Starostwo Powiatowe w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
70652565298448559934657076502185420813318356090333734730
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
688826649458940621345872156203512414791645759542296994251737
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
519663801452062507844342631837396814770065173531135370752429
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1122042280353224008852664464544421151802447794678856207
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000005417
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 146968
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 65541
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 55797
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 38610
 5. Przetargi
  Wyświetleń: 36269
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 35113
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 20604
 8. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 18990
 9. Ogłoszenia o wynikach przetargów
  Wyświetleń: 18909
 10. Wydziały Starostwa
  Wyświetleń: 17459
 11. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 16835
 12. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16483
 13. REKRUTACJA
  Wyświetleń: 14938
 14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 12006
 15. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 11881
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10949
 17. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 10582
 18. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 9932
 19. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 9581
 20. Wybory 2014
  Wyświetleń: 8496
 21. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 8474
 22. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 8257
 23. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 8229
 24. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
  Wyświetleń: 8096
 25. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 7909
 26. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7774
 27. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 7548
 28. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 7395
 29. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7326
 30. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 7152
 31. Wykaz dokumentów z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 7142
 32. Protokoły z obrad Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 7110
 33. Biuro Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 7026
 34. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 6970
 35. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6944
 36. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 6797
 37. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 6751
 38. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6597
 39. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 6565
 40. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 6544
 41. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 6532
 42. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 6439
 43. Pobierz programy
  Wyświetleń: 6349
 44. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 6328
 45. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 6161
 46. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 6053
 47. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 6004
 48. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
  Wyświetleń: 5964
 49. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 5832
 50. Wykaz rzeczy znalezionych wg stanu na dzień 21 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 5810
 51. Radcy Prawni
  Wyświetleń: 5778
 52. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 5717
 53. Dom Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 5643
 54. Wykaz aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 5627
 55. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 5619
 56. Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
  Wyświetleń: 5590
 57. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 5470
 58. Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 5374
 59. Skład Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5320
 60. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 5255
 61. Zespół Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 5241
 62. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 5221
 63. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 5155
 64. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5127
 65. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 5123
 66. Statut Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5119
 67. Wykaz wniosków zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 5081
 68. Akty prawne
  Wyświetleń: 5014
 69. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku
  Wyświetleń: 5003
 70. Wykaz decyzji zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4924
 71. Budżet
  Wyświetleń: 4900
 72. Uchwały Rady Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4683
 73. Majątek
  Wyświetleń: 4666
 74. Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4636
 75. Strona główna
  Wyświetleń: 4612
 76. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
  Wyświetleń: 4505
 77. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 4476
 78. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4455
 79. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4401
 80. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 4374
 81. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 4370
 82. Zgłoszenia budowlane
  Wyświetleń: 4359
 83. Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4288
 84. Wybory 2010
  Wyświetleń: 4264
 85. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
  Wyświetleń: 4241
 86. Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4217
 87. Program Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4143
 88. Uchwały Zarządu Powiatu - 2014 rok
  Wyświetleń: 4057
 89. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3993
 90. Informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 3976
 91. Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3874
 92. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3500
 93. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3368
 94. Informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3332
 95. Uchwały Zarządu Powiatu - 2015 rok
  Wyświetleń: 3291
 96. Uchwały Rady Powiatu - II i III kadencja
  Wyświetleń: 3163
 97. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 3160
 98. Projekt pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 3123
 99. Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 3064
 100. Oświadczenie majątkowe Skarbnik Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3049
 101. Wydział Inwestycji i Rozwoju
  Wyświetleń: 3031
 102. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 3014
 103. Uchwały Zarządu Powiatu - 2017 rok
  Wyświetleń: 3009
 104. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2998
 105. Oświadczenia majątkowe Sekretarza Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2936
 106. Petycje
  Wyświetleń: 2887
 107. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2882
 108. Zgłoszenia budowlane - 2017 rok
  Wyświetleń: 2855
 109. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2797
 110. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 2766
 111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 2725
 112. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2653
 113. Uchwały Zarządu Powiatu - 2016 rok
  Wyświetleń: 2653
 114. Wniosek - Marcin Pilśniak - budowa obory wraz z poczekalnią i hala udojową
  Wyświetleń: 2639
 115. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 2634
 116. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Miedźno działka nr 296 i nr 343
  Wyświetleń: 2607
 117. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Popów
  Wyświetleń: 2582
 118. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 2565
 119. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego określania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, obręb Bór Zapilski
  Wyświetleń: 2551
 120. Ogłoszenia o zmianie umowy
  Wyświetleń: 2508
 121. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, związanych ze zbliżającym się sezonem zimowym
  Wyświetleń: 2451
 122. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2432
 123. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 58/5, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 2423
 124. Oddział Administracyjno - Gospodarczy
  Wyświetleń: 2386
 125. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2375
 126. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2368
 127. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 162
  Wyświetleń: 2367
 128. Ogłoszenie o zmianie umowy - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2356
 129. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2351
 130. Informacja z otwarcia ofert - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 2330
 131. Oddział Kontroli Finansowej i Audytu
  Wyświetleń: 2314
 132. Uchwały Zarządu Powiatu - 2011 rok
  Wyświetleń: 2299
 133. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Miedźno działka 289/2
  Wyświetleń: 2279
 134. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2266
 135. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady – Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2
  Wyświetleń: 2263
 136. Zawaidomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2257
 137. Uchwały Zarządu Powiatu - 2013 rok
  Wyświetleń: 2251
 138. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2205
 139. Harmonogram dyżurów Zarządu Powiatu w sprawach skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2184
 140. Uchwały Zarządu Powiatu - 2010 rok
  Wyświetleń: 2178
 141. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 2177
 142. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 2170
 143. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Lelity
  Wyświetleń: 2169
 144. Oddział Informatyki
  Wyświetleń: 2163
 145. XXII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - 14 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2124
 146. Uchwały Zarządu Powiatu - 2012 rok
  Wyświetleń: 2119
 147. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 2110
 148. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości, obręb Więcki
  Wyświetleń: 2104
 149. Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem
  Wyświetleń: 2103
 150. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 2079
 151. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 2076
 152. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 2065
 153. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, działki 12/1, 12/2, obręb Puszczew
  Wyświetleń: 2046
 154. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimym 2016/2017
  Wyświetleń: 2035
 155. Uchwały Zarządu Powiatu - 2009 rok
  Wyświetleń: 2010
 156. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 2006
 157. Uchwały Zarządu Powiatu - 2007 rok
  Wyświetleń: 1972
 158. Uchwały Zarządu Powiatu - 2008 rok
  Wyświetleń: 1968
 159. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr IR.272.3.11.2017 pn. Sprzedaż i dostawa sprzętu w celu doposażenia kompleksu pracowni CNC...
  Wyświetleń: 1952
 160. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu publicznego
  Wyświetleń: 1943
 161. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 1910
 162. Zawiadomienie dot. stawienia się przy posesji Albertów 37 przy działce nr 231/1
  Wyświetleń: 1908
 163. Dotyczy pracy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1906
 164. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 1894
 165. Komisje Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1878
 166. Uchwały Zarządu Powiatu - 2006 rok
  Wyświetleń: 1839
 167. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 1799
 168. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1791
 169. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych oraz przyjęciu przebiegu granic nieruchomości, obręb Ługi Radły
  Wyświetleń: 1781
 170. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1739
 171. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1739
 172. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1728
 173. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2017/2018
  Wyświetleń: 1719
 174. Informacja - parking strzeżony Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1718
 175. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 1704
 176. Zgłoszenia budowlane - 2016 rok
  Wyświetleń: 1693
 177. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1664
 178. Wykaz wniosków o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 1662
 179. Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego
  Wyświetleń: 1661
 180. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM
  Wyświetleń: 1659
 181. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1653
 182. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1651
 183. Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1616
 184. Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1610
 185. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1607
 186. Przetarg nieograniczony - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1607
 187. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 1599
 188. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1599
 189. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 1593
 190. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1586
 191. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1585
 192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zrowotnej w Kłobucku za 2016 rok
  Wyświetleń: 1577
 193. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 1565
 194. Informacja dotycząca przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
  Wyświetleń: 1565
 195. Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych
  Wyświetleń: 1562
 196. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1545
 197. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 7 części
  Wyświetleń: 1545
 198. Zawiadomienie do zapoznania się z aktami sprawy dot. zwrotu nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 829 oznaczonej jako działka nr 14/34 i nr 14/54
  Wyświetleń: 1526
 199. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 1516
 200. Przetarg nieograniczony pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1513
 201. Przetarg nieograniczony - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1510
 202. Zapoznanie z aktami sprawy art. 10 Kpa obręb Borowa działka nr 1046/2
  Wyświetleń: 1510
 203. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1503
 204. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 1491
 205. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
  Wyświetleń: 1487
 206. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami
  Wyświetleń: 1480
 207. Darmowa pomoc prawna
  Wyświetleń: 1468
 208. Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1468
 209. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1460
 210. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 1454
 211. Samodzielne stanowisko do spraw zdrowia
  Wyświetleń: 1439
 212. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1419
 213. Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1417
 214. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 289/2, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 1414
 215. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 2 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1397
 216. Zgłoszenia budowlane - 2015 rok
  Wyświetleń: 1383
 217. Uchwała Nr 5/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1375
 218. Informacja dotycząca zmiany ustawy o transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1338
 219. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1331
 220. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1318
 221. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1318
 222. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego - 2 części
  Wyświetleń: 1316
 223. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 września 2010 roku - informacja o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1303
 224. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1302
 225. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr ewid. 283/1, 283/2 obręb Rybno
  Wyświetleń: 1290
 226. Informacja z otwarcia ofert - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2017/2018 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1281
 227. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 296/1 i 343/1, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 1273
 228. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 1269
 229. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1267
 230. Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1262
 231. Informacje na temat projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 1253
 232. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1251
 233. Stypendia dla uczniów i studentów
  Wyświetleń: 1245
 234. Uchwała Nr 4/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1243
 235. Wniosek - Envun Paweł Jaroszek - zmiana sposobu użytkowania zakładu przerobu drewna
  Wyświetleń: 1242
 236. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1241
 237. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 1241
 238. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z powiatowego zasobu nieruchomości
  Wyświetleń: 1238
 239. Wniosek - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wilk - Ryszard Wilk - elektrownia wiatrowa
  Wyświetleń: 1236
 240. Wniosek - Krzysztof Pilśniak - budowa obory z porodówką, budynek inwentarski
  Wyświetleń: 1235
 241. Zapytanie ofertowe - wycinka drzew w Krzepicach
  Wyświetleń: 1235
 242. Ogłoszenie o przetargu w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Tempra
  Wyświetleń: 1226
 243. Ogłoszenie o punkcie informacjnym, w którym udzielane są informacje dotyczące zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Wyświetleń: 1206
 244. Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1201
 245. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 1200
 246. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1177
 247. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - z dnia 26.11.2012 r.
  Wyświetleń: 1171
 248. Informacja o wyniku postępowania - w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do prowadzenia parkingu strzeżonego, w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1168
 249. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obręb Więcki działka nr 823
  Wyświetleń: 1168
 250. XXVII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - godz. 9:00, dnia 20 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1167
 251. Otwarty Konkurs Ofert 2015
  Wyświetleń: 1165
 252. Przetarg nieograniczony - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1164
 253. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej o dyżurach pełnionych w dniach 15-16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1161
 254. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 1152
 255. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1146
 256. Przetarg nieograniczony - Przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1140
 257. Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1127
 258. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1126
 259. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 1125
 260. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 1125
 261. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 1107
 262. Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 1104
 263. Obwieszczenie Starosty Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1098
 264. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1098
 265. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno Zagórze
  Wyświetleń: 1086
 266. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 1083
 267. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych i wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 1074
 268. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1073
 269. Zawiadomienie dot. stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych. Gmina Przystajń, obręb Podłęże Szlacheckie, nr działki 411/1, 411/5
  Wyświetleń: 1069
 270. Wezwanie do odbioru depozytu - odzież damska w ilości 12 szt z dnia 18.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1067
 271. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 1066
 272. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 1064
 273. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wycinka drzew przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1060
 274. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 2 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1059
 275. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 31.07.2013 r.
  Wyświetleń: 1053
 276. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w tym założenia ewidencji budynków i lokali, oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 1051
 277. Ogłoszenie Nr ROŚ.III.7620/6/09/11 z dnia 25.07.2011r. w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1049
 278. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 1044
 279. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 21.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1043
 280. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 1041
 281. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 1038
 282. Zawiadomienie dot. oględzin w terenie oraz przedłużenia terminu w sprawie wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 1038
 283. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 10.10.2013 r.
