Wyświetleń: 1054
 1474. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 1054
 1475. Informacja Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-4/09 z dnia 06.04.2009r.
  Wyświetleń: 1053
 1476. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1053
 1477. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka ...
  Wyświetleń: 1053
 1478. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budyku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1053
 1479. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 1053
 1480. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektroda nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1052
 1481. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 1052
 1482. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 1051
 1483. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze kierownicze - Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1050
 1484. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 1050
 1485. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1050
 1486. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji współfinansowanego przez Unię Europejską
  Wyświetleń: 1049
 1487. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/21/07 - Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1049
 1488. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1048
 1489. Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 1048
 1490. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1048
 1491. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-04/09
  Wyświetleń: 1048
 1492. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.14.2011.III - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 1047
 1493. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 1047
 1494. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1047
 1495. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/06/06
  Wyświetleń: 1046
 1496. Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału zabudowanej nieruchomości.
  Wyświetleń: 1046
 1497. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1045
 1498. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1045
 1499. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1044
 1500. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1044
 1501. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Pankówki dla potrzeb zbiornika wodnego PANKI
  Wyświetleń: 1043
 1502. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1043
 1503. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 1043
 1504. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1042
 1505. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/03/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu SPO RZL 2004 – 2006
  Wyświetleń: 1042
 1506. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobuck
  Wyświetleń: 1041
 1507. Zawiadomienie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 dnia 16 sierpnia 2011 roku na piętrzenie wody w kanale "Młynówka" w miejscowości Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 1041
 1508. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1040
 1509. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/31/06
  Wyświetleń: 1040
 1510. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Krzepice miasto Krzepice
  Wyświetleń: 1040
 1511. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie "analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1414 z późn. zm.)"
  Wyświetleń: 1040
 1512. Informacja z otwarcia ofert - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1039
 1513. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr: 1,2,3,4,6,8,9,12,13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr: 5,7,10,11,14,15,16
  Wyświetleń: 1039
 1514. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 27 lipca 2015 roku
  Wyświetleń: 1038
 1515. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 1036
 1516. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy
  Wyświetleń: 1036
 1517. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1036
 1518. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla dziełek z obrębu Mokra oraz dokumentacji geodezyjnej do zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Mokra
  Wyświetleń: 1035
 1519. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014...
  Wyświetleń: 1035
 1520. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
  Wyświetleń: 1034
 1521. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1034
 1522. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2015 pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 2057 S, nr 2058 S, nr 2062 S, nr 2061 S relacji Truskolasy - Zamłynie - Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski - Piła I
  Wyświetleń: 1034
 1523. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1034
 1524. Wniosek - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne
  Wyświetleń: 1034
 1525. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1034
 1526. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 1034
 1527. Zapytanie ofertowe na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1034
 1528. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 1033
 1529. Zaproszenie do składania ofert - Wycena nieruchomości położonej w Miedźnie przy ul. Gwiezdnej 1
  Wyświetleń: 1033
 1530. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu sporządzenia wykazów synchronizacyjnych oraz przeliczenie powierzchni, obręb Hutka
  Wyświetleń: 1033
 1531. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, gm. Popów
  Wyświetleń: 1033
 1532. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 1032
 1533. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 1032
 1534. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 stycznia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1031
 1535. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 1030
 1536. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1030
 1537. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/31/07 - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1030
 1538. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1030
 1539. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 1029
 1540. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 1029
 1541. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obniżonych o 25% cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 1029
 1542. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Zarządu Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1029
 1543. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1028
 1544. Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku
  Wyświetleń: 1028
 1545. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/14/06
  Wyświetleń: 1028
 1546. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/28/06
  Wyświetleń: 1027
 1547. Ogłoszenie o znalezieniu roweru
  Wyświetleń: 1027
 1548. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1026
 1549. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/30/05
  Wyświetleń: 1026
 1550. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1026
 1551. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1025
 1552. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1025
 1553. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1025
 1554. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1025
 1555. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1025
 1556. Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 1025
 1557. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 1025
 1558. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
  Wyświetleń: 1025
 1559. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 d km 7+500
  Wyświetleń: 1024
 1560. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1024
 1561. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Skół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1024
 1562. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
  Wyświetleń: 1024
 1563. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 5 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 1023
 1564. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 1023
 1565. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 1023
 1566. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1023
 1567. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości zasobu Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 1023
 1568. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1022
 1569. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1022
 1570. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.35.2013.III pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 1022
 1571. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/16/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1022
 1572. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 5 września 2008 r.
  Wyświetleń: 1021
 1573. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 1021
 1574. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 1021
 1575. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/47/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1021
 1576. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 1021
 1577. Wydział Komunikacji i Transportu - informacja o godzinach przyjęć w dniu 1 czerwca 2010 r. w Referacie rejestracji pojazdów
  Wyświetleń: 1020
 1578. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/20/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1019
 1579. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-27/08
  Wyświetleń: 1019
 1580. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 1019
 1581. Informacja dotycząca zmiany godzin pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie wakacyjnym
  Wyświetleń: 1018
 1582. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 StandardEditio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej Software License Opdate & Suport
  Wyświetleń: 1018
 1583. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2014 pn. "Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 1018
 1584. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-39/08
  Wyświetleń: 1018
 1585. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 1018
 1586. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1017
 1587. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 1017
 1588. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 1017
 1589. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S - Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha"
  Wyświetleń: 1016
 1590. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 457 i 458 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1016
 1591. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/35/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1015
 1592. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1014
 1593. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/18/08 pn. Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 1014
 1594. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 1014
 1595. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1014
 1596. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 1013
 1597. Przetarg nieograniczony na zakup wielkoformatowego urządzenia drukująco – skanująco -kopiującego
  Wyświetleń: 1013
 1598. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1012
 1599. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00”.