  Wyświetleń: 1034
 284. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilosci 3 szt z dnia 18.02.2014 r.
  Wyświetleń: 1033
 285. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania...
  Wyświetleń: 1031
 286. Zmiana godzin pracy Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Krzepicach
  Wyświetleń: 1030
 287. Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1024
 288. Dotacja dla spółek wodnych
  Wyświetleń: 1018
 289. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1018
 290. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
  Wyświetleń: 1016
 291. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 1012
 292. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 1010
 293. Nabór na 4 wolne stanowiska w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 1007
 294. Otwarty konkurs ofert - powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 1007
 295. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - damka - z dnia 23.08.2012 r.
  Wyświetleń: 1007
 296. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 1006
 297. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr ewid. 101/1, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 1005
 298. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 1003
 299. Nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 997
 300. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 987
 301. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 28.01.2015 r.
  Wyświetleń: 983
 302. Modernizacja ewidencji gruntów dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 981
 303. Wykonanie wyceny nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 980
 304. Wezwanie do obioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.06.2015 r.
  Wyświetleń: 977
 305. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 976
 306. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 975
 307. Zespół Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 974
 308. Informacja
  Wyświetleń: 973
 309. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 972
 310. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 964
 311. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 231/1, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 964
 312. Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 960
 313. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 959
 314. Wezwanie do odbioru depozytu - portfel koloru czarnego wraz z zawartością z dnia 26.02.2015 r
  Wyświetleń: 959
 315. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 951
 316. MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI
  Wyświetleń: 950
 317. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kasjera - w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 950
 318. Wezwanie do odbioru depozytu - pilarka spalinowa z dnia 23.02.2015 r
  Wyświetleń: 950
 319. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 948
 320. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 05.07.2013 r.
  Wyświetleń: 947
 321. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 14.01.2015 r.
  Wyświetleń: 947
 322. Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 947
 323. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 944
 324. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 943
 325. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 6.11.2014 r.
  Wyświetleń: 942
 326. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 940
 327. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 931
 328. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 931
 329. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 930
 330. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 928
 331. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 928
 332. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oraz zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym PANKI
  Wyświetleń: 926
 333. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/51/06
  Wyświetleń: 925
 334. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 924
 335. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna z działki przy ul. Ks. Skorupki w Kłobucku
  Wyświetleń: 922
 336. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok
  Wyświetleń: 921
 337. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 921
 338. Informacja dotycząca dnia 2 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 917
 339. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 917
 340. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 915
 341. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 913
 342. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 01.02.2013 r.
  Wyświetleń: 913
 343. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 912
 344. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/27/06
  Wyświetleń: 912
 345. Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z EFS dla PUP
  Wyświetleń: 912
 346. Informacja
  Wyświetleń: 911
 347. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 910
 348. Informacja
  Wyświetleń: 908
 349. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 906
 350. Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 903
 351. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 901
 352. Wezwanie do odbioru depozytu - rama z roweru typu górskiego z dnia 10.05.2012 r.
  Wyświetleń: 901
 353. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 896
 354. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 893
 355. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 lutego 2011 roku, godzina 11:00
  Wyświetleń: 891
 356. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/45/06
  Wyświetleń: 891
 357. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 890
 358. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 889
 359. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 887
 360. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/31/06
  Wyświetleń: 887
 361. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 886
 362. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/10
  Wyświetleń: 886
 363. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 885
 364. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 885
 365. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 884
 366. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00"
  Wyświetleń: 884
 367. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 1 grudnia 2010 roku, godzina 10:00
  Wyświetleń: 883
 368. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 879
 369. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 879
 370. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 874
 371. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie szkolenia kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 872
 372. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 870
 373. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 868
 374. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 867
 375. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/52/06
  Wyświetleń: 867
 376. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu składak z dnia 18.05.2012 r.
  Wyświetleń: 866
 377. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 862
 378. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 861
 379. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 861
 380. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 860
 381. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 858
 382. Dofinansowanie wyprawki szkolnej 2012/2013
  Wyświetleń: 858
 383. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 855
 384. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 855
 385. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 855
 386. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 854
 387. Oferta inwestycyjna - budynek administracyjny Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 854
 388. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/33/06
  Wyświetleń: 854
 389. Informacja - Starostwo Powiatowe nieczynne w Wigilię
  Wyświetleń: 853
 390. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/49/06
  Wyświetleń: 853
 391. Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m
  Wyświetleń: 853
 392. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/34/06
  Wyświetleń: 852
 393. Nagrody w dziedzinie kultury
  Wyświetleń: 851
 394. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 850
 395. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 845
 396. Decyzja - Gmina Popów budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
  Wyświetleń: 844
 397. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/21/06
  Wyświetleń: 844
 398. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 843
 399. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 843
 400. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 843
 401. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 11 zadań )
  Wyświetleń: 843
 402. Przetarg nieograniczony na Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej&#8221
  Wyświetleń: 842
 403. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 842
 404. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/03/06
  Wyświetleń: 841
 405. Informacja o tymczasowych numerach telefonów
  Wyświetleń: 840
 406. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 840
 407. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 839
 408. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 838
 409. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 838
 410. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro, gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 838
 411. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 838
 412. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 837
 413. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/32/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 837
 414. Przetarg nieograniczony na otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 837
 415. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 837
 416. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 18 kwietnia 2014 roku
  Wyświetleń: 836
 417. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/41/06
  Wyświetleń: 834
 418. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 830
 419. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 830
 420. Informacja o zawieszeniu kursów w ramach linii komunikacyjnej nr 41079 Częstochowa - Panki
  Wyświetleń: 829
 421. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 829
 422. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 829
 423. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/50/06
  Wyświetleń: 829
 424. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 828
 425. Wniosek - GMINA POPÓW - budowa kanalizacji sanitarnej Zawady Kamieńszczyzna
  Wyświetleń: 828
 426. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 827
 427. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury ...
  Wyświetleń: 827
 428. INNE INFORMACJE
  Wyświetleń: 827
 429. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 827
 430. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  Wyświetleń: 827
 431. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 826
 432. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/47/06
  Wyświetleń: 824
 433. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.011.2013.IV z dnia 13 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 823
 434. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 823
 435. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 821
 436. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 821
 437. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 820
 438. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 820
 439. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury
  Wyświetleń: 819
 440. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 819
 441. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 22.10.2015 r.
  Wyświetleń: 819
 442. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 818
 443. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 818
 444. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 6 marca 2014 roku, godz. 9.00
  Wyświetleń: 818
 445. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok
  Wyświetleń: 817
 446. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 817
 447. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy z dnia 16.02.2012 r.
  Wyświetleń: 815
 448. Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 814
 449. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 814
 450. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 813
 451. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 813
 452. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 812
 453. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 812
 454. Wezwanie do obioru depozytu - portfel wraz z dokumentami z dnia 09.10.2015 r.
  Wyświetleń: 812
 455. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 809
 456. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 809
 457. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 809
 458. Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 808
 459. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 808
 460. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 808
 461. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/43/06
  Wyświetleń: 807
 462. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m2
  Wyświetleń: 807
 463. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 807
 464. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 807
 465. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 805
 466. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 805
 467. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 805
 468. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/25/06
  Wyświetleń: 804
 469. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 803
 470. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 802
 471. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 802
 472. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 801
 473. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 800
 474. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 799
 475. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 799
 476. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 798
 477. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 798
 478. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 797
 479. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 797
 480. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 27 listopada 2013 roku
  Wyświetleń: 796
 481. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 796
 482. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/29/06
  Wyświetleń: 796
 483. Przetarg nieograniczony Nr IR.272.1.6.2014.III n. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 796
 484. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 794
 485. Informacja Starosty Kłobuckiego AB.c.7351/01/ 199 /08 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 794
 486. Ogłoszenie - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 794
 487. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/18/06
  Wyświetleń: 794
 488. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 793
 489. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 791
 490. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 791
 491. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 790
 492. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 790
 493. Obwieszczenie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Izbiskach
  Wyświetleń: 790
 494. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/46/06
  Wyświetleń: 790
 495. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 789
 496. Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 789
 497. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 787
 498. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/23/06
  Wyświetleń: 786
 499. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 785
 500. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 784
 501. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/39/06
  Wyświetleń: 784
 502. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/48/06
  Wyświetleń: 784
 503. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 14 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 781
 504. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/19/06
  Wyświetleń: 781
 505. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 780
 506. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 780
 507. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 780
 508. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 778
 509. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 8 lipca 2013 roku
  Wyświetleń: 777
 510. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości za działkę gruntu, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 777
 511. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/35/06
  Wyświetleń: 776
 512. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/36/06
  Wyświetleń: 776
 513. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 774
 514. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM - Truskolasy
  Wyświetleń: 773
 515. Przetarg nieograniczony - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 773
 516. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a. Etap II
  Wyświetleń: 772
 517. Wezwanie do obioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 15.09.2015 r.
  Wyświetleń: 772
 518. Informacja o wynikach naboru kandydatów na 2 stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 771
 519. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 września 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 770
 520. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/37/06
  Wyświetleń: 769
 521. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 19 kwietnia 2010 roku
  Wyświetleń: 768
 522. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 768
 523. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 768
 524. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 767
 525. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 766
 526. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 765
 527. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.8.2011.V pn: Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 765
 528. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 765
 529. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 764
 530. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 764
 531. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 763
 532. Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 763
 533. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 762
 534. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 762
 535. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 762
 536. Informacja - utrudnienia w pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 29 października 2010 roku
  Wyświetleń: 761
 537. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 760
 538. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 02.07.2015 r.
  Wyświetleń: 760
 539. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 759
 540. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 759
 541. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 759
 542. Ogłoszenie - dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 758
 543. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 757
 544. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 18 kwietnia 2013 roku
  Wyświetleń: 754
 545. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/71-1 /08 z dnia 5 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 754
 546. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 754
 547. Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 753
 548. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 752
 549. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2014 roku
  Wyświetleń: 752
 550. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/26/06
  Wyświetleń: 752
 551. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/05/05
  Wyświetleń: 752
 552. Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny ksiegowy w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 751
 553. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 751
 554. Decyzja Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 750
 555. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.D 7332/06/33/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 750
 556. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 750
 557. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 748
 558. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 12.09.2013 r.
  Wyświetleń: 746
 559. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 745
 560. Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 745
 561. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 743
 562. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 28 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 741
 563. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 740
 564. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/32/06
  Wyświetleń: 740
 565. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 2 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 739
 566. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 3 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 738
 567. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 738
 568. Decyzja - Jerzy Moskała - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 737
 569. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-2 /09 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 737
 570. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 737
 571. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/07/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy”
  Wyświetleń: 736
 572. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/42/06
  Wyświetleń: 736
 573. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.10.2013.III pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 735
 574. Ankieta konsultacji społecznych listy projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 734
 575. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 734
 576. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku ul. 3 Maja i ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 734
 577. Usługi szkoleniowe w zakresie organziacji kursu księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 734
 578. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 733
 579. Polityka prywatności serwisu bip.klobuck.pl
  Wyświetleń: 733
 580. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 732
 581. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/40/06
  Wyświetleń: 732
 582. Przetarg nieograniczony pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 732
 583. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/24/06
  Wyświetleń: 731
 584. Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 730
 585. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-15/10/11 z dnia 22 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 729
 586. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego SR/III/66131/65/07/08 z dnia 14 lipca 2008 r.
  Wyświetleń: 729
 587. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 728
 588. Konsultacje Programu współpracy na 2012 rok
  Wyświetleń: 727
 589. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 727
 590. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/03/12-1/09 z dnia 20 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 726
 591. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytor Wewnętrzny - Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 726
 592. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 726
 593. Decyzja - Schultz Seating Poland Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalną i administracyjną oraz przebudowa hali produkcyjno-magazynowej
  Wyświetleń: 725
 594. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 4 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 725
 595. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/41/06
  Wyświetleń: 725
 596. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 725
 597. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 724
 598. Dot. pozwolenia wodnoprawnego - przekroczenie rzeki Szarlejki w msc. Szarlejka
  Wyświetleń: 723
 599. Informacja o nowym miejscu przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Wyświetleń: 723
 600. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego
  Wyświetleń: 723
 601. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/25/05
  Wyświetleń: 723
 602. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 720
 603. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 720
 604. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (2 zadania)
  Wyświetleń: 720
 605. Przetarg nieograniczony nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 – Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 – Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 720
 606. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2014, godz. 9.00
  Wyświetleń: 720
 607. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - gazociąg wysokiego ciśnienia Blachownia-Kłobuck
  Wyświetleń: 718
 608. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 718
 609. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 718
 610. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 717
 611. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/05/06
  Wyświetleń: 717
 612. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 716
 613. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Opatów
  Wyświetleń: 716
 614. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 716
 615. Zakup i dostawa kopiarki cyfrowej formatu A3
  Wyświetleń: 716
 616. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-1/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 715
 617. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 715
 618. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 714
 619. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 714
 620. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.c. 7351/01/199/08 z dnia 27 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 713
 621. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 713
 622. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03/08 z dnia 12 września 2008 r.