  Wyświetleń: 1012
 1600. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 1012
 1601. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 1173/28, obręb Kuźniczka
  Wyświetleń: 1012
 1602. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/38/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo - wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1011
 1603. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości 386/2,388/2,406/1,452/2,456/2,458/2, obręb Zawady - DW 491
  Wyświetleń: 1010
 1604. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 1010
 1605. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego o znaku ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 1009
 1606. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1009
 1607. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kłobuck
  Wyświetleń: 1009
 1608. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR.III.3432/22/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1008
 1609. Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZI.I. 3432/02/07 w trybie zapytania o cenę - Zakup i dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 1008
 1610. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 1008
 1611. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości (obręb Kłobuck) zajętej pod DW491
  Wyświetleń: 1007
 1612. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 1007
 1613. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 1007
 1614. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 1007
 1615. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 1007
 1616. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1006
 1617. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1006
 1618. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1006
 1619. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 1 marca 2010 roku - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Popów
  Wyświetleń: 1005
 1620. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/16/05
  Wyświetleń: 1005
 1621. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 1005
 1622. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 24 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 1004
 1623. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr IR 3432/12/08 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1004
 1624. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1004
 1625. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.18.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 1003
 1626. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o znaku AB.673.1.115.2017.B z dnia 26 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 1003
 1627. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 1003
 1628. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 1003
 1629. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1003
 1630. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1002
 1631. Informacja z otwarcia ofert - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 500 000 zł
  Wyświetleń: 1001
 1632. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 1001
 1633. Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)”
  Wyświetleń: 1001
 1634. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1001
 1635. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 1001
 1636. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 1001
 1637. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1001
 1638. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 1000
 1639. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1000
 1640. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 1000
 1641. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Popów
  Wyświetleń: 1000
 1642. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 999
 1643. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 999
 1644. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości (gruntu) oraz wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Nowa Wieś, gmina Popów
  Wyświetleń: 999
 1645. Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej [...]
  Wyświetleń: 998
 1646. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 998
 1647. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 998
 1648. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/16/06
  Wyświetleń: 997
 1649. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 997
 1650. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 997
 1651. Informacja z otwarcia ofert - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu ...
  Wyświetleń: 996
 1652. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 996
 1653. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 22 maja 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 996
 1654. Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 996
 1655. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/41/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Prawo jazdy kat. C dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 995
 1656. Ogłoszenie o znalezieniu roweru typu górskiego
  Wyświetleń: 995
 1657. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 995
 1658. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 994
 1659. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/08/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 994
 1660. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 993
 1661. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/26/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 993
 1662. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 993
 1663. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Wręczyca Mała
  Wyświetleń: 993
 1664. Zawiadomienie w spr. postępowania o uznaniu nieruchomości za mienie grmoadzkie dz. 323/2 obręb Łobodno
  Wyświetleń: 993
 1665. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 992
 1666. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 992
 1667. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/23/06
  Wyświetleń: 992
 1668. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej zaprasza rolników do udziału w szkoleniu nt: Szkody łowieckie wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych oraz sposoby ich szacowania
  Wyświetleń: 991
 1669. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.44.2013.V pn. Usprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK
  Wyświetleń: 989
 1670. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 989
 1671. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 989
 1672. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 16 września 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 988
 1673. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 988
 1674. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 988
 1675. Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie "Klubu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych"
  Wyświetleń: 987
 1676. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 987
 1677. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnch w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 987
 1678. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 987
 1679. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 987
 1680. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 143, 139, 125, obręb Węglowice
  Wyświetleń: 987
 1681. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr IR.272.3.7.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
  Wyświetleń: 986
 1682. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.43.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób berobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 986
 1683. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 985
 1684. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/20/06
  Wyświetleń: 985
 1685. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 984
 1686. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 984
 1687. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/05/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powi
  Wyświetleń: 984
 1688. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 984
 1689. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 983
 1690. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatówdo Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 983
 1691. Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 983
 1692. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 983
 1693. Zaproszenie do składania ofert: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 983
 1694. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) oraz do aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 982
 1695. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 października 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 982
 1696. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 981
 1697. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych ...