  Wyświetleń: 712
 623. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 712
 624. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/46/06
  Wyświetleń: 712
 625. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 711
 626. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Gruszewnia, zajętej pod DK 43
  Wyświetleń: 711
 627. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 711
 628. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 711
 629. Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 711
 630. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 710
 631. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 26 października 2011 roku
  Wyświetleń: 710
 632. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/38/06
  Wyświetleń: 710
 633. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/20/06
  Wyświetleń: 709
 634. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 708
 635. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 708
 636. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/28/06
  Wyświetleń: 707
 637. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 706
 638. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/38/06
  Wyświetleń: 706
 639. Przetarg nieograniczony na modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy
  Wyświetleń: 706
 640. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03-3/08 z dnia 06 października 2008 r.
  Wyświetleń: 705
 641. Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych
  Wyświetleń: 705
 642. Zakup i dostawa materiałów biurowych – 2 zadania
  Wyświetleń: 705
 643. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/22/06
  Wyświetleń: 704
 644. Przetarg nieograniczony na usługe udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł
  Wyświetleń: 704
 645. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 703
 646. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-12/10/11 z dnia 30 maja 2010 roku
  Wyświetleń: 703
 647. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G, m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 702
 648. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 702
 649. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 702
 650. Zakup 10 szt. niszczarek do papieru dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 702
 651. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 701
 652. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12 - działka nr 3607 obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 701
 653. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 701
 654. Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 701
 655. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
  Wyświetleń: 700
 656. Informacja Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-4/09 z dnia 06.04.2009r.
  Wyświetleń: 699
 657. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 699
 658. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 699
 659. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 699
 660. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 698
 661. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 5 września 2008 r.
  Wyświetleń: 698
 662. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 698
 663. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/22/06
  Wyświetleń: 698
 664. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 698
 665. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 698
 666. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/14/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i regulacji stanów prawnych – 4 zadania
  Wyświetleń: 696
 667. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 &#822
  Wyświetleń: 696
 668. Informacja o wynikach naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 695
 669. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 695
 670. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 694
 671. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 693
 672. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 693
 673. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 693
 674. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 8 lutego 2013 roku
  Wyświetleń: 692
 675. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania Nr IR.272.1.5.2011.V pn: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 692
 676. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 Obręb Kłobuck Działka Nr 5722/3
  Wyświetleń: 692
 677. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/44/06
  Wyświetleń: 692
 678. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 692
 679. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 691
 680. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/19/06
  Wyświetleń: 691
 681. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej ...
  Wyświetleń: 691
 682. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 691
 683. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/ 03/12-4 /09 z dnia 15 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 690
 684. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 690
 685. Ogłoszenie o wyniku postępowania zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 690
 686. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla typu eko - groszek 30 ton
  Wyświetleń: 690
 687. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-4 /09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 689
 688. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 689
 689. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 689
 690. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 689
 691. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.8.2012.III pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2012 r.
  Wyświetleń: 689
 692. Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, obręb Libidza, działka 657/2
  Wyświetleń: 688
 693. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr IR 3432/12/08 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 688
 694. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 688
 695. Ogłoszeniu o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 688
 696. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2006 rok
  Wyświetleń: 687
 697. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2015 roku
  Wyświetleń: 686
 698. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 686
 699. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 686
 700. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.V.272-1-04/11 p.n.: Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 685
 701. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 685
 702. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 685
 703. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/09 on. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 684
 704. Przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż sprzętu rolniczego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 684
 705. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 684
 706. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 683
 707. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew w celu wydzielenia rzeki Biała Oksza
  Wyświetleń: 683
 708. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 683
 709. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 5 zadań )
  Wyświetleń: 683
 710. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 681
 711. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 681
 712. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 680
 713. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 680
 714. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Kierownicze Urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 679
 715. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 679
 716. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 679
 717. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 24 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 678
 718. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytora Wewnętrznego - Kierownika Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 678
 719. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44 wraz z zaprojektowaniem łącznika oraz niezbędnej infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 678
 720. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 678
 721. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 676
 722. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów.
  Wyświetleń: 676
 723. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 676
 724. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin:Kłobuck,Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka-łącznie ok. 5445 ha
  Wyświetleń: 676
 725. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 676
 726. Informacja o godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku od dnia 11 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 675
 727. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 675
 728. Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 675
 729. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 675
 730. Zaproszenie do składania ofert na wycene nieruchomości
  Wyświetleń: 675
 731. Ogłoszenie o wyniku postępowania IR.I. 3432/19/08
  Wyświetleń: 674
 732. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2
  Wyświetleń: 674
 733. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 673
 734. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 673
 735. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.33.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 673
 736. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 673
 737. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 673
 738. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 673
 739. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 673
 740. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 672
 741. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 672
 742. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 671
 743. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 671
 744. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 670
 745. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 5 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 670
 746. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 3 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 670
 747. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Wymiana parkietu w auli ZS w Krzepicach
  Wyświetleń: 669
 748. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 667
 749. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 667
 750. Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 667
 751. Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie
  Wyświetleń: 666
 752. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 666
 753. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/51/06
  Wyświetleń: 666
 754. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 maja 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 666
 755. Decyzja - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na środki chemiczne
  Wyświetleń: 665
 756. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/09/06
  Wyświetleń: 665
 757. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym, w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 663
 758. Przetarg nieograniczony pn. Zaciągięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 663
 759. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 663
 760. Wniosek o wydanie decyzji - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - gazociąg wysokiego ciśnienia odcinek IV 4 na terenie gminy Kłobuck (Niwa-Skrzeszów)
  Wyświetleń: 663
 761. Decyzja - Robert Mańczyk firma PPHU FUNDAMENT - nadbudowa i przebudowa wiaty gospodarczej na magazyn odpadów stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 662
 762. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 662
 763. Informacja po I etapie naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 662
 764. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 662
 765. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 662
 766. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 662
 767. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.9.2011 pn: Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali, gm. Popów
  Wyświetleń: 661
 768. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 661
 769. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 660
 770. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnch w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 660
 771. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2014 pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 660
 772. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-32/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 660
 773. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Pierwszy Biznes dla PUP
  Wyświetleń: 660
 774. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 659
 775. Otwarty Konkurs Ofert 2011
  Wyświetleń: 659
 776. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2010 roku
  Wyświetleń: 659
 777. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 658
 778. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 658
 779. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.3.2013.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla ucziów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 658
 780. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 658
 781. Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 658
 782. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania)
  Wyświetleń: 658
 783. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 658
 784. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 658
 785. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania
  Wyświetleń: 657
 786. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2013.I pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 657
 787. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/02/06
  Wyświetleń: 657
 788. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 657
 789. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 656
 790. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/28/06
  Wyświetleń: 656
 791. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 656
 792. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 656
 793. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 656
 794. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 656
 795. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 655
 796. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń-Kluczna-Kamińsko w km od 5+540,00 do km 6+560,00
  Wyświetleń: 655
 797. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 655
 798. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta - w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 654
 799. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.45.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 654
 800. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 654
 801. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 653
 802. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 653
 803. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/37/06
  Wyświetleń: 653
 804. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 653
 805. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 652
 806. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 652
 807. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 652
 808. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
  Wyświetleń: 652
 809. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja paliw i LPG z przyłączami, stacja diagnostyki oraz warsztat napraw samochodów z instalacjami - Popów
  Wyświetleń: 651
 810. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 649
 811. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 649
 812. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 649
 813. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 649
 814. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 649
 815. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 649
 816. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 648
 817. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 648
 818. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2014 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 648
 819. Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku
  Wyświetleń: 648
 820. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-28/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 648
 821. Przetarg nieograniczony na składniki majątku Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 648
 822. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 648
 823. Informacja dotycząca czasu pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 31 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 647
 824. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 22 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 647
 825. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku pn. Uchwała Rady Powiatu Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 647
 826. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 647
 827. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 marca 2013 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 647
 828. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/25/07 - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 646
 829. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 645
 830. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 645
 831. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumenacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 645
 832. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 645
 833. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 645
 834. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 644
 835. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2013.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 644
 836. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR.III.3432/22/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 644
 837. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/04/07 - Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 644
 838. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/20/05
  Wyświetleń: 644
 839. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminach Popów, Kłobuck, Miedźno, Przystajń
  Wyświetleń: 644
 840. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych w zakresie poddawania tych obiektów okresowym kontrolom m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
  Wyświetleń: 643
 841. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Ewidencji, Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 643
 842. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 643
 843. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 642
 844. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 642
 845. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy - Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 642
 846. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż zużytych tonerów i zbiorników z atramentem
  Wyświetleń: 642
 847. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - książęk, podręczników szkolnych, druków i filmów dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 642
 848. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 641
 849. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.III. 3432-08/09
  Wyświetleń: 641
 850. Ogłoszenie o znalezieniu roweru
  Wyświetleń: 641
 851. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku - Powołanie Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 641
 852. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 641
 853. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 640
 854. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/16/06
  Wyświetleń: 640
 855. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/36/06
  Wyświetleń: 640
 856. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 640
 857. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/10/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 639
 858. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 639
 859. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzetu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 638
 860. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/08/06
  Wyświetleń: 638
 861. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/45/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 638
 862. Przetarg nieograniczony - Remont boiska wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 638
 863. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 638
 864. Wezwanie do odbioru depozytu - telefony komórkowe 2 szt. wraz z akcesoriami z dnia 23.02.2016 r
  Wyświetleń: 638
 865. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 28 grudnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 638
 866. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012
  Wyświetleń: 637
 867. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu scalenia gruntów obręb Krzepice
  Wyświetleń: 637
 868. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 636
 869. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie
  Wyświetleń: 636
 870. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/01/06
  Wyświetleń: 636
 871. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 635
 872. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2014 pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck"
  Wyświetleń: 635
 873. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 635
 874. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami...
  Wyświetleń: 634
 875. Otwarty Konkurs Ofert 2012
  Wyświetleń: 634
 876. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 listopada 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 634
 877. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 634
 878. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014S
  Wyświetleń: 633
 879. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim
  Wyświetleń: 633
 880. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 632
 881. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 632
 882. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 632
 883. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 631
 884. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 631
 885. Informcja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 1
  Wyświetleń: 631
 886. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/31/07 - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 631
 887. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 631
 888. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 631
 889. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 marca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 631
 890. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy
  Wyświetleń: 630
 891. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353"
  Wyświetleń: 630
 892. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 629
 893. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 629
 894. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 629
 895. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 629
 896. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/: postępowanie nr IR.V.272.1.04/11 - Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów
  Wyświetleń: 628
 897. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 628
 898. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 628
 899. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 628
 900. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 628
 901. Informacja dotycząca pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 627
 902. Infromacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 627
 903. Kwalifikacja Wojskowa 2016
  Wyświetleń: 626
 904. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwera wolnostojącego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 626
 905. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Pankówki dla potrzeb zbiornika wodnego PANKI
  Wyświetleń: 625
 906. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 625
 907. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 625
 908. Zakup i dostawę bonów towarowych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 22865000)
  Wyświetleń: 625
 909. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 624
 910. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) - IR 272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 624
 911. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 624
 912. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 624
 913. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 624
 914. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 624
 915. Ogłoszenie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 624
 916. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 623
 917. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/30/06
  Wyświetleń: 623
 918. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 623
 919. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/12/06
  Wyświetleń: 623
 920. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/34/06
  Wyświetleń: 623
 921. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 27 lipca 2015 roku
  Wyświetleń: 622
 922. Ogłoszenie dotyczące cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.6223-2/03/10 z dnia 16.08.2011r.
  Wyświetleń: 622
 923. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 622
 924. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Skół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 622
 925. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej.