  Wyświetleń: 981
 1698. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 981
 1699. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 144 i nr 149
  Wyświetleń: 981
 1700. Informacja dotycząca pracy Wydziału Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 980
 1701. Wniosek - Jerzy MOSKAŁA - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej ora linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 980
 1702. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 2 marca 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 980
 1703. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/40/05
  Wyświetleń: 979
 1704. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 979
 1705. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borowa, jednostka ewidencyjna Miedźno
  Wyświetleń: 979
 1706. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 978
 1707. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 977
 1708. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2015 rok
  Wyświetleń: 976
 1709. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Grabarze
  Wyświetleń: 976
 1710. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 975
 1711. Informacja o wynikach naboru kandydata na 2 stanowiska urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 974
 1712. Zaproszenie do składania ofert na operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 974
 1713. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 973
 1714. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.14.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 972
 1715. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 972
 1716. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 972
 1717. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.37.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 971
 1718. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 listopada 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 971
 1719. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 971
 1720. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-40/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 970
 1721. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 970
 1722. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/18/06
  Wyświetleń: 970
 1723. Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 970
 1724. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Górna, Kamyk, Biała Dolna, Libidza, Łobodno
  Wyświetleń: 970
 1725. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 969
 1726. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami)
  Wyświetleń: 968
 1727. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 968
 1728. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 967
 1729. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 967
 1730. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 966
 1731. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 966
 1732. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/42/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 965
 1733. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/43/06
  Wyświetleń: 965
 1734. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/12/05
  Wyświetleń: 965
 1735. Ogłoszenieo udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 965
 1736. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 964
 1737. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 964
 1738. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 963
 1739. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa...
  Wyświetleń: 962
 1740. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/36/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 962
 1741. Przetarg nieograniczony - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 962
 1742. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 961
 1743. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 961
 1744. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 960
 1745. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 960
 1746. Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 960
 1747. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 959
 1748. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 959
 1749. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.9.2011.V Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali gm. Popów
  Wyświetleń: 959
 1750. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.20.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 959
 1751. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 959
 1752. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/45/06
  Wyświetleń: 959
 1753. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumcznymi na gorąco
  Wyświetleń: 959
 1754. Zaproszenie do składania ofert - określeni wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 959
 1755. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 545/10 i 545/11, obręb Popów
  Wyświetleń: 959
 1756. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2013.I pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 958
 1757. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 958
 1758. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie Konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 957
 1759. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-08/09 pn. Przebudowa sieci deszczowej, izolacja pionowa ścian piwnicznych budynku oraz przebudowa układu pomiarowego wraz z głównym wyłącznikiem prądu w budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 957
 1760. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 957
 1761. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
  Wyświetleń: 956
 1762. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego – 7 części
  Wyświetleń: 955
 1763. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.V. 272-1-03-11 pn: Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 955
 1764. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/09/08 - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 955
 1765. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 954
 1766. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2013.III pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 954
 1767. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 954
 1768. Przetarg nieograniczony - Modernizacja kompleksu pracowni CNC (prace remontowe) w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 954
 1769. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 954
 1770. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji do Sądu w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w obrębie Starokrzepice
  Wyświetleń: 954
 1771. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 953
 1772. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadań - wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 953
 1773. Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów niebezpiecznych z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 951
 1774. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 951
 1775. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 951
 1776. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 951
 1777. XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 951
 1778. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 950
 1779. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.6.2011.V pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 950
 1780. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 950
 1781. Przetarg nieograniczony pn.: "Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 950
 1782. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działki nr 111, obręb Stany
  Wyświetleń: 950
 1783. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego–7 części.
  Wyświetleń: 949
 1784. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.3.2.2013.III pn. Sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 948
 1785. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 947
 1786. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/15/05
  Wyświetleń: 947
 1787. Zasady udzielania dotacji spółkom wodnym Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 946
 1788. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej wygaśnięcie trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami ustanowionego na rzecz Marszałka Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 946
 1789. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 945
 1790. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 945
 1791. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 945
 1792. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR 272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 943
 1793. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III.3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 części
  Wyświetleń: 943
 1794. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 941
 1795. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/09/05
  Wyświetleń: 941
 1796. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 941
 1797. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 941
 1798. Termomodernizacja
  Wyświetleń: 941
 1799. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matamatyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 941
 1800. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 940
 1801. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.271.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 939
 1802. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 939
 1803. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 939
 1804. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 938
 1805. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 938
 1806. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/07/06
  Wyświetleń: 938
 1807. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 938
 1808. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 kwietnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 938
 1809. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 5641/1 Kłobuck
  Wyświetleń: 938
 1810. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 18 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 937
 1811. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 937
 1812. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 936
 1813. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 936
 1814. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 935
 1815. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 935
 1816. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 935
 1817. XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 935
 1818. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 935
 1819. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 934
 1820. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w spr. sporządzenia wykazu nieruchomości do wynajmu z dnia 31.07.2017r.
  Wyświetleń: 934
 1821. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR. 272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 933
 1822. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
  Wyświetleń: 933
 1823. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług pocztowych na rzcz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 933
 1824. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 931
 1825. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 931
 1826. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 931
 1827. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 931
 1828. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 931
 1829. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 930
 1830. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 930
 1831. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2027 S ulicy Jagiełły i ulicy Leśnej w miejscowości Miedźno
  Wyświetleń: 929
 1832. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy uchwalenia warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 929
 1833. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 929
 1834. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 929
 1835. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 927
 1836. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 927
 1837. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 927
 1838. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 927
 1839. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 926
 1840. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 926
 1841. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 926
 1842. Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniach 24 i 31 grudnia 2013 roku
  Wyświetleń: 926
 1843. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 925
 1844. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 925
 1845. Przetarg nieograniczony pn. "Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) - 11 części"
  Wyświetleń: 925
 1846. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części.