  Wyświetleń: 622
 926. Ogłoszenie o wyniuku przetargu na zakup i dopstawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 622
 927. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 622
 928. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczosci dla PUP
  Wyświetleń: 622
 929. Wniosek - Polska Społka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia PIERZCHNO na terenie gminy Kłobuck
  Wyświetleń: 622
 930. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 621
 931. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.18.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 621
 932. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.18.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych
  Wyświetleń: 621
 933. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę współfinansowanego przez Unię Europejską...
  Wyświetleń: 621
 934. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 621
 935. Ogłoszenie o wyborze oferty - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 621
 936. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 620
 937. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 620
 938. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/17/06
  Wyświetleń: 620
 939. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/10/05
  Wyświetleń: 620
 940. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, m. Zawady
  Wyświetleń: 620
 941. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa...
  Wyświetleń: 619
 942. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 619
 943. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 619
 944. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości (obręb Kłobuck) zajętej pod DW491
  Wyświetleń: 618
 945. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.1.2014.III . pn. Przeprowadzenie szkolenia - kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji
  Wyświetleń: 618
 946. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 618
 947. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 618
 948. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/32/05
  Wyświetleń: 618
 949. Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku, położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 618
 950. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 618
 951. Zaproszenie do wykonania operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 618
 952. Informacja o wynikach naboru kandydata na 2 stanowiska urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 617
 953. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 617
 954. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/22/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS
  Wyświetleń: 617
 955. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 617
 956. Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 617
 957. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 sierpnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 617
 958. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 września 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 617
 959. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 617
 960. Dot. postępowanie przetargowe Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 616
 961. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 616
 962. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Edition One
  Wyświetleń: 616
 963. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/27/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 616
 964. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 616
 965. Przetarg nieograniczony na wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu PODGiK przez Wykonawców robót geodezyjnych
  Wyświetleń: 616
 966. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomosci
  Wyświetleń: 616
 967. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 615
 968. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczną mapę zasadniczą
  Wyświetleń: 615
 969. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/33/06
  Wyświetleń: 615
 970. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 stycznia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 615
 971. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Łyżniaki
  Wyświetleń: 615
 972. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 614
 973. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 614
 974. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-39/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 614
 975. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/21/06
  Wyświetleń: 614
 976. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/02/05
  Wyświetleń: 614
 977. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 614
 978. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 613
 979. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 613
 980. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych...
  Wyświetleń: 613
 981. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 613
 982. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 613
 983. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/17/08 pn Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku - Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych
  Wyświetleń: 613
 984. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/28/07 - Sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej
  Wyświetleń: 613
 985. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 7 szt. - z dnia 17.10.2012 r.
  Wyświetleń: 613
 986. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 613
 987. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 613
 988. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - postępowanie nr IR.272.1.5.2011.V - Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK43 - Brzezinki -Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 612
 989. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 612
 990. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 612
 991. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 612
 992. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu Nr - ZI.I.3432/03/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 612
 993. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 612
 994. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/44/06
  Wyświetleń: 612
 995. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/47/06
  Wyświetleń: 612
 996. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/49/06
  Wyświetleń: 612
 997. Przetarg na sprzęt i oprogramowanie komputerowe
  Wyświetleń: 612
 998. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości (gruntu) oraz wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Nowa Wieś, gmina Popów
  Wyświetleń: 612
 999. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 611
 1000. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 611
 1001. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 611
 1002. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia PRAWO JAZDY KAT. C i PRAWO JAZDY KAT. C+E dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 611
 1003. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 611
 1004. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 611
 1005. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 611
 1006. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 611
 1007. Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika w Kalei
  Wyświetleń: 611
 1008. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji szkolnego opiekuna grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 611
 1009. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/19/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania
  Wyświetleń: 610
 1010. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 343-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 610
 1011. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 610
 1012. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 610
 1013. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2013.V pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 610
 1014. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.3432-11/09 pn.: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 610
 1015. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432/20/08
  Wyświetleń: 610
 1016. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 610
 1017. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2015 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 610
 1018. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 maja 2012 roku, godz. 8:00
  Wyświetleń: 610
 1019. Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego i dostarczenie ich na parking strzeżony
  Wyświetleń: 610
 1020. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 610
 1021. Informacja dotycząca zmiany godzin pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie wakacyjnym
  Wyświetleń: 609
 1022. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/14/06
  Wyświetleń: 609
 1023. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 609
 1024. Wykaz nieruchomości Powiatu Kłobuckiego przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 609
 1025. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.6.1.2011.III Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 608
 1026. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 608
 1027. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 608
 1028. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 608
 1029. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prztargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 608
 1030. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/25/06
  Wyświetleń: 608
 1031. Wezwanie do odbioru depozytu - banknot pieniężny, z dnia 04.04.2016 r.
  Wyświetleń: 608
 1032. Wniosek - Firma Odlewnicza Józfe Terlecki sp. z o.o. - Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego
  Wyświetleń: 608
 1033. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2015-2019
  Wyświetleń: 608
 1034. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 13 września 2010 roku - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 607
 1035. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr ZI.I. 3432/05/08 na wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 607
 1036. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 607
 1037. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 607
 1038. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów
  Wyświetleń: 607
 1039. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/26/05
  Wyświetleń: 607
 1040. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 607
 1041. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 607
 1042. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi łączącej ulicę Jagiełły w Miedźnie z drogą powiatową 2027S w Borowej .
  Wyświetleń: 606
 1043. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego ...
  Wyświetleń: 606
 1044. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.11.2011.V Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 606
 1045. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 606
 1046. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 606
 1047. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 606
 1048. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 606
 1049. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-35/08
  Wyświetleń: 606
 1050. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-38/08
  Wyświetleń: 606
 1051. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych - 2 zadania
  Wyświetleń: 606
 1052. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 606
 1053. Informacja - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 605
 1054. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks.I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 605
 1055. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 605
 1056. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 605
 1057. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 605
 1058. Zaproszenie do składania ofert na operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 605
 1059. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie nr IR.272.1.6.2011.V - Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 604
 1060. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 604
 1061. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 604
 1062. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 604
 1063. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 604
 1064. Ogłoszenie o wyborze oferty Nr ZI.I.3432/02/08 - dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 604
 1065. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/10/06
  Wyświetleń: 604
 1066. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach ul. Dąbrowskiego 69 – działka nr 748/2
  Wyświetleń: 604
 1067. Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i załozenie ewidencji budynków i lokali - jednostka ew. Krzepice ob. wiejski
  Wyświetleń: 604
 1068. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 603
 1069. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 603
 1070. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 603
 1071. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 603
 1072. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 603
 1073. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 603
 1074. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych
  Wyświetleń: 602
 1075. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.8.2011.V - Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 602
 1076. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-21/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 602
 1077. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/15/06
  Wyświetleń: 602
 1078. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 602
 1079. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 601
 1080. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 601
 1081. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 601
 1082. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 601
 1083. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 601
 1084. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 601
 1085. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 601
 1086. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu fryzjerskiego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie...
  Wyświetleń: 601
 1087. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 600
 1088. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 600
 1089. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 600
 1090. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 600
 1091. Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 600
 1092. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/06/06
  Wyświetleń: 600
 1093. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 600
 1094. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 600
 1095. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 600
 1096. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości - Kłobuck, Panki
  Wyświetleń: 600
 1097. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowych
  Wyświetleń: 600
 1098. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 d km 7+500
  Wyświetleń: 599
 1099. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 599
 1100. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 599
 1101. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 599
 1102. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 599
 1103. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 599
 1104. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 599
 1105. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.18.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 598
 1106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkole dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 598
 1107. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 598
 1108. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 598
 1109. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 598
 1110. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 598
 1111. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 598
 1112. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, orogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 598
 1113. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż powiatowej nieruchomości, m. Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 598
 1114. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/33/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 598
 1115. Przetarg nieograniczony pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 598
 1116. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 23 listopada 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 598
 1117. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 597
 1118. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/07/05
  Wyświetleń: 597
 1119. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/13/05
  Wyświetleń: 597
 1120. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 597
 1121. Zaproszenie do składania ofert - podział nieruchomości, obręby Kamyk i Złochowice
  Wyświetleń: 597
 1122. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 18 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 596
 1123. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 596
 1124. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 596
 1125. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 596
 1126. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/24/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 596
 1127. Otwarty Konkurs Ofert 2007 - wyniki
  Wyświetleń: 596
 1128. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 31 marca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 596
 1129. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 596
 1130. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.14.2011.III - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 595
 1131. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.37.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 595
 1132. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 595
 1133. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/31/06
  Wyświetleń: 595
 1134. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 594
 1135. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert 2011
  Wyświetleń: 594
 1136. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 594
 1137. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 1 750 160,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 594
 1138. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 594
 1139. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 16 września 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 594
 1140. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 594
 1141. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 593
 1142. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 sierpnia 2011 r. o znaku ROŚ.IV.6223-203/10/11 w zakresie przebudowy progu stałego w korycie głównym rzeki Liswarty z dnia 31.12.2013 r. do 01.07.2014 r.
  Wyświetleń: 593
 1143. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A.Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 593
 1144. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 593
 1145. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Realizacji usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 593
 1146. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 593
 1147. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczna mape zasadniczą
  Wyświetleń: 593
 1148. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/26/06
  Wyświetleń: 593
 1149. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku
  Wyświetleń: 593
 1150. Pracownia symulacyjna do nauczania technik CNC w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku
  Wyświetleń: 593
 1151. Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową i wojewódzką
  Wyświetleń: 593
 1152. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 593
 1153. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 593
 1154. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości ob. Libidza dz.654/1,660/3,1033/3,1034/1,1037/1,1039/1,1053/3,1053/5,1053/8
  Wyświetleń: 592
 1155. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 592
 1156. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 592
 1157. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 592
 1158. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/32/06
  Wyświetleń: 592
 1159. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/06/05
  Wyświetleń: 592
 1160. Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 592
 1161. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 592
 1162. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 592
 1163. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 591
 1164. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/41/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Prawo jazdy kat. C dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 591
 1165. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji współfinansowanego przez Unię Europejską
  Wyświetleń: 591
 1166. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.35.2013.III pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 591
 1167. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 591
 1168. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 591
 1169. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 591
 1170. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrootnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 591
 1171. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/04/08 na wykonanie usługi modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 591
 1172. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 591
 1173. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/03/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu SPO RZL 2004 – 2006
  Wyświetleń: 591
 1174. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 591
 1175. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/23/06
  Wyświetleń: 591
 1176. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/48/06
  Wyświetleń: 591
 1177. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 591
 1178. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 591
 1179. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/06/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej ...
  Wyświetleń: 590
 1180. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 590
 1181. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 590
 1182. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 590
 1183. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/29/06
  Wyświetleń: 590
 1184. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/31/05
  Wyświetleń: 590
 1185. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 590
 1186. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 1 marca 2010 roku - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Popów
  Wyświetleń: 589
 1187. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na usługę przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 589
 1188. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 589
 1189. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 589
 1190. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/46/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 589
 1191. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S - Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha"
  Wyświetleń: 589
 1192. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 589
 1193. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 589
 1194. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I.3432/07/08 na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 589
 1195. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/08/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 589
 1196. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/21/07 - Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 589
 1197. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 589
 1198. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 588
 1199. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna,gm.Przystajń
  Wyświetleń: 588
 1200. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacj i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 588
 1201. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 588
 1202. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.V. 272-1-03-11 pn: Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 588
 1203. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.20.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 588
 1204. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.38.2013.III pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 588
 1205. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 588
 1206. Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZI.I. 3432/02/07 w trybie zapytania o cenę - Zakup i dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 588
 1207. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 588
 1208. Zawiadomienie - mieszkańców gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 588
 1209. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 587
 1210. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 587
 1211. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 587
 1212. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR. 272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 587
 1213. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 587
 1214. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3475/01/05
  Wyświetleń: 587
 1215. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 586
 1216. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 586
 1217. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 586
 1218. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 586
 1219. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.3.2.2013.III pn. Sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 586
 1220. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 586
 1221. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/18/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 586
 1222. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/35/06
  Wyświetleń: 586
 1223. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/42/05
  Wyświetleń: 586
 1224. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 586
 1225. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu:„Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 586
 1226. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 585
 1227. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 585
 1228. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 585
 1229. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.20.2013.I pn. Izolacja pzeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 585
 1230. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2013.III pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 585
 1231. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.44.2013.V pn. Usprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK
  Wyświetleń: 585
 1232. Ogłoszenie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 585
 1233. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 585
 1234. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 585
 1235. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/13/07 - Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 585
 1236. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/37/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 585
 1237. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/11/05
  Wyświetleń: 585
 1238. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 listopada 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 585
 1239. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 585
 1240. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego, obręb Kalej
  Wyświetleń: 585
 1241. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
  Wyświetleń: 584
 1242. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 584
 1243. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 584
 1244. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.IV. 3422-02/09
  Wyświetleń: 584
 1245. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 584
 1246. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 584
 1247. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku, Gruszewni oraz określenie wartosci rynkowej nieruchomości położonej w Zawadach
  Wyświetleń: 584
 1248. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 584
 1249. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 584
 1250. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.9.2011.V Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali gm. Popów
  Wyświetleń: 583
 1251. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej...