  Wyświetleń: 925
 1847. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, m. Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 924
 1848. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania prztargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 923
 1849. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy określenia wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna
  Wyświetleń: 923
 1850. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 922
 1851. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.I pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą funkcji użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 922
 1852. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż powiatowej nieruchomości, m. Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 922
 1853. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/34/05
  Wyświetleń: 922
 1854. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11 Listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 922
 1855. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 922
 1856. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/23/05
  Wyświetleń: 921
 1857. Przetarg nieograniczony - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 921
 1858. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działki gruntu, obręb Zakrzew gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 921
 1859. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 920
 1860. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 920
 1861. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 920
 1862. Zapytanie ofertowe - Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 920
 1863. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 919
 1864. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
  Wyświetleń: 919
 1865. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/32/05
  Wyświetleń: 918
 1866. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy
  Wyświetleń: 918
 1867. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 918
 1868. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 918
 1869. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 917
 1870. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR. 272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 917
 1871. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/24/06
  Wyświetleń: 916
 1872. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnch w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 916
 1873. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/22/05
  Wyświetleń: 915
 1874. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/36/05
  Wyświetleń: 915
 1875. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna gm. Przystajń
  Wyświetleń: 915
 1876. Zawiadmomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 915
 1877. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków oraz o czynnościach ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 915
 1878. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej...
  Wyświetleń: 914
 1879. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - artykułów biurowych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 914
 1880. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.673.1.025.2019.B z dnia 25.03.2019 r.
  Wyświetleń: 913
 1881. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 913
 1882. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 913
 1883. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości, obręb Lgota
  Wyświetleń: 913
 1884. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji podziałowej pomieszczeń budynku w Kłobucku ul. 11 Listopada 23, na działce nr 1060/48, obręb Zagórze m. Kłobuck
  Wyświetleń: 913
 1885. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 912
 1886. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 911
 1887. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 911
 1888. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/01/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 911
 1889. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 910
 1890. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 910
 1891. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-14_10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 910
 1892. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-01/09 pn. Organizacja szkolenia - operator sprzętu ciężkiego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 910
 1893. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/29/07 - Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 909
 1894. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/27/05
  Wyświetleń: 909
 1895. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-31/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 908
 1896. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 908
 1897. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 908
 1898. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I.3432/08/08 - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 907
 1899. XLIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 907
 1900. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy nieruchomości w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 907
 1901. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zajętej pod pas drogi powiatowej 2071S, obręb Starokrzepice
  Wyświetleń: 907
 1902. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 906
 1903. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 906
 1904. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 906
 1905. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 905
 1906. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 905
 1907. Konsultacje dotyczące projektu dokumentu pn.: Program współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
  Wyświetleń: 904
 1908. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Editio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej
  Wyświetleń: 904
 1909. XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 904
 1910. Wniosek Jerzy Moskała - elektrownia wiatrowa o mocy 850kW, Zawady
  Wyświetleń: 903
 1911. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 903
 1912. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 902
 1913. Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego, audiowizualnego, urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego [...]
  Wyświetleń: 902
 1914. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 902
 1915. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej dla nieruchomości w obrębie Bór Zapilski
  Wyświetleń: 902
 1916. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dot. postępowania Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 902
 1917. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 901
 1918. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 901
 1919. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 901
 1920. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 899
 1921. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 899
 1922. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 899
 1923. XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 899
 1924. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 899
 1925. Informacja z otwarcia ofert - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 898
 1926. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.8.2011.V Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 898
 1927. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 897
 1928. Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy dot. ustalenie odszkodowania za realizację inwestycji drogowej -budowa chodnika Zakrzew -dz.243/5 i 243/6
  Wyświetleń: 897
 1929. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 896
 1930. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 896
 1931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku przetargu nieoganiczonego pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 896
 1932. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych...
  Wyświetleń: 896
 1933. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 346-03/09 pn. Świadczenie usług pocztowych do 50 g dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 896
 1934. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 896
 1935. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 896
 1936. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 895
 1937. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 895
 1938. Zawiadomienie do stawienia sie na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Kamyk
  Wyświetleń: 895
 1939. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - luty 2017
  Wyświetleń: 894
 1940. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3436-02/10 pn. Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 894
 1941. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 894
 1942. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 894
 1943. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 893
 1944. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 893
 1945. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 893
 1946. Przetarg nieograniczony - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 893
 1947. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 893
 1948. Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/0/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011r .