  Wyświetleń: 583
 1252. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 583
 1253. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 583
 1254. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 583
 1255. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 kwietnia 2012 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 583
 1256. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 583
 1257. Informacja o zmianie dziennego czasu pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie od 03 lipca do 25 sierpnia 2017 roku
  Wyświetleń: 582
 1258. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR. 272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 582
 1259. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie Konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 582
 1260. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 582
 1261. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 582
 1262. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 582
 1263. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 582
 1264. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 582
 1265. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 582
 1266. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/04/06
  Wyświetleń: 582
 1267. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-28/08
  Wyświetleń: 582
 1268. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-05/09
  Wyświetleń: 582
 1269. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Radnych Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 582
 1270. Zawiadomienie w sprawie wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego Płaczki
  Wyświetleń: 582
 1271. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 581
 1272. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 581
 1273. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 581
 1274. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 581
 1275. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.14.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 581
 1276. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 581
 1277. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 581
 1278. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/20/06
  Wyświetleń: 581
 1279. Ogłoszenie o znalezieniu roweru typu górskiego
  Wyświetleń: 581
 1280. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Popów
  Wyświetleń: 581
 1281. Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów niebezpiecznych z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 580
 1282. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 580
 1283. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/35/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 580
 1284. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 580
 1285. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/33/05
  Wyświetleń: 580
 1286. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 3432-33/08
  Wyświetleń: 580
 1287. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 580
 1288. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 580
 1289. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 580
 1290. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Zagórze miasto Kłobuck
  Wyświetleń: 580
 1291. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego o znaku ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 579
 1292. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości 386/2,388/2,406/1,452/2,456/2,458/2, obręb Zawady - DW 491
  Wyświetleń: 579
 1293. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja Budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 579
 1294. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 579
 1295. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/39/06
  Wyświetleń: 579
 1296. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy
  Wyświetleń: 579
 1297. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-31/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 578
 1298. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka ...
  Wyświetleń: 578
 1299. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o utworzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego
  Wyświetleń: 578
 1300. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Ostrowy
  Wyświetleń: 578
 1301. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 578
 1302. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 578
 1303. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 577
 1304. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 577
 1305. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 577
 1306. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/11/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 576
 1307. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 czerwca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 576
 1308. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 576
 1309. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 575
 1310. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/27/06
  Wyświetleń: 575
 1311. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-08/08
  Wyświetleń: 575
 1312. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 575
 1313. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 574
 1314. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 574
 1315. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 574
 1316. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IR.272.1.4.2012.III Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 574
 1317. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 574
 1318. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/43/06
  Wyświetleń: 574
 1319. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/28/05
  Wyświetleń: 574
 1320. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.271.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 573
 1321. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych ...
  Wyświetleń: 573
 1322. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-34/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 573
 1323. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/15/05
  Wyświetleń: 573
 1324. Przetarg nieograniczony na Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Nowoczesny sprzedawca”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 573
 1325. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 572
 1326. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-27/08 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 572
 1327. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 572
 1328. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 571
 1329. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 571
 1330. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 571
 1331. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/19/05
  Wyświetleń: 571
 1332. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 571
 1333. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 571
 1334. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 571
 1335. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-08/09 pn. Przebudowa sieci deszczowej, izolacja pionowa ścian piwnicznych budynku oraz przebudowa układu pomiarowego wraz z głównym wyłącznikiem prądu w budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 570
 1336. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/12/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „ Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 570
 1337. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 570
 1338. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 570
 1339. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze kierownicze - Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 569
 1340. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 569
 1341. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 569
 1342. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-33/08 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 569
 1343. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 568
 1344. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 568
 1345. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 568
 1346. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 568
 1347. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 567
 1348. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 567
 1349. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 567
 1350. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoelnia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 567
 1351. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumetacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 567
 1352. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/09/07 - Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 567
 1353. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/40/05
  Wyświetleń: 567
 1354. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-27/08
  Wyświetleń: 567
 1355. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 567
 1356. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 566
 1357. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 566
 1358. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 566
 1359. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 566
 1360. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 566
 1361. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 566
 1362. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
  Wyświetleń: 565
 1363. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 565
 1364. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 565
 1365. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2013.I pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 565
 1366. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.43.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób berobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 565
 1367. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 565
 1368. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 565
 1369. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 565
 1370. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 565
 1371. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 565
 1372. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 564
 1373. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 564
 1374. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.30.2011.II pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 564
 1375. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 564
 1376. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 564
 1377. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 564
 1378. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zajętej pod pas drogi powiatowej 2071S, obręb Starokrzepice
  Wyświetleń: 564
 1379. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 563
 1380. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 563
 1381. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 563
 1382. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 563
 1383. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/20/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 563
 1384. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/45/06
  Wyświetleń: 563
 1385. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/23/05
  Wyświetleń: 563
 1386. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 562
 1387. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.8.2011.V Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 562
 1388. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 562
 1389. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 562
 1390. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 561
 1391. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 561
 1392. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/07/06
  Wyświetleń: 561
 1393. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 561
 1394. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Księgowość wspomagana komputerem” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 561
 1395. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr IR.272.3.7.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
  Wyświetleń: 560
 1396. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 560
 1397. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 560
 1398. Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 560
 1399. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 559
 1400. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 559
 1401. Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 559
 1402. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 559
 1403. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 558
 1404. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 558
 1405. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 558
 1406. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 558
 1407. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/18/06
  Wyświetleń: 558
 1408. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/21/05
  Wyświetleń: 558
 1409. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 558
 1410. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 558
 1411. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.2.1.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. KS. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 557
 1412. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/24/06
  Wyświetleń: 557
 1413. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 557
 1414. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 557
 1415. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 557
 1416. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR 272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 556
 1417. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 556
 1418. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/18/05
  Wyświetleń: 556
 1419. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/01/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 555
 1420. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/17/05
  Wyświetleń: 555
 1421. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 555
 1422. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 554
 1423. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 554
 1424. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 554
 1425. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/40/06
  Wyświetleń: 554
 1426. Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniach 24 i 31 grudnia 2013 roku
  Wyświetleń: 554
 1427. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmnie trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 553
 1428. Zaproszenie do składania ofert na wycenę prawa przesyłu, Opatów
  Wyświetleń: 553
 1429. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 553
 1430. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 552
 1431. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 552
 1432. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 552
 1433. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.16.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 552
 1434. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/09/08 - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 552
 1435. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/18/08 pn. Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 552
 1436. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 552
 1437. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych adminstrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 551
 1438. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 551
 1439. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 551
 1440. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 551
 1441. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/12/05
  Wyświetleń: 551
 1442. przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 551
 1443. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 550
 1444. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/11/06
  Wyświetleń: 550
 1445. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/47/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 550
 1446. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 550
 1447. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 549
 1448. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 548
 1449. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 548
 1450. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2014 pn. "Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 548
 1451. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 548
 1452. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 547
 1453. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia mapy do regulacji działu I księgi wieczystej oraz aktualizacji użytków dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 547
 1454. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługę przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 547
 1455. Informacja o unieważnieniu oferty w zakresie: „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking ”
  Wyświetleń: 546
 1456. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.6.2011.V pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 546
 1457. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 546
 1458. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 546
 1459. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/30/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 546
 1460. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/22/05
  Wyświetleń: 546
 1461. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 546
 1462. Zasady udzielania dotacji spółkom wodnym Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 546
 1463. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 545
 1464. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 2 marca 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 545
 1465. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 544
 1466. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 543
 1467. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli w Zespole Szkół w Krzepicach przy ul. Ryły 26
  Wyświetleń: 543
 1468. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem powierzchni w ciągu komunikacyjnym budynku frontowego siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 543
 1469. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/02/07 - Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 543
 1470. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/08/05
  Wyświetleń: 543
 1471. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/34/05
  Wyświetleń: 543
 1472. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/36/05
  Wyświetleń: 543
 1473. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-40/08
  Wyświetleń: 543
 1474. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektroda nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 543
 1475. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 543
 1476. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy geodezyjna stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 543
 1477. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 542
 1478. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 542
 1479. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 542
 1480. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 542
 1481. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej Nr S 2041 Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 542
 1482. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 542
 1483. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 kwietnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 542
 1484. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 541
 1485. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - luty 2017
  Wyświetleń: 540
 1486. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 540
 1487. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/44/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 540
 1488. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 540
 1489. Termomodernizacja
  Wyświetleń: 540
 1490. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 540
 1491. Zaproszenie do składania ofert na wycenę prawa przesyłu, Opatów
  Wyświetleń: 540
 1492. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 540
 1493. Zaproszenie ofertowe na wycenę działki nr 845/12 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 540
 1494. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 539
 1495. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko
  Wyświetleń: 539
 1496. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-39/08
  Wyświetleń: 539
 1497. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 539
 1498. XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 539
 1499. XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 539
 1500. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-28/08 pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 538
 1501. Zaproszenie ofertowe na wycenę nieruchomości gruntowej w Kamyku
  Wyświetleń: 538
 1502. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 537
 1503. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/26/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 537
 1504. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/29/07 - Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 537
 1505. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-04/08
  Wyświetleń: 537
 1506. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 537
 1507. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 537
 1508. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3436-02/10 pn. Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 536
 1509. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 536
 1510. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 536
 1511. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/24/05
  Wyświetleń: 536
 1512. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 536
 1513. Zaproszenie do składania ofert - 3 zadania
  Wyświetleń: 536
 1514. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadań - wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 536
 1515. Informacja o unieważnieniu konkursu w zakresie: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z terenu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 535
 1516. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 535
 1517. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku
  Wyświetleń: 535
 1518. XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 535
 1519. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 535
 1520. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania, za działki gruntu położone obrębie Wapiennik gm. Miedźno wydzielone pod rozbudowę drogi gminnej
  Wyświetleń: 535
 1521. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania prztargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 534
 1522. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/29/05
  Wyświetleń: 534
 1523. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 534
 1524. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 534
 1525. Przetarg nieograniczony na opracowanie aplikacji połączenia kopii materiałów (operatów pomiarowych) z bazą opisową i graficzną (mapy) zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 534
 1526. Starostwo Powiatowe w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2014 roku będzie nieczynne
  Wyświetleń: 534
 1527. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 534
 1528. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowej - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 534
 1529. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 457 i 458 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 534
 1530. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III.3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 części
  Wyświetleń: 533
 1531. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 533
 1532. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-37/08
  Wyświetleń: 533
 1533. Przetarg nieograniczony - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 533
 1534. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 533
 1535. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 maja 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 533
 1536. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 533
 1537. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 532
 1538. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-03-11 - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół nr 3, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 532
 1539. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-37/08 pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 532
 1540. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-09/08
  Wyświetleń: 532
 1541. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 283/1, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 532
 1542. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Przygotowania dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 531
 1543. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 531
 1544. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 22 maja 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 531
 1545. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 531
 1546. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 531
 1547. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/09/05
  Wyświetleń: 530
 1548. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 530
 1549. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 529
 1550. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 529
 1551. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 529
 1552. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 529
 1553. Przetarg nieograniczony na zakup opału w sezonie grzewczym 2005/2006 wraz z dostawą własnym transportem do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 529
 1554. XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 529
 1555. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 528
 1556. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-04/09
  Wyświetleń: 528
 1557. Przetarg nieograniczony pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 528
 1558. XLIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 528
 1559. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 528
 1560. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 528
 1561. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 527
 1562. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.5.2011/V Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 527
 1563. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 527
 1564. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-36/08
  Wyświetleń: 527
 1565. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 800.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 527
 1566. Zaproszenie do składania ofert - wycena prawa przesyłu, obręb Kalej
  Wyświetleń: 527
 1567. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 526
 1568. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 526
 1569. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 526
 1570. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 526
 1571. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 525
 1572. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/30/06
  Wyświetleń: 525
 1573. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 525
 1574. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych...