  Wyświetleń: 893
 1949. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 892
 1950. Zaproszenie do składania ofert na wycenę prawa przesyłu, Opatów
  Wyświetleń: 892
 1951. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 891
 1952. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowej - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 891
 1953. Zawiadomienie - Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnorawnego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku oraz przedłużeniu terminu załatwienia w/w sprawy
  Wyświetleń: 891
 1954. Informacja po I etapie naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 890
 1955. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obnizonych cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 890
 1956. BAHPOL - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych wraz z przebudową istniejącego zaplecza technicznego w Kłobucku
  Wyświetleń: 889
 1957. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 1046/2, obręb Borowa
  Wyświetleń: 889
 1958. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem powierzchni w ciągu komunikacyjnym budynku frontowego siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 889
 1959. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 888
 1960. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-01/10 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2010/2011 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 888
 1961. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 233, obręb Izbiska (część drogi wojewódzkiej nr 491)
  Wyświetleń: 888
 1962. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.5.2011/V Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 887
 1963. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania firmie Sudpack Kłobuck Sp. z o.o. ul. Drukarska 8, 42-100 Kłobuck pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
  Wyświetleń: 887
 1964. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 887
 1965. Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia
  Wyświetleń: 886
 1966. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 886
 1967. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.16.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 885
 1968. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043S Kłobuck ul. Szkolna, Etap I
  Wyświetleń: 885
 1969. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 24, 33 o pow. 1,6543 ha obręb Kamińsko gm. Przystajń
  Wyświetleń: 885
 1970. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Przygotowania dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 884
 1971. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/11/06
  Wyświetleń: 883
 1972. Przetarg nieograniczony pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 883
 1973. Zaproszenie do składania ofert na wycenę prawa przesyłu, Opatów
  Wyświetleń: 883
 1974. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 882
 1975. XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 882
 1976. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń pomiarowych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 882
 1977. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 882
 1978. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 881
 1979. Zawiadomienie dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy wygaśnięcia decyzji ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 881
 1980. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 880
 1981. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 879
 1982. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.16.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 879
 1983. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 879
 1984. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 878
 1985. Zaproszenie do składania ofert - aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Powiatu Kłobuckiego, działki nr 320/2, 333/2 i 369/8 w obrębie Grodzisko
  Wyświetleń: 877
 1986. Przetarg nieograniczony - Modernizacja kompleksu pracowni CNC (prace remontowe) w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 876
 1987. Zapytanie ofertowe - Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa indywidualnego na rzecz 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku dla potrzeb projektu Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 876
 1988. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 875
 1989. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.19.2013.III pn. Przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 875
 1990. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Śląskiej
  Wyświetleń: 875
 1991. Przetarg nieograniczony - Koordynacja, zarządzanie i obsługa projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 875
 1992. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu lokalizacji, budowy i eksploatacji projektowanych urządzeń przesyłowych, obręb Popów
  Wyświetleń: 875
 1993. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494 w km. od 42+038 do 42+863 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 874
 1994. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w Gruszewni
  Wyświetleń: 873
 1995. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 873
 1996. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 872
 1997. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 872
 1998. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 115/1, 116/1 położonych w Łobodnie
  Wyświetleń: 872
 1999. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 871
 2000. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 870
 2001. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-09/08
  Wyświetleń: 870
 2002. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/39/05
  Wyświetleń: 869
 2003. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 869
 2004. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/14/05
  Wyświetleń: 868
 2005. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą ..."
  Wyświetleń: 868
 2006. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 867
 2007. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 867
 2008. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 867
 2009. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 866
 2010. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.V.272-7-01/11 - pn: Zakup opału wraz z dostawą do ZS Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 866
 2011. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 866
 2012. Program współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 roku
  Wyświetleń: 866
 2013. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym Panki
  Wyświetleń: 866
 2014. Informacja o unieważnieniu konkursu w zakresie: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z terenu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 865
 2015. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-29/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 865
 2016. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/41/05
  Wyświetleń: 864
 2017. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.16.2013.III pn. Przeprowadzenie szkolenia CNC zakres 3D + EDGECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 863
 2018. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki.
  Wyświetleń: 863
 2019. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 863
 2020. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Kamińsko
  Wyświetleń: 863
 2021. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.9.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 862
 2022. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 862
 2023. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/17/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 862
 2024. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 861
 2025. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2017/2018
  Wyświetleń: 861
 2026. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części: 1-7, 10-15) oraz unieważnieniu postępowania (dot. części: 8,9,16) pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 860
 2027. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 859
 2028. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 858
 2029. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej
  Wyświetleń: 858
 2030. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 857
 2031. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 856
 2032. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 856
 2033. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 856
 2034. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 855
 2035. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 Listopada 5a
  Wyświetleń: 854
 2036. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-38/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 854
 2037. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 854
 2038. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 854
 2039. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 Organizacja szkolenia pn. Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 853
 2040. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 853
 2041. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 853
 2042. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 852
 2043. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW
  Wyświetleń: 852
 2044. Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
  Wyświetleń: 852
 2045. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. „Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494”
  Wyświetleń: 852
 2046. DECYZJA Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK - elektrownia wiatrowa o mocy 500kW
  Wyświetleń: 851
 2047. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 851
 2048. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 850
 2049. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/38/05
  Wyświetleń: 850
 2050. Przetarg nieograniczony - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 4350/128
  Wyświetleń: 850
 2051. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Legnickiej
  Wyświetleń: 850
 2052. Zaproszenie doskładania ofert - aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Pierzchno, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 850
 2053. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 849
 2054. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 849
 2055. Informacja z otwarcia ofert - Wymiana instalacji c.o. wraz z montażem instalacji solarnej w obiekcie przy ul. Rómmla 4 w Kłobucku dz. nr 4350/128
  Wyświetleń: 848
 2056. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 847
 2057. Wezwanie do odbioru depozytu - terminal kodów kreskowych z dnia 09.11.2015 r.
  Wyświetleń: 847
 2058. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 846
 2059. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 listopada 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 846
 2060. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 846
 2061. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 845
 2062. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-37/08
  Wyświetleń: 844
 2063. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 843
 2064. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-06/08
  Wyświetleń: 843
 2065. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 843
 2066. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 843
 2067. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S – Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 842
 2068. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/23/07 - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt pn. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 842
 2069. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/35/05
  Wyświetleń: 842
 2070. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/06/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 841
 2071. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/37/05
  Wyświetleń: 841
 2072. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
  Wyświetleń: 841
 2073. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2017 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka – Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck”
  Wyświetleń: 841
 2074. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043S Kłobuck ul. Szkolna Etap I"
  Wyświetleń: 841
 2075. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 840
 2076. Zawiadomienie do stawienia się przy działce nr 132/2 w sprawie wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości, obręb Panki
  Wyświetleń: 840
 2077. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Panki
  Wyświetleń: 839
 2078. Starosta Kłobucki ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 838
 2079. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie analizy dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 838
 2080. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 838
 2081. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 837
 2082. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 837
 2083. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/10 - Roboty dodatkowe do zadania podstawowego pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 837
 2084. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 837
 2085. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 836
 2086. XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 836
 2087. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 835
 2088. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie opinii dendrologicznej oraz ustalenie wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości i szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 835
 2089. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 835
 2090. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 834
 2091. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 834
 2092. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 834
 2093. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.
  Wyświetleń: 834
 2094. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 834
 2095. Zarządzenie Nr 23/2008 Starosty Kłobuckiego z dnia 7 października 2008r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 834
 2096. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 833
 2097. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 832
 2098. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 831
 2099. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 831
 2100. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 831
 2101. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 830
 2102. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych ob. Zawady dz. 390 i 407-DW 491
  Wyświetleń: 830
 2103. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale GKN - 1 etat
  Wyświetleń: 829
 2104. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 829
 2105. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 829
 2106. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 828
 2107. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 827
 2108. Ogłoszenie o konsultacjach - realizacja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Wyświetleń: 827
 2109. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 2
  Wyświetleń: 826
 2110. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiuegu granic nieruchomości, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 825
 2111. Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC
  Wyświetleń: 824
 2112. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 824
 2113. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 824
 2114. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr IR.272.3.8.2017
  Wyświetleń: 824
 2115. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 823
 2116. Zaproszenie do składania ofert na operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 823
 2117. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013. pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 823
 2118. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 S relacji Kuków-Zwierzyniec I-Zwierzyniec II-Zwierzyniec III
  Wyświetleń: 821
 2119. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 821
 2120. Zaproszenie do składania ofert na wydzielenie z nieruchomości położonej w obrębie Długi Kąt gm. Wręczyca Wielka działki niezbędnej do obsługi budynków wyłączonych z przejęcia gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 821
 2121. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr IR 3432/14/08 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 820
 2122. Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 7 części
  Wyświetleń: 820
 2123. Uchwała ZP nr 833 ws zestawienia uwag i wynik konsultacji
  Wyświetleń: 820
 2124. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 3 i 4 w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej [...]
  Wyświetleń: 820
 2125. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-10/08
  Wyświetleń: 819
 2126. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działki gruntu, obręb Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 819
 2127. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Lipie
  Wyświetleń: 819
 2128. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2047S relacji Grodzisko-Libidza
  Wyświetleń: 818
 2129. Zarządzenie Nr 30/08 Starosty Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku
  Wyświetleń: 818
 2130. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja kompleksu pracowni CNC (prace remontowe) w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 817
 2131. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 817
 2132. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/014
  Wyświetleń: 817
 2133. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
  Wyświetleń: 816
 2134. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 815
 2135. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, m. Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 815
 2136. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 815
 2137. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck
  Wyświetleń: 815
 2138. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 814
 2139. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 813
 2140. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 813
 2141. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 812
 2142. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktyczych - urządzenia radiowo-telewizyjne, akcesoria i podzespoły komputerowe dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 811
 2143. Decyzja - Ryszard Wilk Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - budowa zespołu trzech elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 810
 2144. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr ROŚ.6341.2.002.2015.IV z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 810
 2145. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 810
 2146. Wniosek Gmina Opatów - sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Opatów, Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 810
 2147. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 810
 2148. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 810
 2149. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pray w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 809
 2150. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, Kłobuck
  Wyświetleń: 809
 2151. XXIX Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 29 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 808
 2152. Imienne wykazy głosowań Radnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 807
 2153. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. "Dostawa węgla typu eko-groszek 30 ton"
  Wyświetleń: 807
 2154. Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej
  Wyświetleń: 806
 2155. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej
  Wyświetleń: 806
 2156. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 805
 2157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 805
 2158. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 803
 2159. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnęj ręki Nr IR.272.6.1.2011.III pn. Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 802
 2160. Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 802
 2161. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości (grunt), wycena nieruchomości drogowych (grunt)
  Wyświetleń: 802
 2162. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 801
 2163. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 801
 2164. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 799
 2165. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 23 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 797
 2166. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-04/11 Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2004 S - 2006 S -2007 S - relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 797
 2167. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 797
 2168. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 797
 2169. Zaproszenie do składania ofert: a) usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg; b) prowadzenie całodobowego strzeżonego parkingu (pełna nazwa przedmiotu zaproszenia w dalszej treści)
  Wyświetleń: 796
 2170. Informacja - CEPiK 2.0
  Wyświetleń: 794
 2171. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Dąbrowa, Dębie, Popów, Łobodno
  Wyświetleń: 794
 2172. Zaproszenie do składania ofert na Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 793
 2173. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko"
  Wyświetleń: 793
 2174. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-05/08
  Wyświetleń: 792
 2175. Zaproszenie do składania ofert - opracowanie projektu podziału nieruchomości nr 283/3, obręb Popów
  Wyświetleń: 792
 2176. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 791
 2177. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 791
 2178. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 791
 2179. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 501/4, m. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 790
 2180. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 789
 2181. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 789
 2182. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 789
 2183. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza kolejny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 788
 2184. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 787
 2185. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 784
 2186. Zaproszenie do składania ofert - Zlecenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  Wyświetleń: 784
 2187. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 784
 2188. Informacja o unieważnieniu oferty „Usługi przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
  Wyświetleń: 782
 2189. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80 – 2 zadania
  Wyświetleń: 782
 2190. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 781
 2191. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 779
 2192. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 15 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 779
 2193. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 779
 2194. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 779
 2195. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 778
 2196. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 778
 2197. Przetarg nieograniczony - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 777
 2198. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2020 S relacji Wilkowiecko - Kłobuck