  Wyświetleń: 524
 1575. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/38/05
  Wyświetleń: 524
 1576. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 524
 1577. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działki gruntu, obręb Zakrzew gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 524
 1578. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/30/05
  Wyświetleń: 523
 1579. Wykaz pracy aptek w porze nocnej oraz czas pracy aptek i punktów aptecznych w Powiecie Kłobuckim na 2012 rok
  Wyświetleń: 523
 1580. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
  Wyświetleń: 523
 1581. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 522
 1582. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.39.2013.III pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 522
 1583. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 522
 1584. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 522
 1585. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 522
 1586. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 522
 1587. Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału zabudowanej nieruchomości.
  Wyświetleń: 522
 1588. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Panki
  Wyświetleń: 522
 1589. Obwieszczenie o zmianie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 521
 1590. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 521
 1591. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/05/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powi
  Wyświetleń: 521
 1592. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/42/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 521
 1593. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 521
 1594. Przetarg nieograniczony na Udzielenie zamówienia na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 521
 1595. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III 3432-04/09
  Wyświetleń: 520
 1596. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 519
 1597. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I.3432/08/08 - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 519
 1598. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 519
 1599. Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 519
 1600. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 519
 1601. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 519
 1602. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 519
 1603. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części.
  Wyświetleń: 518
 1604. Wniosek - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne
  Wyświetleń: 518
 1605. Informacja z otwarcia ofert - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 517
 1606. Ogłoszenie dotyczące dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 517
 1607. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 517
 1608. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 517
 1609. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 517
 1610. Program Współpracy z organizacjami samorządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 517
 1611. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 517
 1612. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 517
 1613. Informacja z otwarcia ofert - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 516
 1614. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 516
 1615. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/37/05
  Wyświetleń: 516
 1616. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-10/08
  Wyświetleń: 516
 1617. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 516
 1618. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Operator sprzętu ciężkiego”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 516
 1619. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 516
 1620. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym Panki
  Wyświetleń: 516
 1621. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 515
 1622. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/16/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 515
 1623. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. 3432-03/09
  Wyświetleń: 515
 1624. Przetarg nieograniczony pn.: "Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 515
 1625. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 515
 1626. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki
  Wyświetleń: 515
 1627. Informacja po I etapie naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 514
 1628. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 514
 1629. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.I.3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 514
 1630. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części.
  Wyświetleń: 514
 1631. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 513
 1632. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 513
 1633. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew m. Kłobuck
  Wyświetleń: 513
 1634. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 512
 1635. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego)
  Wyświetleń: 512
 1636. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 512
 1637. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 512
 1638. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 512
 1639. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 512
 1640. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 512
 1641. Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 512
 1642. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 511
 1643. Informacja z otwarcia ofert - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 500 000 zł
  Wyświetleń: 511
 1644. Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie pomieszczenia na parterze budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a z przeznaczeniem na punkt kasowy
  Wyświetleń: 511
 1645. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działek w obrębie Nowa Wieś gm. Popów
  Wyświetleń: 511
 1646. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.16.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 510
 1647. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR. III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 510
 1648. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/27/05
  Wyświetleń: 510
 1649. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/14/05
  Wyświetleń: 509
 1650. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 509
 1651. Zapytanie ofertowe - Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 509
 1652. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 508
 1653. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr IR 3432/14/08 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 508
 1654. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 508
 1655. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 508
 1656. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 508
 1657. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 508
 1658. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumcznymi na gorąco
  Wyświetleń: 508
 1659. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 508
 1660. XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 508
 1661. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 508
 1662. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 507
 1663. Zaproszenie do składania ofert na operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 507
 1664. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 506
 1665. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 506
 1666. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 506
 1667. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości zasobu Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 506
 1668. Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 506
 1669. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043 S Kłobuck ul. Szkolna ETAP I
  Wyświetleń: 505
 1670. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/38/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo - wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 505
 1671. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/41/05
  Wyświetleń: 505
 1672. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 505
 1673. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00”.
  Wyświetleń: 504
 1674. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 504
 1675. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/16/05
  Wyświetleń: 504
 1676. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 503
 1677. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 503
 1678. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 503
 1679. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 503
 1680. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń.
  Wyświetleń: 503
 1681. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych ...
  Wyświetleń: 502
 1682. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/39/05
  Wyświetleń: 502
 1683. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 502
 1684. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie i przemieszczania pojazdów z drogi oraz ich przyjmowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 502
 1685. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. "Dostawa węgla typu eko-groszek 30 ton"
  Wyświetleń: 501
 1686. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-27/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 501
 1687. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-05/08
  Wyświetleń: 501
 1688. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 501
 1689. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.V.272-7-01/11 - pn: Zakup opału wraz z dostawą do ZS Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 500
 1690. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 500
 1691. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2014 pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 499
 1692. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla dziełek z obrębu Mokra oraz dokumentacji geodezyjnej do zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Mokra
  Wyświetleń: 499
 1693. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 499
 1694. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części.
  Wyświetleń: 498
 1695. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 498
 1696. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 498
 1697. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 498
 1698. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.16.2013.III pn. Przeprowadzenie szkolenia CNC zakres 3D + EDGECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 497
 1699. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 497
 1700. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 497
 1701. XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 497
 1702. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 496
 1703. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 496
 1704. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-29/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 496
 1705. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043S Kłobuck ul. Szkolna, Etap I
  Wyświetleń: 496
 1706. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 StandardEditio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej Software License Opdate & Suport
  Wyświetleń: 495
 1707. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 495
 1708. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/23/07 - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt pn. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 495
 1709. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 495
 1710. Wniosek Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 495
 1711. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.
  Wyświetleń: 495
 1712. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 495
 1713. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 494
 1714. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 494
 1715. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-38/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 494
 1716. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 października 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 494
 1717. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-14_10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 493
 1718. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 części
  Wyświetleń: 493
 1719. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 5641/1 Kłobuck
  Wyświetleń: 493
 1720. Przetarg nieograniczony - Koordynacja, zarządzanie i obsługa projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 492
 1721. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 492
 1722. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obniżonych o 25% cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 491
 1723. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 491
 1724. Przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części"
  Wyświetleń: 491
 1725. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  Wyświetleń: 490
 1726. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 490
 1727. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Krzepice miasto Krzepice
  Wyświetleń: 490
 1728. Informacja o godzinach pracy kasy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 31 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 489
 1729. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 489
 1730. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 489
 1731. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 488
 1732. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.9.2011.V - Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali gm. Popów
  Wyświetleń: 488
 1733. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/06/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 488
 1734. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 488
 1735. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu 1046/2, obręb Borowa
  Wyświetleń: 487
 1736. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 487
 1737. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 487
 1738. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 487
 1739. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 2 zadania
  Wyświetleń: 487
 1740. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 487
 1741. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 487
 1742. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 487
 1743. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 486
 1744. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 486
 1745. Przetarg nieograniczony na zakup wielkoformatowego urządzenia drukująco – skanująco -kopiującego
  Wyświetleń: 486
 1746. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku
  Wyświetleń: 486
 1747. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia Pierzchno
  Wyświetleń: 485
 1748. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 485
 1749. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-06/08
  Wyświetleń: 485
 1750. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 485
 1751. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 485
 1752. Zaporszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki 2306/5 Krzepice
  Wyświetleń: 485
 1753. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Wręczyca Mała
  Wyświetleń: 485
 1754. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 485
 1755. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-36/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 484
 1756. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w spr. sporządzenia wykazu nieruchomości do wynajmu z dnia 31.07.2017r.
  Wyświetleń: 484
 1757. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 483
 1758. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 483
 1759. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej
  Wyświetleń: 483
 1760. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 483
 1761. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 483
 1762. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 483
 1763. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 483
 1764. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 482
 1765. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-40/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 482
 1766. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 482
 1767. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 482
 1768. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń pomiarowych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 482
 1769. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 481
 1770. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 481
 1771. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 481
 1772. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - narzędzi dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 481
 1773. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 451/1 Kostrzyna I
  Wyświetleń: 480
 1774. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 479
 1775. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 479
 1776. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/17/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 479
 1777. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 479
 1778. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice
  Wyświetleń: 479
 1779. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej dla nieruchomości w obrębie Bór Zapilski
  Wyświetleń: 479
 1780. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 478
 1781. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.19.2013.III pn. Przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 478
 1782. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 478
 1783. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I. 3432/01/08 - Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 477
 1784. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budyku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 477
 1785. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 477
 1786. Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej [...]
  Wyświetleń: 477
 1787. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kłobuck
  Wyświetleń: 477
 1788. Zaproszenie do składania ofert na wydzielenie z nieruchomości położonej w obrębie Długi Kąt gm. Wręczyca Wielka działki niezbędnej do obsługi budynków wyłączonych z przejęcia gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 477
 1789. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 477
 1790. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 476
 1791. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pray w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 476
 1792. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/35/05
  Wyświetleń: 475
 1793. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 474
 1794. Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
  Wyświetleń: 474
 1795. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna gm. Przystajń
  Wyświetleń: 474
 1796. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Grabarze
  Wyświetleń: 474
 1797. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku przetargu nieoganiczonego pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 473
 1798. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 473
 1799. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnęj ręki Nr IR.272.6.1.2011.III pn. Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 473
 1800. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11 Listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 473
 1801. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 473
 1802. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borowa, jednostka ewidencyjna Miedźno
  Wyświetleń: 473
 1803. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 472
 1804. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 472
 1805. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 472
 1806. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 472
 1807. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 472
 1808. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 472
 1809. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą ..."
  Wyświetleń: 472
 1810. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 471
 1811. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/39/07 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 471
 1812. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 471
 1813. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, m. Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 471
 1814. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 470
 1815. Prowadzenie w latach 2016-2020 prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów
  Wyświetleń: 470
 1816. Wydział Komunikacji i Transportu - informacja o godzinach przyjęć w dniu 1 czerwca 2010 r. w Referacie rejestracji pojazdów
  Wyświetleń: 470
 1817. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 470
 1818. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.I pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą funkcji użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 469
 1819. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 469
 1820. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-01/09
  Wyświetleń: 469
 1821. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) oraz do aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 469
 1822. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 469
 1823. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 468
 1824. Przetarg nieograniczony pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko".
  Wyświetleń: 468
 1825. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 468
 1826. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 467
 1827. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 467
 1828. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 467
 1829. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 467
 1830. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości, obręb Lgota
  Wyświetleń: 467
 1831. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Lipie
  Wyświetleń: 466
 1832. Zapytanie ofertowe na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 466
 1833. Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej
  Wyświetleń: 465
 1834. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 465
 1835. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 465
 1836. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 465
 1837. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 464
 1838. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 464
 1839. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/15/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla PUP
  Wyświetleń: 464
 1840. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 464
 1841. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 464
 1842. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz innych miejsc przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 463
 1843. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 463
 1844. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 463
 1845. Informacja o unieważnieniu oferty „Usługi przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
  Wyświetleń: 462
 1846. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 462
 1847. Zaproszenie do składania ofert - wycena niezabudowanych nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 462
 1848. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 462
 1849. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Editio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej
  Wyświetleń: 461
 1850. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obnizonych cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 461
 1851. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 461
 1852. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy uchwalenia warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 460
 1853. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 460
 1854. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 460
 1855. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 460
 1856. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 460
 1857. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 459
 1858. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 459
 1859. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-04/11 Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2004 S - 2006 S -2007 S - relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 459
 1860. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej
  Wyświetleń: 459
 1861. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 459
 1862. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 459
 1863. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 459
 1864. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktyczych - urządzenia radiowo-telewizyjne, akcesoria i podzespoły komputerowe dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 459
 1865. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 458
 1866. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 458
 1867. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 458
 1868. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 457
 1869. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 457
 1870. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Śląskiej
  Wyświetleń: 457
 1871. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 457
 1872. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 456
 1873. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w Gruszewni
  Wyświetleń: 456
 1874. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 456
 1875. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 456
 1876. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 456
 1877. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 455
 1878. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 04.09.2008r. w sprawie sporzędzania wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 455
 1879. Ogłoszenieo udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 455
 1880. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocnych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 454
 1881. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2015 rok
  Wyświetleń: 454
 1882. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 454
 1883. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości (grunt), wycena nieruchomości drogowych (grunt)
  Wyświetleń: 454
 1884. Zaproszenie do składania ofert: a) usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg; b) prowadzenie całodobowego strzeżonego parkingu (pełna nazwa przedmiotu zaproszenia w dalszej treści)
  Wyświetleń: 454
 1885. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 Listopada 5a
  Wyświetleń: 453
 1886. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy określenia wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna
  Wyświetleń: 453
 1887. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 452
 1888. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 452
 1889. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 452
 1890. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
  Wyświetleń: 451
 1891. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 451
 1892. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 451
 1893. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 451
 1894. Program współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 roku
  Wyświetleń: 451
 1895. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej
  Wyświetleń: 450
 1896. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck
  Wyświetleń: 450
 1897. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Zarządu Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 450
 1898. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/36/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 449
 1899. Zaproszenie do składania ofert - Wycena nieruchomości położonej w Miedźnie przy ul. Gwiezdnej 1
  Wyświetleń: 449
 1900. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 449
 1901. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, gm. Popów
  Wyświetleń: 449
 1902. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 448
 1903. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i N r 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 448
 1904. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymani dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 448
 1905. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 448
 1906. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matamatyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 448
 1907. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
  Wyświetleń: 447
 1908. Konsultacje dotyczące projektu dokumentu pn.: Program współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
  Wyświetleń: 446
 1909. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obręb Złochowice i Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 446
 1910. Przetarg nieograniczony - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 446
 1911. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 446
 1912. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494 w km. od 42+038 do 42+863 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 446
 1913. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej zaprasza rolników do udziału w szkoleniu nt: Szkody łowieckie wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych oraz sposoby ich szacowania
  Wyświetleń: 446
 1914. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 445
 1915. Wniosek - Jerzy MOSKAŁA - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej ora linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 445
 1916. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Suchany
  Wyświetleń: 445
 1917. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 445
 1918. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 444
 1919. Wezwanie do odbioru depozytu - terminal kodów kreskowych z dnia 09.11.2015 r.
  Wyświetleń: 444
 1920. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 443
 1921. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie "analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1414 z późn. zm.)"
  Wyświetleń: 443
 1922. DECYZJA Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK - elektrownia wiatrowa o mocy 500kW
  Wyświetleń: 442
 1923. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 442
 1924. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S – Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 441
 1925. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 440
 1926. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 440
 1927. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działki gruntu, obręb Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 440
 1928. Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów dydaktycznych - zasilaczy labolatoryjnych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 440
 1929. Zaproszenie do składania ofert: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 440
 1930. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 439
 1931. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353
  Wyświetleń: 439
 1932. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 438
 1933. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego na IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 437
 1934. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-01/09 pn. Organizacja szkolenia - operator sprzętu ciężkiego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 437
 1935. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 437
 1936. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu lokalizacji, budowy i eksploatacji projektowanych urządzeń przesyłowych, obręb Popów
  Wyświetleń: 437
 1937. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 437
 1938. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 436
 1939. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie robót dodatkowych dla zadania p.n. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 436
 1940. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 436
 1941. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastepczego dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 435
 1942. Wniosek Dawid Fabryczny Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Dawids - budowa budynku do odzysku metali kolorowych i tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 435
 1943. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 435
 1944. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 434
 1945. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 434
 1946. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
  Wyświetleń: 434
 1947. Zarządzenie Nr 23/2008 Starosty Kłobuckiego z dnia 7 października 2008r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 434
 1948. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporzadzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 433
 1949. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu system Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 433
 1950. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.12.2013 r. dot. zawiadomienia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2010r. (z perspektywą do 2030r.)
  Wyświetleń: 432
 1951. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 346-03/09 pn. Świadczenie usług pocztowych do 50 g dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 432
 1952. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji do Sądu w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w obrębie Starokrzepice
  Wyświetleń: 432
 1953. Zawiadmomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 432
 1954. Zaproszenie do składania ofert - analiza dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości położonych w obrębie Miedźno i Panki
  Wyświetleń: 431
 1955. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 430
 1956. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 430
 1957. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowniu przetargowym pn. "Dostawa węgla typu eko-groszek 30 ton"
  Wyświetleń: 430
 1958. Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 429
 1959. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 429
 1960. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kamyk
  Wyświetleń: 429
 1961. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu ICT dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 429
 1962. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 429
 1963. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Wykonanie robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 428
 1964. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 428
 1965. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 428
 1966. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie opinii dendrologicznej oraz ustalenie wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości i szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 428
 1967. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 428
 1968. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
  Wyświetleń: 427
 1969. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobuck
  Wyświetleń: 427
 1970. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 427
 1971. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 427
 1972. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 427
 1973. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji podziałowej pomieszczeń budynku w Kłobucku ul. 11 Listopada 23, na działce nr 1060/48, obręb Zagórze m. Kłobuck
  Wyświetleń: 427
 1974. Zawiadomienie dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy wygaśnięcia decyzji ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 427
 1975. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki.
  Wyświetleń: 426
 1976. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 426
 1977. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 425
 1978. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 425
 1979. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 233, obręb Izbiska (część drogi wojewódzkiej nr 491)
  Wyświetleń: 425
 1980. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-01/10 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2010/2011 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 424
 1981. Przetarg nieograniczony - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 424
 1982. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 352/4, 380, 477 obręb Zawady
  Wyświetleń: 424
 1983. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 424
 1984. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 424
 1985. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 423
 1986. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Usługi przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 423
 1987. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew
  Wyświetleń: 422
 1988. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 421
 1989. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 421
 1990. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Wyświetleń: 421
 1991. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza kolejny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 421
 1992. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
  Wyświetleń: 420
 1993. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.3.5.2012.III pn. Sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 420
 1994. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
  Wyświetleń: 420
 1995. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 24, 33 o pow. 1,6543 ha obręb Kamińsko gm. Przystajń
  Wyświetleń: 420
 1996. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie mapy do celów sądowych ob. Zawady dz. 848
  Wyświetleń: 420
 1997. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.9.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 419
 1998. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 419
 1999. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania ofertowego nr IR.272.3.8.2017
  Wyświetleń: 419
 2000. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 417
 2001. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 44 Kłobuck
  Wyświetleń: 417
 2002. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 416
 2003. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-30/08 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 416
 2004. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Waleńczów
  Wyświetleń: 416
 2005. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 415
 2006. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 415
 2007. Zarządzenie Nr 30/08 Starosty Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku
  Wyświetleń: 415
 2008. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014...
  Wyświetleń: 415
 2009. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 414
 2010. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 414
 2011. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dot. postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - część 1
  Wyświetleń: 414
 2012. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 414
 2013. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy określenia wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna
  Wyświetleń: 413
 2014. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 413
 2015. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.3.2013.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 412
 2016. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 412
 2017. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu
  Wyświetleń: 412
 2018. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 412
 2019. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 411
 2020. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie analizy dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 411
 2021. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
  Wyświetleń: 411
 2022. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postepowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 410
 2023. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.24.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 410
 2024. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80
  Wyświetleń: 410
 2025. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działki w obrębie Łobodno
  Wyświetleń: 410
 2026. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej
  Wyświetleń: 410
 2027. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 409
 2028. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80 – 2 zadania
  Wyświetleń: 409
 2029. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 501/4, m. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 409
 2030. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 409
 2031. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2015 pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 2057 S, nr 2058 S, nr 2062 S, nr 2061 S relacji Truskolasy - Zamłynie - Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski - Piła I
  Wyświetleń: 408
 2032. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 9 września 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 408
 2033. Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)”
  Wyświetleń: 407
 2034. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów
  Wyświetleń: 406
 2035. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 405
 2036. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 405
 2037. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 405
 2038. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 404
 2039. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 404
 2040. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
  Wyświetleń: 404
 2041. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 404
 2042. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/014
  Wyświetleń: 404
 2043. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargoweo nr IR.272.1.20.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 403
 2044. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 403
 2045. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 403
 2046. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnch w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 403
 2047. Zawiadomienie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 dnia 16 sierpnia 2011 roku na piętrzenie wody w kanale "Młynówka" w miejscowości Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 403
 2048. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 402
 2049. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 401
 2050. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/34/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 401
 2051. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 Organizacja szkolenia pn. Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 401
 2052. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Legnickiej
  Wyświetleń: 401
 2053. Przetarg nieograniczony pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)
  Wyświetleń: 400
 2054. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 400
 2055. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 3 i 4 w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej [...]
  Wyświetleń: 400
 2056. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 399
 2057. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 23 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 398
 2058. Zaproszenie do składania ofert - nabycie nieruchomości w drodze rokowań, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 398
 2059. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 397
 2060. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy nieruchomości w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 397
 2061. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - artykułów biurowych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 397
 2062. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 397
 2063. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 396
 2064. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 395
 2065. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie analizy geodezyjnej stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 395
 2066. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Stanisławów
  Wyświetleń: 395
 2067. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr ROŚ.6341.2.002.2015.IV z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 394
 2068. Zaproszenie do składania ofert: Przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 394
 2069. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 394
 2070. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 392
 2071. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 listopada 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 392
 2072. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 391
 2073. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 352/4, 380, 477 obręb Zawady
  Wyświetleń: 390
 2074. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 389
 2075. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 389
 2076. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 389
 2077. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 389
 2078. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 389
 2079. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dot. postępowania Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 389
 2080. Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/0/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011r .
  Wyświetleń: 388
 2081. BAHPOL - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych wraz z przebudową istniejącego zaplecza technicznego w Kłobucku
  Wyświetleń: 387
 2082. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczną mapę zasadniczą
  Wyświetleń: 386
 2083. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 386
 2084. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 386
 2085. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 143, 139, 125, obręb Węglowice
  Wyświetleń: 386
 2086. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 386
 2087. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/10 - Roboty dodatkowe do zadania podstawowego pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 385
 2088. Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 385
 2089. Zawiadomienie o wyborze najkorzystneijszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 385
 2090. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług pocztowych na rzcz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 385
 2091. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 384
 2092. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie wykazu synchronizacyjnego w celu regulacji działu I księgi wieczystej Nr CZ2C/00015990/3, działka nr 209, obręb Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 384
 2093. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 383
 2094. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 94
  Wyświetleń: 382
 2095. Zawiadomienia o wznowieniu znaków granicznych
  Wyświetleń: 382
 2096. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 381
 2097. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 381
 2098. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 381
 2099. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 381
 2100. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 380
 2101. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 380
 2102. Zawiadomienie - Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnorawnego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku oraz przedłużeniu terminu załatwienia w/w sprawy
  Wyświetleń: 380
 2103. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Górna, Kamyk, Biała Dolna, Libidza, Łobodno
  Wyświetleń: 378
 2104. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie opinii technicznej dla działki nr 848 obręb Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 377
 2105. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działki, obręb Starokrzepice
  Wyświetleń: 377
 2106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 376
 2107. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 376
 2108. Zawiadomienie dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy o zmianę decyzji Starosty Kłobuckiego znak:ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 376
 2109. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 375
 2110. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 375
 2111. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu sporządzenia wykazów synchronizacyjnych oraz przeliczenie powierzchni, obręb Hutka
  Wyświetleń: 375
 2112. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych dla nieruchomości ob. Gruszewnia, Opatów, Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 375
 2113. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013. pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 375
 2114. Przetarg nieograniczony pn. "Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) - 11 części"
  Wyświetleń: 374
 2115. Wniosek - Robert MAŃCZYK - nadbudowa i przebudowa wiaty gospodarczej na magazyn odpadów stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 374
 2116. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 2
  Wyświetleń: 373
 2117. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 373
 2118. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 373
 2119. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami)
  Wyświetleń: 372
 2120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym nr. IR.272.1.28.2014 pn. Przeprowadzenie analizy geodezynej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW
  Wyświetleń: 371
 2121. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Dąbrowa, Dębie, Popów, Łobodno
  Wyświetleń: 371
 2122. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 370
 2123. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego–7 części.
  Wyświetleń: 370
 2124. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 369
 2125. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 369
 2126. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, Kłobuck
  Wyświetleń: 369
 2127. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, m. Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 369
 2128. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 369
 2129. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. Świadczenia usług pocztowych do 50 g. dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 368
 2130. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 346-07/08 pn. Prace dodatkowe do zadania podstawowego pn. Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczącym się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku...