  Wyświetleń: 777
 2199. Zaproszenie do składania ofert dotyczące usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego [...]
  Wyświetleń: 777
 2200. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Wyświetleń: 776
 2201. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 776
 2202. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.9.2011.V - Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali gm. Popów
  Wyświetleń: 774
 2203. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 774
 2204. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 773
 2205. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 772
 2206. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu ICT dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 772
 2207. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 771
 2208. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 770
 2209. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 770
 2210. Zawiadomienia o wznowieniu znaków granicznych
  Wyświetleń: 769
 2211. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 769
 2212. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej
  Wyświetleń: 768
 2213. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 768
 2214. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 768
 2215. Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 767
 2216. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco"
  Wyświetleń: 767
 2217. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 766
 2218. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły – Bór Zajaciński – Wrzosy – Brzeziny – Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 766
 2219. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80
  Wyświetleń: 766
 2220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 766
 2221. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 44 Kłobuck
  Wyświetleń: 764
 2222. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu system Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 762
 2223. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 761
 2224. Pozwolenie wodnoprawne MEW w Starokrzepicach
  Wyświetleń: 761
 2225. Zawiadomienie o wyborze najlorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa węgla kaminnego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 761
 2226. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocnych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 759
 2227. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego na IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 759
 2228. Zaproszenie do składania ofert - analiza dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości położonych w obrębie Miedźno i Panki
  Wyświetleń: 759
 2229. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 759
 2230. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 758
 2231. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymani dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 757
 2232. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 757
 2233. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenie wodnoprawne, m. Szarlejka, gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 756
 2234. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck
  Wyświetleń: 755
 2235. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 755
 2236. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 755
 2237. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: 1-8 i 10-18. Zawiadomienie o unieważneniu postępowania w zakresie części 9
  Wyświetleń: 755
 2238. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-03/10 pn. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 754
 2239. Przetarg nieograniczony pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)
  Wyświetleń: 754
 2240. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 754
 2241. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 94
  Wyświetleń: 754
 2242. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.9.2014 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km od 5+100 do 10+100”
  Wyświetleń: 754
 2243. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/15/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla PUP
  Wyświetleń: 753
 2244. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 752
 2245. Zaproszenie do składania ofert - wycena niezabudowanych nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 752
 2246. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie wykazu synchronizacyjnego w celu regulacji działu I księgi wieczystej Nr CZ2C/00015990/3, działka nr 209, obręb Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 751
 2247. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2017 pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S...
  Wyświetleń: 751
 2248. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Usługi przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 751
 2249. Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż maszyn i wyposażenia ślusarskiego
  Wyświetleń: 749
 2250. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 9 września 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 748
 2251. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I. 3432/01/08 - Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 747
 2252. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 747
 2253. Zawiadomienie o wszęciu postępowania odszkodowawczego, działka 937/1, obręb Zawady
  Wyświetleń: 747
 2254. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 745
 2255. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-01/09
  Wyświetleń: 745
 2256. Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów dydaktycznych - zasilaczy labolatoryjnych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 745
 2257. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 352/4, 380, 477 obręb Zawady
  Wyświetleń: 744
 2258. Zawiadomienie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gm. Wręczyca Wielka obręb Biezeń działka nr 98
  Wyświetleń: 744
 2259. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR. 272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 743
 2260. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/09 pn. Wykonanie opaski wzmacniającej fundament budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 742
 2261. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 742
 2262. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 352/4, 380, 477 obręb Zawady
  Wyświetleń: 742
 2263. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i N r 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 741
 2264. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 740
 2265. Terytorialna Komisja Wyborcza w Kłobucku - skład komisji
  Wyświetleń: 740
 2266. Przetarg nieograniczony - Zmiana sposobu użytkowania obiektu Zespołu Szkół w Waleńczowie przy ul. Częstochowskiej 8 na budynek zamieszkania zbiorowego pełniącego funkcję całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej
  Wyświetleń: 739
 2267. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 145
  Wyświetleń: 739
 2268. Zamówienie publiczne pozaustawowe - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2017 rok
  Wyświetleń: 737
 2269. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 737
 2270. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 737
 2271. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargoweo nr IR.272.1.20.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 736
 2272. Zaproszenie do składania ofert - nabycie nieruchomości w drodze rokowań, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 736
 2273. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości (wartość gruntu wraz z częściami składowymi) do ustalenia odszkodowania, za działkę gruntu położoną w gminie Kłobuck, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 736
 2274. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dot. postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - część 1
  Wyświetleń: 736
 2275. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 735
 2276. Zawiadomienie do zapoznania z aktami sprawy dot. odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę, obręb ZAWADY dz.937/1
  Wyświetleń: 735
 2277. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2017/2018
  Wyświetleń: 733
 2278. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80
  Wyświetleń: 733
 2279. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Waleńczów
  Wyświetleń: 733
 2280. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kamyk
  Wyświetleń: 732
 2281. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń komputerowych, urządzeń drukujących i skanerów, akcesorii i podzespołów komputerowych, urządzeń i akcesorii do prezentacji dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 732
 2282. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 731
 2283. Zawiadomienie dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy o zmianę decyzji Starosty Kłobuckiego znak:ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 731
 2284. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, m. Ostrowy nad Okszą
  Wyświetleń: 731
 2285. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 730
 2286. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 730
 2287. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 729
 2288. Zaproszenie do składania deklaracji w sprawie utworzenia i prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 729
 2289. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na drogach Powiatu Kłobuckiego - 2 części
  Wyświetleń: 729
 2290. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.12.2013 r. dot. zawiadomienia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2010r. (z perspektywą do 2030r.)