  Wyświetleń: 366
 2131. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomość położona w obrębie Kamińsko, jednostka ewidencyjna Przystajń
  Wyświetleń: 364
 2132. Zawiadomienie o cofnięciu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20.08.2009 r.
  Wyświetleń: 364
 2133. Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC
  Wyświetleń: 363
 2134. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 363
 2135. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Przystajni, działka 210/30, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 363
 2136. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 362
 2137. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 361
 2138. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 360
 2139. Zawiadomienie o zapoznaniu z aktami sprawy dot. ustalenie odszkodowania za realizację inwestycji drogowej -budowa chodnika Zakrzew -dz.243/5 i 243/6
  Wyświetleń: 360
 2140. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 359
 2141. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 359
 2142. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
  Wyświetleń: 358
 2143. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 358
 2144. Zaproszenie do składania ofert - określeni wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 358
 2145. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 358
 2146. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 357
 2147. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 357
 2148. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 357
 2149. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr: 1,2,3,4,6,8,9,12,13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr: 5,7,10,11,14,15,16
  Wyświetleń: 357
 2150. Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 355
 2151. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 15.11.2016 r
  Wyświetleń: 355
 2152. Zaproszenie do składania ofert na Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 355
 2153. Zawiadomienie dot. stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic. Gmina Przystajń, obręb Podłęże Szlacheckie, nr działki 239/2
  Wyświetleń: 355
 2154. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej
  Wyświetleń: 353
 2155. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 353
 2156. Zaproszenie do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 353
 2157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck
  Wyświetleń: 352
 2158. Zaproszenie do składania oferty w zakresie „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking"
  Wyświetleń: 351
 2159. Zaproszenie doskładania ofert - aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Pierzchno, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 351
 2160. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: 1-8 i 10-18. Zawiadomienie o unieważneniu postępowania w zakresie części 9
  Wyświetleń: 351
 2161. Starosta Kłobucki ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 348
 2162. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, obręb Wręczyca Wielka działka nr 145
  Wyświetleń: 348
 2163. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 347
 2164. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 17 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 347
 2165. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 347
 2166. Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ramach zadania pn." Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego"
  Wyświetleń: 346
 2167. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 346
 2168. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 27 listopada 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 345
 2169. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494.
  Wyświetleń: 344
 2170. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków oraz o czynnościach ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 344
 2171. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego– 2 części”
  Wyświetleń: 344
 2172. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19.04.2016 r.
  Wyświetleń: 343
 2173. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 343
 2174. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 342
 2175. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR. 272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 342
 2176. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości (wartość gruntu wraz z częściami składowymi) do ustalenia odszkodowania, za działkę gruntu położoną w gminie Kłobuck, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 341
 2177. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego, działka nr 422, Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 341
 2178. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 341
 2179. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III
  Wyświetleń: 340
 2180. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-03/10 pn. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 340
 2181. Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 340
 2182. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 115/1, 116/1 położonych w Łobodnie
  Wyświetleń: 340
 2183. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 339
 2184. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Kamińsko
  Wyświetleń: 338
 2185. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 338
 2186. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
  Wyświetleń: 338
 2187. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko"
  Wyświetleń: 337
 2188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 337
 2189. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 336
 2190. Zarządzenie Nr 24/2007 Starosty Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2007r.W sprawie zakwalifikowania składników majątku ruchomego będącego w użytkowaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do kategorii majątku zużytego
  Wyświetleń: 336
 2191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I
  Wyświetleń: 336
 2192. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I.3432-08/09 Przebudowa sieci deszczowej, izolacja pionowa ścian piwnicznych budynku oraz przebudowa układu pomiarowego wraz z głównym wyłącznikiem prądu w budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 335
 2193. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 334
 2194. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 333
 2195. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 331
 2196. Wniosek PH MARPOL - Budowa budynku produkcyjno-handlowo-usługowego, budowa budynku magazynowego, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, m. Grabarze
  Wyświetleń: 331
 2197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 331
 2198. Zaproszenie do składania ofert – opracowanie projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 439/5, obręb Panki
  Wyświetleń: 328
 2199. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 328
 2200. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 327
 2201. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.9.2014 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km od 5+100 do 10+100”
  Wyświetleń: 327
 2202. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 326
 2203. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco"
  Wyświetleń: 326
 2204. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 325
 2205. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 325
 2206. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 324
 2207. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW
  Wyświetleń: 324
 2208. Zaproszenie do składania ofert dotyczące usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego [...]
  Wyświetleń: 324
 2209. Zawiadomienie o wyborze najlorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przeprowadzenie szkolenia - kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji
  Wyświetleń: 324
 2210. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń geodezyjnych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 323
 2211. Zawiadomienie o wyborze najlorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa węgla kaminnego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 322
 2212. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych Nr 13, Nr 21, Nr 23 w budynku przy ul. Ryły 24A w Krzepicach
  Wyświetleń: 321
 2213. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części: 1-7, 10-15) oraz unieważnieniu postępowania (dot. części: 8,9,16) pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 321
 2214. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 319
 2215. Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. postępowania Nr IR.III. 3436-01/10 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2010/2011 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 318
 2216. Zaproszenie do składania deklaracji w sprawie utworzenia i prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 318
 2217. Przetarg nieograniczony - Usługa przeprowadzenia szkolenia/kursów w ramach projektu pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 317
 2218. Zaproszenie do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 317
 2219. Zestawienie uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011
  Wyświetleń: 317
 2220. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 1173/28, obręb Kuźniczka
  Wyświetleń: 316
 2221. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie wykazu synchronizacyjnego, obręb Zawady i Więcki
  Wyświetleń: 316
 2222. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, działka nr 657/1 obręb Brody Malina i działka nr 561/8 obręb Grodzisko
  Wyświetleń: 315
 2223. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/09 pn. Wykonanie opaski wzmacniającej fundament budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 314
 2224. Zaproszenie do składania ofert na Usuwanie pojazdów niebezpiecznych z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 314
 2225. Obwieszczenie Starsosty Kłobuckiego nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 313
 2226. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 6 części
  Wyświetleń: 313
 2227. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80
  Wyświetleń: 313
 2228. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej
  Wyświetleń: 312
 2229. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 500 000 zł
  Wyświetleń: 311
 2230. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Gruszewnia oraz Opatów - DK 43
  Wyświetleń: 311
 2231. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prztargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 311
 2232. Decyzja - Ryszard Wilk Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - budowa zespołu trzech elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 310
 2233. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 309
 2234. Ogłoszenie o wyniku przetargu na wydzierżawienie pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Skorupki 46a z przeznaczeniem na punkt kasowy
  Wyświetleń: 309
 2235. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 87
  Wyświetleń: 309
 2236. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów słuzbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 307
 2237. Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą, instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego, audiowizualnego, urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego [...]
  Wyświetleń: 306
 2238. Decyzja Starosty Kłobuckiego - odszkodowanie dotyczące nieruchomości, dz.15/1 Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 304
 2239. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 304
 2240. Zawiadomienia dotyczące ustalenia przebiegu granic działek w m. Więcki nr 717/2 i 717/3
  Wyświetleń: 304
 2241. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 304
 2242. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 304
 2243. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń komputerowych, urządzeń drukujących i skanerów, akcesorii i podzespołów komputerowych, urządzeń i akcesorii do prezentacji dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 303
 2244. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. "Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewózkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 303
 2245. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043S Kłobuck ul. Szkolna Etap I"
  Wyświetleń: 302
 2246. Decyzja - Bahpol - rozbudowa zakładu przertwórstwa tworzyw sztuycznych wraz z przebudową istniejącego zaplecza technicznego
  Wyświetleń: 301
 2247. Decyzja Starosty Kłobuckiego - odszkodowanie dotyczące nieruchomości, dz. 23/1 Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 301
 2248. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 300
 2249. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G z dnia 21.02.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 300
 2250. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 545/10 i 545/11, obręb Popów
  Wyświetleń: 300
 2251. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości
  Wyświetleń: 298
 2252. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały
  Wyświetleń: 297
 2253. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 297
 2254. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 296
 2255. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części: 1-14,16,17) oraz unieważnieniu postępowania (dot. części: 15,18) pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 295
 2256. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie wspłfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz..
  Wyświetleń: 294
 2257. Przetarg nieograniczony - Modernizacja kompleksu pracowni CNC (prace remontowe) w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 294
 2258. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [...]
  Wyświetleń: 294
 2259. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia faktycznego stanu użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem zasiedzenia, dz. 87 obr. Napoleon (gmina Lipie)
  Wyświetleń: 294
 2260. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 293
 2261. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 291
 2262. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 291
 2263. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 291
 2264. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 289
 2265. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 289
 2266. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych określających wartości zabudowanych nieruchomości
  Wyświetleń: 288
 2267. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 286
 2268. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 284
 2269. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/10 n. Wykonanie robót dodatkowych do zadania podstawowego pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku...
  Wyświetleń: 283
 2270. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 283
 2271. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 283
 2272. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ul. Szkolna w Opatowie
  Wyświetleń: 282
 2273. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 282
 2274. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 282
 2275. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 282
 2276. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 281
 2277. XVI sesja Rady Powiatu - 1 lipca
  Wyświetleń: 280
 2278. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego wyceny poniemieckich trzech budynków stanowiących odrębną własność od gruntu, m. Lindów
  Wyświetleń: 280
 2279. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 6 września 2016 roku
  Wyświetleń: 279
 2280. Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego - 7 części
  Wyświetleń: 279
 2281. Wniosek - Cargill Poland Sp. z o.o. . - rozbudowa zakładu produkcyjnego w Krzepicach
  Wyświetleń: 279
 2282. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Koordynacja, zarządzanie i obsługa projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 279
 2283. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 279
 2284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [...]
  Wyświetleń: 278
 2285. Przetarg nieograniczony - Modernizacja kompleksu pracowni CNC (prace remontowe) w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację pracowni CNC w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 278
 2286. Zaproszenie do składania ofert - Zlecenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  Wyświetleń: 278
 2287. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości nr 172/3, obręb Cyganka
  Wyświetleń: 278
 2288. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 730, m. Waleńczów
  Wyświetleń: 277
 2289. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. „Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494”
  Wyświetleń: 277
 2290. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 277
 2291. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych ob. Zawady dz. 390 i 407-DW 491
  Wyświetleń: 275
 2292. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Dolna
  Wyświetleń: 275
 2293. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 275
 2294. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 274
 2295. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 274
 2296. Wniosek - Gmina Popów - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepomopowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w m. Smolarze, Dąbrowa, Więcki
  Wyświetleń: 274
 2297. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking
  Wyświetleń: 274
 2298. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 273
 2299. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy-Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 273
 2300. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Zawady
  Wyświetleń: 273
 2301. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej [...]
  Wyświetleń: 272
 2302. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobukcu w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 272
 2303. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 272
 2304. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg powiatowych Powiatu Kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 271
 2305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.10.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 270
 2306. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 15 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 269
 2307. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej dla nieruchomości zabudowanej obiektem byłej stacji paliw położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 269
 2308. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działki nr 111, obręb Stany
  Wyświetleń: 269
 2309. Zapytanie ofertowe - Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa indywidualnego na rzecz 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku dla potrzeb projektu Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 269
 2310. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 269
 2311. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr IR.272.1.42.2013.III - Udzielenie zamówienia na świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych
  Wyświetleń: 269
 2312. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 269
 2313. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 268
 2314. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 266
 2315. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 266
 2316. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej prawa własności dla nieruchomości w obrębie Kłobuck
  Wyświetleń: 266
 2317. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 265
 2318. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania firmie Sudpack Kłobuck Sp. z o.o. ul. Drukarska 8, 42-100 Kłobuck pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
  Wyświetleń: 265
 2319. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 263
 2320. Decyzja - Gmina Miedźno - budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej z przepomopownia ścieków w ul. Brzozowej w Ostrowach nad Okszą
  Wyświetleń: 262
 2321. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 262
 2322. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 58/5, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 261
 2323. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 261
 2324. Informacja z otwarcia ofert - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 259
 2325. Ogłoszenie wyniku rokowań ze sprzedaży działek 213/2 oraz 313/3 położonych w miejscowości Gruszewnia
  Wyświetleń: 259
 2326. Zawiadomienie do stawienia się przy działce nr 132/2 w sprawie wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości, obręb Panki
  Wyświetleń: 259
 2327. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 259
 2328. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. „Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka”
  Wyświetleń: 259
 2329. Wniosek Jerzy Moskała - elektrownia wiatrowa o mocy 850kW, Zawady
  Wyświetleń: 258
 2330. Wniosek Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Ryszard Wilk - budowa zespołu trzech elektrowni wiatrowych w Kłobucku
  Wyświetleń: 258
 2331. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 258
 2332. Informacja z otwarcia ofert - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej dla nieruchomości gruntowych położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego – 7 części
  Wyświetleń: 257
 2333. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 256
 2334. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 255
 2335. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 254