  Wyświetleń: 728
 2291. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 346-07/08 pn. Prace dodatkowe do zadania podstawowego pn. Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczącym się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku...
  Wyświetleń: 727
 2292. Decyzja Starosty Kłobuckiego - odszkodowanie dotyczące nieruchomości, dz.15/1 Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 725
 2293. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
  Wyświetleń: 725
 2294. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu
  Wyświetleń: 725
 2295. Przetarg nieograniczony - Usługa przeprowadzenia szkolenia/kursów w ramach projektu pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 723
 2296. Uchwały Zarządu Powiatu - 2020 rok
  Wyświetleń: 723
 2297. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 722
 2298. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, działka nr 657/1 obręb Brody Malina i działka nr 561/8 obręb Grodzisko
  Wyświetleń: 722
 2299. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 721
 2300. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 721
 2301. Zawiadomenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2017 pn. "Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 7 części"
  Wyświetleń: 721
 2302. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie analizy geodezyjnej stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 720
 2303. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 718
 2304. Wniosek - Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 718
 2305. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 718
 2306. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowniu przetargowym pn. "Dostawa węgla typu eko-groszek 30 ton"
  Wyświetleń: 718
 2307. Zmiana godzin pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  Wyświetleń: 718
 2308. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastepczego dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 717
 2309. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 717
 2310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 717
 2311. Decyzja - Bahpol - rozbudowa zakładu przertwórstwa tworzyw sztuycznych wraz z przebudową istniejącego zaplecza technicznego
  Wyświetleń: 716
 2312. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady – Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2
  Wyświetleń: 715
 2313. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie mapy do celów sądowych ob. Zawady dz. 848
  Wyświetleń: 715
 2314. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 714
 2315. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 714
 2316. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 713
 2317. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Zawady
  Wyświetleń: 713
 2318. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Stanisławów
  Wyświetleń: 712
 2319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353
  Wyświetleń: 711
 2320. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 711
 2321. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-30/08 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 710
 2322. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Dolna
  Wyświetleń: 710
 2323. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 708
 2324. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działki, obręb Starokrzepice
  Wyświetleń: 708
 2325. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 707
 2326. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - 30.10.2018 r.
  Wyświetleń: 707
 2327. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 707
 2328. Informacja z otwarcia ofert - „Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2018/2019 na terenie Powiatu Kłobuckiego”
  Wyświetleń: 706
 2329. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Przystajni
  Wyświetleń: 706
 2330. Decyzja - DREWBET Grzyb-Kotynia-Rogaczewski Sp.j. ( budowa hali produkcyjnej - produkcja kostki brukowej)
  Wyświetleń: 705
 2331. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G z dnia 21.02.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 705
 2332. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 27 listopada 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 705
 2333. Zawiadomienie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gm. Wręczyca Wielka obręb Wręczyca Wielka działka nr 145
  Wyświetleń: 705
 2334. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 704
 2335. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Spokojnej
  Wyświetleń: 703
 2336. Wniosek PH MARPOL - Budowa budynku produkcyjno-handlowo-usługowego, budowa budynku magazynowego, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, m. Grabarze
  Wyświetleń: 703
 2337. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 703
 2338. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew
  Wyświetleń: 702
 2339. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 702
 2340. Zawiadomienie dot. stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic. Gmina Przystajń, obręb Podłęże Szlacheckie, nr działki 239/2
  Wyświetleń: 702
 2341. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 701
 2342. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego wyceny poniemieckich trzech budynków stanowiących odrębną własność od gruntu, m. Lindów
  Wyświetleń: 701
 2343. Harmonogram dyżurów Terytorialnej Komisji Wyborczej w Kłobucku w dniach 20-21 października 2018 roku
  Wyświetleń: 700
 2344. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19.04.2016 r.
  Wyświetleń: 700
 2345. Ogłoszenie o zmianie umowy - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr