Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
70660565338449259937449270000000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
688826649458940621345872156203512414791645766542346995251742
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
519663801452062507844342631837396814770065173531135370752429
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1122042280353224008852664464544421151802447794678856207
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000000005417
 1. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 130886
 2. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 55924
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 48362
 4. Przetargi
  Wyświetleń: 30570
 5. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 30517
 6. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 30166
 7. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17041
 8. Ogłoszenia o wynikach przetargów
  Wyświetleń: 15476
 9. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 14643
 10. Wydziały Starostwa
  Wyświetleń: 14546
 11. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 14449
 12. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 14316
 13. REKRUTACJA
  Wyświetleń: 13090
 14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 10137
 15. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 9938
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 9636
 17. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 9148
 18. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 9026
 19. Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 7965
 20. Wybory 2014
  Wyświetleń: 7682
 21. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 7469
 22. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 7278
 23. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 7039
 24. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 6997
 25. Uchwały Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 6855
 26. Komenda Powiatowa Policji w Kłobucku
  Wyświetleń: 6792
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6392
 28. Wzory oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 6322
 29. Protokoły z obrad Sesji Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6262
 30. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 6217
 31. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 6142
 32. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 6133
 33. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 5922
 34. Biuro Rzeczy Znalezionych
  Wyświetleń: 5875
 35. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 5809
 36. Wykaz dokumentów z zakresu ochrony środowiska
  Wyświetleń: 5759
 37. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 5742
 38. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Wyświetleń: 5698
 39. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 5654
 40. Oświadczenia majątkowe Radnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 5652
 41. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 5448
 42. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 5432
 43. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 5367
 44. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5363
 45. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 5181
 46. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 5180
 47. Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 5175
 48. Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku
  Wyświetleń: 5157
 49. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5148
 50. Radcy Prawni
  Wyświetleń: 5103
 51. Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 4995
 52. Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 4992
 53. Zespół Szkół Nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku
  Wyświetleń: 4963
 54. Dom Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 4939
 55. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 4934
 56. Wykaz aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 4931
 57. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 4897
 58. Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 4802
 59. Zespół Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 4678
 60. Wykaz rzeczy znalezionych wg stanu na dzień 21 kwietnia 2017 roku
  Wyświetleń: 4677
 61. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłobuckiego na lata 2014-2020
  Wyświetleń: 4639
 62. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku
  Wyświetleń: 4557
 63. Wykaz wniosków zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4537
 64. Statut Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4484
 65. Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kłobucku
  Wyświetleń: 4449
 66. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4429
 67. Akty prawne
  Wyświetleń: 4428
 68. Skład Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4418
 69. Wykaz decyzji zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 4307
 70. Budżet
  Wyświetleń: 4295
 71. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 4119
 72. Majątek
  Wyświetleń: 4049
 73. Program ochrony środowiska z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3988
 74. Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
  Wyświetleń: 3903
 75. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
  Wyświetleń: 3879
 76. Uchwały Rady Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3878
 77. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3871
 78. Wybory 2010
  Wyświetleń: 3772
 79. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3713
 80. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3700
 81. Uchwały Zarządu Powiatu - 2014 rok
  Wyświetleń: 3681
 82. Zarząd Powiatu
  Wyświetleń: 3670
 83. Strategia Rozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3650
 84. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach
  Wyświetleń: 3639
 85. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3525
 86. Uchwały Rady Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3500
 87. Program Ekorozwoju Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3441
 88. Oświadczenia majątkowe Zarządu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 3412
 89. Zgłoszenia budowlane
  Wyświetleń: 3406
 90. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2016 roku
  Wyświetleń: 3300
 91. Informacje o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2998
 92. Uchwały Zarządu Powiatu - 2015 rok
  Wyświetleń: 2852
 93. Rada Powiatu
  Wyświetleń: 2808
 94. Uchwały Rady Powiatu - II i III kadencja
  Wyświetleń: 2782
 95. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - V kadencja: 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2701
 96. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 2601
 97. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 listopada 2016 roku
  Wyświetleń: 2580
 98. Wydział Inwestycji i Rozwoju
  Wyświetleń: 2548
 99. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2522
 100. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 2495
 101. Oświadczenie majątkowe Skarbnik Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2463
 102. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Popów
  Wyświetleń: 2460
 103. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 2399
 104. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego określania wartości rynkowej prawa własności nieruchomości, obręb Bór Zapilski
  Wyświetleń: 2398
 105. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 2362
 106. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 2325
 107. Oświadczenia majątkowe Sekretarza Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2295
 108. Informacje z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 2280
 109. Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 2264
 110. Projekt pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 2236
 111. Petycje
  Wyświetleń: 2226
 112. Zgłoszenia budowlane - 2017 rok
  Wyświetleń: 2204
 113. Informacja z otwarcia ofert - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 2200
 114. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2200
 115. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych, związanych ze zbliżającym się sezonem zimowym
  Wyświetleń: 2175
 116. Ogłoszenie o zmianie umowy - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 2175
 117. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu - IV kadencja: 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2166
 118. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 2155
 119. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady – Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 – etap 2
  Wyświetleń: 2138
 120. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 58/5, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 2128
 121. Uchwały Zarządu Powiatu - 2016 rok
  Wyświetleń: 2121
 122. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 2119
 123. Zawaidomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych oraz o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 2113
 124. Oddział Administracyjno - Gospodarczy
  Wyświetleń: 2090
 125. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Lelity
  Wyświetleń: 2066
 126. XXII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego - 14 lutego 2017 roku
  Wyświetleń: 2029
 127. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 2016
 128. Oddział Kontroli Finansowej i Audytu
  Wyświetleń: 1996
 129. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 1989
 130. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 1981
 131. Uchwały Zarządu Powiatu - 2013 rok
  Wyświetleń: 1981
 132. Uchwały Zarządu Powiatu - 2017 rok
  Wyświetleń: 1962
 133. Uchwały Zarządu Powiatu - 2011 rok
  Wyświetleń: 1961
 134. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, działki 12/1, 12/2, obręb Puszczew
  Wyświetleń: 1949
 135. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości, obręb Więcki
  Wyświetleń: 1891
 136. Uchwały Zarządu Powiatu - 2010 rok
  Wyświetleń: 1882
 137. Oddział Informatyki
  Wyświetleń: 1860
 138. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimym 2016/2017
  Wyświetleń: 1845
 139. Harmonogram dyżurów Zarządu Powiatu w sprawach skarg i wniosków
  Wyświetleń: 1808
 140. Zawiadomienie dot. stawienia się przy posesji Albertów 37 przy działce nr 231/1
  Wyświetleń: 1807
 141. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 1806
 142. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gm. Przystajń (19 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 1803
 143. Uchwały Zarządu Powiatu - 2012 rok
  Wyświetleń: 1801
 144. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
  Wyświetleń: 1764
 145. Komisje Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1713
 146. Uchwały Zarządu Powiatu - 2009 rok
  Wyświetleń: 1699
 147. Uchwały Zarządu Powiatu - 2007 rok
  Wyświetleń: 1672
 148. Uchwały Zarządu Powiatu - 2008 rok
  Wyświetleń: 1647
 149. Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1638
 150. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1613
 151. Ogłoszenia o zmianie umowy
  Wyświetleń: 1611
 152. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu publicznego
  Wyświetleń: 1602
 153. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2014 rok
  Wyświetleń: 1598
 154. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 1542
 155. Uchwały Zarządu Powiatu - 2006 rok
  Wyświetleń: 1540
 156. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 1536
 157. Protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu
  Wyświetleń: 1524
 158. Informacja - parking strzeżony Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1490
 159. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1481
 160. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1472
 161. Decyzja Głównego Inspektora Sanitarnego
  Wyświetleń: 1440
 162. Przetarg nieograniczony - Prowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla uczestników projektu „Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 1434
 163. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zrowotnej w Kłobucku za 2016 rok
  Wyświetleń: 1398
 164. Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych
  Wyświetleń: 1397
 165. Wykaz decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 1390
 166. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM
  Wyświetleń: 1384
 167. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1377
 168. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1373
 169. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 1369
 170. Wykaz wniosków o pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 1369
 171. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 1365
 172. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 1355
 173. Informacja dotycząca przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
  Wyświetleń: 1353
 174. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 494 od granicy województwa do granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa
  Wyświetleń: 1328
 175. Przetarg nieograniczony pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1319
 176. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok
  Wyświetleń: 1301
 177. Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1300
 178. Zgłoszenia budowlane - 2016 rok
  Wyświetleń: 1300
 179. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2009 rok
  Wyświetleń: 1299
 180. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2015 rok
  Wyświetleń: 1299
 181. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok
  Wyświetleń: 1293
 182. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2012 rok
  Wyświetleń: 1288
 183. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 1280
 184. Harmonogram dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1264
 185. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 1264
 186. Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1231
 187. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku, Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 2 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 1215
 188. Kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 1201
 189. Przetarg nieograniczony - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 1199
 190. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 1186
 191. Informacja dotycząca zmiany ustawy o transporcie drogowym
  Wyświetleń: 1146
 192. Nabór na wolne stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 1140
 193. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1139
 194. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 września 2010 roku - informacja o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1137
 195. Uchwała Nr 5/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1116
 196. Informacje na temat projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 1102
 197. Samodzielne stanowisko do spraw zdrowia
  Wyświetleń: 1102
 198. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 1093
 199. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 1070
 200. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 1051
 201. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 1050
 202. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1045
 203. Ogłoszenie o przetargu w formie licytacji na sprzedaż samochodu osobowego Fiat Tempra
  Wyświetleń: 1042
 204. Uchwała Nr 4/2014 Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 13 października 2014 roku w sprawie skreślenia nazwiska kandydata na radnego Rady Powiatu w Kłobucku z zarejestrowanej listy kandydatów w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 1028
 205. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udostępnienie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obręb Więcki działka nr 823
  Wyświetleń: 1028
 206. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 1027
 207. Zapytanie ofertowe - wycinka drzew w Krzepicach
  Wyświetleń: 1026
 208. Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 1018
 209. Ogłoszenie o punkcie informacjnym, w którym udzielane są informacje dotyczące zgodności ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
  Wyświetleń: 1010
 210. Nabór na stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1007
 211. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - z dnia 26.11.2012 r.
  Wyświetleń: 1005
 212. Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 1004
 213. Przetarg nieograniczony - Przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I, Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 998
 214. Informacja o wyniku postępowania - w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do prowadzenia parkingu strzeżonego, w sprawie wyznaczenia jednostek upoważnionych do usuwania pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 994
 215. Stypendia dla uczniów i studentów
  Wyświetleń: 994
 216. Wniosek - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Wilk - Ryszard Wilk - elektrownia wiatrowa
  Wyświetleń: 994
 217. Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej o dyżurach pełnionych w dniach 15-16 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 974
 218. Otwarty Konkurs Ofert 2015
  Wyświetleń: 963
 219. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Łobodno Zagórze
  Wyświetleń: 957
 220. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 955
 221. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2016 rok
  Wyświetleń: 951
 222. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 950
 223. Przetarg nieograniczony - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 945
 224. Harmonogram dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu
  Wyświetleń: 938
 225. Zgłoszenia budowlane - 2015 rok
  Wyświetleń: 936
 226. Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku
  Wyświetleń: 931
 227. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 924
 228. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 915
 229. Wezwanie do odbioru depozytu - odzież damska w ilości 12 szt z dnia 18.04.2014 r.
  Wyświetleń: 913
 230. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 911
 231. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 908
 232. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 908
 233. Ogłoszenie Nr ROŚ.III.7620/6/09/11 z dnia 25.07.2011r. w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 907
 234. Ogłoszenie o naborze na wolne samodzielne stanowisko urzędnicze - radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 905
 235. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 903
 236. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 902
 237. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wycinka drzew przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 900
 238. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru
  Wyświetleń: 895
 239. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 21.10.2013 r.
  Wyświetleń: 893
 240. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych i wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Łobodno
  Wyświetleń: 890
 241. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku z dnia 2 listopada 2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Kłobucku zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 889
 242. Otwarty Konkurs Ofert 2014
  Wyświetleń: 887
 243. Nabór na stanowisko urzędnicze - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
  Wyświetleń: 885
 244. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 10.10.2013 r.
  Wyświetleń: 885
 245. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilosci 3 szt z dnia 18.02.2014 r.
  Wyświetleń: 881
 246. Dotacja dla spółek wodnych
  Wyświetleń: 874
 247. Modernizacja ewidencji gruntów dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 873
 248. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 873
 249. Darmowa pomoc prawna
  Wyświetleń: 870
 250. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 867
 251. Informacja
  Wyświetleń: 866
 252. Obwieszczenie Starosty Powiatu Kłobuckiego z dnia 5 września 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o okręgach wyborczych, numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 863
 253. Nabór na 4 wolne stanowiska w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 847
 254. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 847
 255. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów w tym założenia ewidencji budynków i lokali, oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 845
 256. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 31.07.2013 r.
  Wyświetleń: 842
 257. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 841
 258. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego - damka - z dnia 23.08.2012 r.
  Wyświetleń: 838
 259. Przetarg nieograniczony pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 833
 260. Zespół Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 831
 261. Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 829
 262. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 825
 263. Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 824
 264. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze radcy prawnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 821
 265. Informacja
  Wyświetleń: 816
 266. Wykonanie wyceny nieruchomości zajętych pod drogi
  Wyświetleń: 813
 267. Informacja dotycząca dnia 2 maja 2014 roku
  Wyświetleń: 811
 268. MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI
  Wyświetleń: 810
 269. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 810
 270. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 809
 271. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 808
 272. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 806
 273. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 804
 274. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 800
 275. Informacja
  Wyświetleń: 799
 276. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 798
 277. Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 797
 278. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 794
 279. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 794
 280. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 14 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 791
 281. Przejrzysta Polska
  Wyświetleń: 789
 282. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 788
 283. Ogłoszenia o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 787
 284. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 786
 285. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 785
 286. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu oraz zapoznaniu się z dokumentacją w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym PANKI
  Wyświetleń: 785
 287. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 784
 288. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/51/06
  Wyświetleń: 783
 289. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 780
 290. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/31/06
  Wyświetleń: 775
 291. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 774
 292. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 01.02.2013 r.
  Wyświetleń: 774
 293. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 773
 294. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 770
 295. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2007 rok
  Wyświetleń: 769
 296. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 768
 297. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 6.11.2014 r.
  Wyświetleń: 767
 298. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 766
 299. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 lutego 2011 roku, godzina 11:00
  Wyświetleń: 765
 300. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 764
 301. Przetarg nieograniczony na wykonanie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z EFS dla PUP
  Wyświetleń: 764
 302. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2006 rok
  Wyświetleń: 762
 303. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 761
 304. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 05.07.2013 r.
  Wyświetleń: 761
 305. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 760
 306. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Kasjera - w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 760
 307. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/27/06
  Wyświetleń: 758
 308. Wezwanie do odbioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 758
 309. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 14 grudnia 2010 roku
  Wyświetleń: 757
 310. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 757
 311. Otwarty konkurs ofert - powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 757
 312. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 757
 313. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 755
 314. Oferta inwestycyjna - budynek administracyjny Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 755
 315. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 755
 316. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 753
 317. Informacja - Starostwo Powiatowe nieczynne w Wigilię
  Wyświetleń: 752
 318. Nagrody w dziedzinie kultury
  Wyświetleń: 752
 319. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 14.01.2015 r.
  Wyświetleń: 751
 320. Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 749
 321. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 749
 322. Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00"
  Wyświetleń: 749
 323. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 748
 324. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 748
 325. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 747
 326. Ogłoszenie dotyczące sprzedaży drewna z działki przy ul. Ks. Skorupki w Kłobucku
  Wyświetleń: 746
 327. Decyzja - Gmina Popów budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków
  Wyświetleń: 745
 328. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 745
 329. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 745
 330. Wezwanie do odbioru depozytu - rama z roweru typu górskiego z dnia 10.05.2012 r.
  Wyświetleń: 744
 331. Wezwanie do odbioru depozytu - pilarka spalinowa z dnia 23.02.2015 r
  Wyświetleń: 743
 332. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 741
 333. Dofinansowanie wyprawki szkolnej 2012/2013
  Wyświetleń: 740
 334. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 736
 335. Informacja dotycząca zmian w zakresie wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 736
 336. Informacja o zawieszeniu kursów w ramach linii komunikacyjnej nr 41079 Częstochowa - Panki
  Wyświetleń: 736
 337. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 28.01.2015 r.
  Wyświetleń: 736
 338. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu składak z dnia 18.05.2012 r.
  Wyświetleń: 736
 339. Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 734
 340. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 734
 341. Wezwanie do odbioru depozytu - portfel koloru czarnego wraz z zawartością z dnia 26.02.2015 r
  Wyświetleń: 734
 342. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 732
 343. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej, oznaczonej jako działka nr 3792/10
  Wyświetleń: 732
 344. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/45/06
  Wyświetleń: 732
 345. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 731
 346. Informacja o tymczasowych numerach telefonów
  Wyświetleń: 730
 347. I Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 1 grudnia 2010 roku, godzina 10:00
  Wyświetleń: 729
 348. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 grudnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 729
 349. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 729
 350. INNE INFORMACJE
  Wyświetleń: 729
 351. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury
  Wyświetleń: 728
 352. Nabór na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 727
 353. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 727
 354. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.011.2013.IV z dnia 13 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 725
 355. Zawiadomienie dot. oględzin w terenie oraz przedłużenia terminu w sprawie wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 725
 356. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 725
 357. Przetarg nieograniczony na otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 723
 358. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 722
 359. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 721
 360. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/33/06
  Wyświetleń: 721
 361. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 720
 362. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 720
 363. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 6 marca 2014 roku, godz. 9.00
  Wyświetleń: 720
 364. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2005 rok
  Wyświetleń: 719
 365. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 718
 366. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro, gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 718
 367. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 718
 368. Wniosek - GMINA POPÓW - budowa kanalizacji sanitarnej Zawady Kamieńszczyzna
  Wyświetleń: 718
 369. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 715
 370. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 715
 371. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 715
 372. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 715
 373. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
  Wyświetleń: 714
 374. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 714
 375. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 713
 376. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/52/06
  Wyświetleń: 713
 377. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 711
 378. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 711
 379. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 710
 380. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.04.2012 r.
  Wyświetleń: 710
 381. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie szkolenia kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 709
 382. Drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 708
 383. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 708
 384. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 708
 385. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 708
 386. Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 708
 387. Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Kłobucku
  Wyświetleń: 707
 388. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury ...
  Wyświetleń: 706
 389. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 705
 390. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 703
 391. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 703
 392. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 703
 393. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 703
 394. Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 703
 395. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 702
 396. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 701
 397. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/50/06
  Wyświetleń: 701
 398. Przetarg nieograniczony Nr IR.272.1.6.2014.III n. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 701
 399. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 18 kwietnia 2014 roku
  Wyświetleń: 699
 400. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 699
 401. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 699
 402. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/21/06
  Wyświetleń: 699
 403. Nabór na dwa wolne stanowiska w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 698
 404. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 698
 405. Wezwanie do obioru depozytu - rower typu damka z dnia 24.06.2015 r.
  Wyświetleń: 697
 406. IV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 696
 407. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 27 listopada 2013 roku
  Wyświetleń: 695
 408. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/25/06
  Wyświetleń: 695
 409. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: prawo jazdy kat. C
  Wyświetleń: 695
 410. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 11 zadań )
  Wyświetleń: 695
 411. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2017 rok
  Wyświetleń: 694
 412. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 694
 413. Informacja Starosty Kłobuckiego AB.c.7351/01/ 199 /08 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 693
 414. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 693
 415. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 693
 416. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  Wyświetleń: 693
 417. Wykonanie posadzki w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku o powierzchni 225m
  Wyświetleń: 693
 418. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 692
 419. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/03/06
  Wyświetleń: 692
 420. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 691
 421. Informacja o wyniku naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 689
 422. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 689
 423. Budżet Powiatu Kłobuckiego na 2008 rok
  Wyświetleń: 687
 424. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 687
 425. Ogłoszenie - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 687
 426. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 687
 427. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/34/06
  Wyświetleń: 687
 428. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu mogącego oddziaływać na środowisko
  Wyświetleń: 686
 429. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 686
 430. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 686
 431. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 686
 432. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 685
 433. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 685
 434. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 684
 435. II Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 683
 436. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/41/06
  Wyświetleń: 683
 437. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/47/06
  Wyświetleń: 683
 438. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/49/06
  Wyświetleń: 683
 439. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 682
 440. Nabór na wolne stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 682
 441. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 682
 442. III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 681
 443. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/46/06
  Wyświetleń: 681
 444. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 680
 445. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 680
 446. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 680
 447. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 14 maja 2013 roku
  Wyświetleń: 679
 448. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 679
 449. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 679
 450. Przetarg nieograniczony na Audyt zewnętrzny dwóch projektów Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu: “Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej&#8221
  Wyświetleń: 679
 451. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 678
 452. Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 678
 453. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 678
 454. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości za działkę gruntu, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 676
 455. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 28 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 675
 456. Obwieszczenie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Izbiskach
  Wyświetleń: 674
 457. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/19/06
  Wyświetleń: 674
 458. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy z dnia 16.02.2012 r.
  Wyświetleń: 674
 459. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 673
 460. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 673
 461. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 671
 462. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 grudnia 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 669
 463. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/32/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 669
 464. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.D 7332/06/33/09 z dnia 06 sierpnia 2009 r.
  Wyświetleń: 667
 465. Informacja o wynikach naboru kandydatów na 2 stanowiska pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 666
 466. Informacja o wyniku naboru na stanowisko główny ksiegowy w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 666
 467. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 8 lipca 2013 roku
  Wyświetleń: 665
 468. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/43/06
  Wyświetleń: 665
 469. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 665
 470. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 664
 471. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 664
 472. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 663
 473. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja bazowa telefonii komórkowej PLUS-GSM - Truskolasy
  Wyświetleń: 662
 474. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a. Etap II
  Wyświetleń: 662
 475. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 660
 476. Ogłaszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem powierzchni użytkowej położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 660
 477. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 659
 478. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 659
 479. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 658
 480. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m2
  Wyświetleń: 658
 481. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/29/06
  Wyświetleń: 655
 482. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/36/06
  Wyświetleń: 655
 483. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 18 kwietnia 2013 roku
  Wyświetleń: 654
 484. Przetarg nieograniczony - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 654
 485. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 653
 486. Ogłoszenie - dotyczące aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 653
 487. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 653
 488. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/18/06
  Wyświetleń: 652
 489. Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 651
 490. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/48/06
  Wyświetleń: 650
 491. Informacja - utrudnienia w pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w dniu 29 października 2010 roku
  Wyświetleń: 649
 492. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.4.017.2013.G z dnia 2 stycznia 2014 roku
  Wyświetleń: 649
 493. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 648
 494. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 648
 495. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 647
 496. Decyzja - Schultz Seating Poland Sp. z o.o. - budowa hali magazynowej wraz z częścią socjalną i administracyjną oraz przebudowa hali produkcyjno-magazynowej
  Wyświetleń: 646
 497. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/71-1 /08 z dnia 5 grudnia 2008 r.
  Wyświetleń: 646
 498. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/39/06
  Wyświetleń: 646
 499. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/35/06
  Wyświetleń: 645
 500. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/41/06
  Wyświetleń: 644
 501. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 644
 502. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/24/06
  Wyświetleń: 644
 503. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 643
 504. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/26/06
  Wyświetleń: 643
 505. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 19 kwietnia 2010 roku
  Wyświetleń: 642
 506. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.8.2011.V pn: Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 642
 507. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytor Wewnętrzny - Kierownik Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 641
 508. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 641
 509. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 12.09.2013 r.
  Wyświetleń: 640
 510. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 26 października 2011 roku
  Wyświetleń: 638
 511. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego
  Wyświetleń: 637
 512. Konsultacje Programu współpracy na 2012 rok
  Wyświetleń: 635
 513. Obwieszczenie Wojewody Śląskiego SR/III/66131/65/07/08 z dnia 14 lipca 2008 r.
  Wyświetleń: 635
 514. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 633
 515. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego"
  Wyświetleń: 632
 516. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/23/06
  Wyświetleń: 632
 517. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 3 marca 2011 roku
  Wyświetleń: 631
 518. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 631
 519. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/03/12-1/09 z dnia 20 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 630
 520. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/37/06
  Wyświetleń: 630
 521. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/42/06
  Wyświetleń: 630
 522. Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 630
 523. Decyzja Nr ROŚ.6341.2.012.2013.IV z dnia 7 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 629
 524. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-15/10/11 z dnia 22 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 628
 525. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 5 września 2008 r.
  Wyświetleń: 628
 526. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/01.176.2011.B z dnia 4 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 626
 527. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 626
 528. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03/08 z dnia 12 września 2008 r.
  Wyświetleń: 626
 529. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa szkoleniowa Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 626
 530. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 626
 531. Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 625
 532. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-2 /09 z dnia 29 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 624
 533. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 624
 534. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2012 roku
  Wyświetleń: 623
 535. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 1 lutego 2012 roku
  Wyświetleń: 623
 536. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 623
 537. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 623
 538. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 622
 539. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego AB.c. 7351/01/199/08 z dnia 27 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 622
 540. Polityka prywatności serwisu bip.klobuck.pl
  Wyświetleń: 622
 541. Przetarg nieograniczony na modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy
  Wyświetleń: 622
 542. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-1/09 z dnia 25 lutego 2009 r.
  Wyświetleń: 621
 543. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 621
 544. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 620
 545. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/05/05
  Wyświetleń: 620
 546. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.003.2013.G z dnia 8 lutego 2013 roku
  Wyświetleń: 619
 547. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 619
 548. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/40/06
  Wyświetleń: 619
 549. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/05/03-3/08 z dnia 06 października 2008 r.
  Wyświetleń: 618
 550. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/22/06
  Wyświetleń: 618
 551. Ogłoszenie o wyniku postępowania zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 618
 552. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, nr działki 231/1, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 618
 553. Informacja Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/02/07-4/09 z dnia 06.04.2009r.
  Wyświetleń: 617
 554. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/28/06
  Wyświetleń: 617
 555. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/38/06
  Wyświetleń: 617
 556. Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Częstochowie w sprawie założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, obręb Libidza, działka 657/2
  Wyświetleń: 616
 557. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7331/04/01-12/10/11 z dnia 30 maja 2010 roku
  Wyświetleń: 616
 558. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/20/06
  Wyświetleń: 616
 559. Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 614
 560. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kłobuckiego za 2006 rok
  Wyświetleń: 614
 561. Informacja o wynikach naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 611
 562. Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko pracy w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 611
 563. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 611
 564. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.B.7351/05/ 23-4 /09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
  Wyświetleń: 610
 565. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 610
 566. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 609
 567. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 609
 568. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/22/06
  Wyświetleń: 609
 569. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.A.7351/ 03/12-4 /09 z dnia 15 maja 2009 r.
  Wyświetleń: 608
 570. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 608
 571. Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 608
 572. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 607
 573. Informacja o utrudnieniach w pracy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 24 lutego 2011 roku
  Wyświetleń: 606
 574. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 606
 575. Ankieta konsultacji społecznych listy projektów planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego
  Wyświetleń: 605
 576. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 605
 577. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko kierownicze w Zespole Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 605
 578. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 605
 579. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 605
 580. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2014 roku
  Wyświetleń: 604
 581. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 604
 582. Przetarg nieograniczony pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 603
 583. Rokowania dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 603
 584. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 492 na odcinku ul. 3 Maja i ul. 11 Listopada w Kłobucku
  Wyświetleń: 602
 585. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego
  Wyświetleń: 601
 586. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.8.2012.III pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za rok 2012 r.
  Wyświetleń: 601
 587. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. J. Korczaka w Kłobucku
  Wyświetleń: 600
 588. Wezwanie do obioru depozytu - portfel wraz z dokumentami z dnia 09.10.2015 r.
  Wyświetleń: 600
 589. Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 599
 590. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 599
 591. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 599
 592. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/44/06
  Wyświetleń: 599
 593. Przetarg nieograniczony pn. Zaciągięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 599
 594. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 599
 595. Decyzja - Jerzy Moskała - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 598
 596. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 7 października 2011 roku
  Wyświetleń: 598
 597. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 598
 598. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 598
 599. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/17/06
  Wyświetleń: 598
 600. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (4 zadania)
  Wyświetleń: 598
 601. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 598
 602. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/19/06
  Wyświetleń: 596
 603. Informacja Zarządu Powiatu w Kłobucku, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
  Wyświetleń: 595
 604. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Wymiana parkietu w auli ZS w Krzepicach
  Wyświetleń: 595
 605. Wezwanie do obioru depozytu - telefon komórkowy z dnia 15.09.2015 r.
  Wyświetleń: 595
 606. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 594
 607. IX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 września 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 593
 608. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.10.2013.III pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 593
 609. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów: Sztuka Wizażu, Opiekun Domowy, Fryzjer, Podstawy Przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 593
 610. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Opatów
  Wyświetleń: 592
 611. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740/04.66.2011.G z dnia 5 stycznia 2012 roku
  Wyświetleń: 592
 612. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr IR 3432/12/08 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 591
 613. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 591
 614. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 591
 615. Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 591
 616. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU ZI.I. 3432/28/06
  Wyświetleń: 590
 617. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/46/06
  Wyświetleń: 590
 618. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 590
 619. Decyzja - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na środki chemiczne
  Wyświetleń: 589
 620. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 589
 621. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/32/06
  Wyświetleń: 589
 622. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 589
 623. Wezwanie do odbioru depozytu - kluczyk wielofunkcyjny do samochodu typu scyzoryk z dnia 22.10.2015 r.
  Wyświetleń: 589
 624. Wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 589
 625. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - podinspektor w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 588
 626. Usługi szkoleniowe w zakresie organziacji kursu księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 587
 627. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 586
 628. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 586
 629. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 585
 630. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G, m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 585
 631. Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 584
 632. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 584
 633. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Gruszewnia, zajętej pod DK 43
  Wyświetleń: 583
 634. Zakup 10 szt. niszczarek do papieru dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 583
 635. Zakup i dostawa kopiarki cyfrowej formatu A3
  Wyświetleń: 583
 636. Informacja o nowej lokalizacji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 582
 637. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Audytora Wewnętrznego - Kierownika Oddziału Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 582
 638. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/09 on. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 582
 639. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania-Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin:Kłobuck,Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka-łącznie ok. 5445 ha
  Wyświetleń: 582
 640. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (2 zadania)
  Wyświetleń: 580
 641. Zaproszenie do składania ofert na wycene nieruchomości
  Wyświetleń: 580
 642. Informacja o godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku od dnia 11 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 579
 643. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 577
 644. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 576
 645. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnch w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 576
 646. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa węgla typu eko - groszek 30 ton
  Wyświetleń: 576
 647. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko - Kierownicze Urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 575
 648. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.15.2011.V - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 575
 649. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-32/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 575
 650. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-28/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym
  Wyświetleń: 575
 651. Zakup i dostawa materiałów biurowych – 2 zadania
  Wyświetleń: 575
 652. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 574
 653. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze referenta - w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 573
 654. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2013.I pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 573
 655. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/14/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości i regulacji stanów prawnych – 4 zadania
  Wyświetleń: 573
 656. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2014, godz. 9.00
  Wyświetleń: 573
 657. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 572
 658. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 572
 659. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/05/06
  Wyświetleń: 572
 660. Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie
  Wyświetleń: 571
 661. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/16/06
  Wyświetleń: 571
 662. Decyzja - Robert Mańczyk firma PPHU FUNDAMENT - nadbudowa i przebudowa wiaty gospodarczej na magazyn odpadów stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 569
 663. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew w celu wydzielenia rzeki Biała Oksza
  Wyświetleń: 569
 664. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 568
 665. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 568
 666. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 568
 667. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 568
 668. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR.III.3432/22/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 568
 669. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 568
 670. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.V.272-1-04/11 p.n.: Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 567
 671. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 567
 672. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 566
 673. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 566
 674. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
  Wyświetleń: 566
 675. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/10/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 566
 676. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/51/06
  Wyświetleń: 566
 677. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 564
 678. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 564
 679. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej ...
  Wyświetleń: 564
 680. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/02/06
  Wyświetleń: 564
 681. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
  Wyświetleń: 564
 682. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 563
 683. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/07/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy”
  Wyświetleń: 563
 684. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 562
 685. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 561
 686. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 560
 687. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.14.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 560
 688. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania Nr IR.272.1.5.2011.V pn: Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 559
 689. Ogłoszenie o wyniku postępowania IR.I. 3432/19/08
  Wyświetleń: 559
 690. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/25/05
  Wyświetleń: 559
 691. Ogłoszenie o znalezieniu roweru
  Wyświetleń: 559
 692. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Przebudowa Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczących się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. Skorupki 46 Obręb Kłobuck Działka Nr 5722/3
  Wyświetleń: 558
 693. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 558
 694. Informacja Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki - stacja paliw i LPG z przyłączami, stacja diagnostyki oraz warsztat napraw samochodów z instalacjami - Popów
  Wyświetleń: 557
 695. Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym, w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 557
 696. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 557
 697. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.3.2013.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla ucziów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 557
 698. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.33.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 557
 699. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/31/07 - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 557
 700. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/38/06
  Wyświetleń: 557
 701. Informacja o wynikach naboru na dwa wolne stanowiska referenta - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 556
 702. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 556
 703. Przetarg nieograniczony na usługe udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.914.740,00 zł
  Wyświetleń: 556
 704. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 555
 705. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzetu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 554
 706. Informacja po I etapie naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 554
 707. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez Powiat Kłobucki w 2015 roku
  Wyświetleń: 554
 708. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania
  Wyświetleń: 554
 709. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 554
 710. Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 554
 711. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/04/07 - Świadczenie usług ubezpieczeniowych
  Wyświetleń: 553
 712. Przetarg nieograniczony nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 – Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 – Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 553
 713. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 553
 714. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 552
 715. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 października 2010 roku - Powołanie Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 552
 716. Przetarg nieograniczony - Remont boiska wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 552
 717. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych
  Wyświetleń: 552
 718. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 551
 719. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania numer ZI.I.3432/30/06
  Wyświetleń: 551
 720. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 551
 721. Informacja o zmianie godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 550
 722. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 550
 723. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 550
 724. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44 wraz z zaprojektowaniem łącznika oraz niezbędnej infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 550
 725. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 550
 726. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 550
 727. Zakup i dostawę bonów towarowych do Starostwa Powiatowego w Kłobucku (CPV 22865000)
  Wyświetleń: 550
 728. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 549
 729. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - książęk, podręczników szkolnych, druków i filmów dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 549
 730. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 548
 731. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 547
 732. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 547
 733. Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2
  Wyświetleń: 547
 734. Przetarg nieograniczony na składniki majątku Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 547
 735. Informacja o wynikach naboru kandydata na 2 stanowiska urzędnicze podinspektora - w Wydziale Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 546
 736. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z dnia 02.07.2015 r.
  Wyświetleń: 546
 737. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 546
 738. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 546
 739. Informacja o nowym miejscu przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  Wyświetleń: 545
 740. Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 545
 741. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 545
 742. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 545
 743. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 545
 744. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 545
 745. Ogłoszenie o wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku
  Wyświetleń: 545
 746. Otwarty Konkurs Ofert 2013
  Wyświetleń: 545
 747. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353"
  Wyświetleń: 545
 748. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 544
 749. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami...
  Wyświetleń: 544
 750. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 544
 751. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 544
 752. Ogłoszeniu o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 544
 753. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 544
 754. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 543
 755. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 543
 756. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kasjera w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 542
 757. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 542
 758. Informcja o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 1
  Wyświetleń: 541
 759. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012
  Wyświetleń: 541
 760. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 541
 761. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 541
 762. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 541
 763. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż powiatowej nieruchomości, m. Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 541
 764. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu Pierwszy Biznes dla PUP
  Wyświetleń: 541
 765. Sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 541
 766. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 541
 767. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego do celów zbycia, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 540
 768. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 539
 769. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.III. 3432-08/09
  Wyświetleń: 539
 770. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/36/06
  Wyświetleń: 539
 771. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/45/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 539
 772. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/32/05
  Wyświetleń: 539
 773. Obwieszczenie o wydaniu decyzji na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Pankówki dla potrzeb zbiornika wodnego PANKI
  Wyświetleń: 538
 774. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 3 listopada 2010 roku
  Wyświetleń: 538
 775. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim
  Wyświetleń: 537
 776. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 537
 777. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 537
 778. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 537
 779. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 537
 780. Ogłoszenie o znalezieniu kluczy
  Wyświetleń: 537
 781. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 537
 782. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 maja 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 537
 783. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/20/05
  Wyświetleń: 536
 784. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 536
 785. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, m. Szarki
  Wyświetleń: 536
 786. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.45.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 535
 787. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 535
 788. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 535
 789. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 535
 790. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 535
 791. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 535
 792. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przedłużeniu terminu w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 535
 793. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 534
 794. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 534
 795. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 534
 796. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 534
 797. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 534
 798. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 533
 799. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/37/06
  Wyświetleń: 533
 800. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 22 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 532
 801. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 532
 802. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 532
 803. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.37.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 532
 804. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 531
 805. Dot. pozwolenia wodnoprawnego - przekroczenie rzeki Szarlejki w msc. Szarlejka
  Wyświetleń: 530
 806. Informacja dotycząca zmiany godzin pracy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku w okresie wakacyjnym
  Wyświetleń: 530
 807. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/: postępowanie nr IR.V.272.1.04/11 - Remont ciągu dróg powiatowych nr 2004 S - 2006 S - 2007 S relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów
  Wyświetleń: 530
 808. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.III. 272-1/2/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 530
 809. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 530
 810. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 530
 811. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 530
 812. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) - IR 272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 529
 813. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 529
 814. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 529
 815. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 529
 816. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Ewidencji, Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 528
 817. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.18.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych
  Wyświetleń: 528
 818. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 528
 819. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 528
 820. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prztargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 528
 821. Ogłoszenie wyniku rokowań dot. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 528
 822. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na 2 stanowiska urzędnicze w Wydziale Organizacyjnym
  Wyświetleń: 527
 823. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 527
 824. Ogłoszenie o wyborze oferty - Wycena nieruchomości zajętych pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 527
 825. Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania Oracle Database 9i Standard Edition dla 21 użytkowników nazwanych
  Wyświetleń: 527
 826. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczosci dla PUP
  Wyświetleń: 527
 827. Przetarg nieograniczony na wykonanie aplikacji (modułu) zarządzającej dostępem do zgromadzonych danych zasobu PODGiK przez Wykonawców robót geodezyjnych
  Wyświetleń: 527
 828. Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 527
 829. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - postępowanie nr IR.272.1.6.2011.V - Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 526
 830. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 526
 831. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Skół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 526
 832. Dot. postępowanie przetargowe Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 525
 833. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe ( 5 zadań )
  Wyświetleń: 525
 834. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych...
  Wyświetleń: 524
 835. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 524
 836. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/01/06
  Wyświetleń: 524
 837. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 524
 838. Informacja z otwarcia ofert - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 523
 839. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 523
 840. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów.
  Wyświetleń: 523
 841. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-39/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 523
 842. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/09/06
  Wyświetleń: 523
 843. Przetarg na sprzęt i oprogramowanie komputerowe
  Wyświetleń: 523
 844. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę serwera wolnostojącego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 523
 845. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż zużytych tonerów i zbiorników z atramentem
  Wyświetleń: 523
 846. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - gazociąg wysokiego ciśnienia Blachownia-Kłobuck
  Wyświetleń: 522
 847. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości (obręb Kłobuck) zajętej pod DW491
  Wyświetleń: 522
 848. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.103.2013.B z dnia 18 sierpnia 2014 roku
  Wyświetleń: 522
 849. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014S
  Wyświetleń: 522
 850. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 522
 851. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 522
 852. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych - 2 zadania
  Wyświetleń: 522
 853. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 521
 854. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 521
 855. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku pn. Uchwała Rady Powiatu Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 520
 856. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 520
 857. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 520
 858. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 520
 859. Zaproszenie do wykonania operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 520
 860. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 519
 861. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - postępowanie nr IR.272.1.5.2011.V - Poprawa stanu dróg powiatowych na odcinku Złochowice - Waleńczów - DK43 - Brzezinki -Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 519
 862. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 519
 863. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.9.2011 pn: Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali, gm. Popów
  Wyświetleń: 519
 864. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 519
 865. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2014 pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 519
 866. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa...
  Wyświetleń: 519
 867. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 518
 868. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 518
 869. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12 - działka nr 3607 obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 518
 870. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/08/06
  Wyświetleń: 518
 871. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 518
 872. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 września 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 518
 873. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wykonania podziału geodezyjnego nieruchomości, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 518
 874. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 517
 875. Ogłoszenie o wyborze oferty - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 517
 876. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Łyżniaki
  Wyświetleń: 517
 877. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu scalenia gruntów obręb Krzepice
  Wyświetleń: 517
 878. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Opracowania dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 d km 7+500
  Wyświetleń: 516
 879. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 516
 880. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 lutego 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 516
 881. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 marca 2013 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 516
 882. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 listopada 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 516
 883. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 515
 884. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/19/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania
  Wyświetleń: 514
 885. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 514
 886. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 514
 887. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 514
 888. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/25/06
  Wyświetleń: 514
 889. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2010 roku
  Wyświetleń: 514
 890. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 514
 891. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 514
 892. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 513
 893. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.1.2014.III . pn. Przeprowadzenie szkolenia - kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji
  Wyświetleń: 513
 894. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/22/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS
  Wyświetleń: 513
 895. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczną mapę zasadniczą
  Wyświetleń: 513
 896. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 513
 897. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 513
 898. Otwarty Konkurs Ofert 2012
  Wyświetleń: 513
 899. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Edition One
  Wyświetleń: 512
 900. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 512
 901. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej.
  Wyświetleń: 512
 902. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/28/07 - Sporządzeniu dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej
  Wyświetleń: 512
 903. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/33/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 512
 904. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 512
 905. Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki
  Wyświetleń: 512
 906. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 511
 907. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 511
 908. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 511
 909. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego ...
  Wyświetleń: 511
 910. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.6.1.2011.III Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 511
 911. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 511
 912. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie Konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 511
 913. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 511
 914. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11-listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 511
 915. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/50/06
  Wyświetleń: 511
 916. Przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika w Kalei
  Wyświetleń: 511
 917. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 511
 918. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania nr ZI.I. 3432/05/08 na wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 510
 919. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 510
 920. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 510
 921. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/03/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Priorytetu SPO RZL 2004 – 2006
  Wyświetleń: 510
 922. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/33/06
  Wyświetleń: 510
 923. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 510
 924. Otwarty Konkurs Ofert 2011
  Wyświetleń: 510
 925. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 510
 926. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 510
 927. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia odszkodowania
  Wyświetleń: 510
 928. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania IR.V. 272-1-03-11 pn: Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 509
 929. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 509
 930. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/49/06
  Wyświetleń: 509
 931. Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości – operaty szacunkowe (3 zadania)
  Wyświetleń: 509
 932. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 508
 933. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - drogi łączącej ulicę Jagiełły w Miedźnie z drogą powiatową 2027S w Borowej .
  Wyświetleń: 508
 934. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.14.2011.III - Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 508
 935. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 343-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 508
 936. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 508
 937. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.3.2.2013.III pn. Sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 508
 938. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/13/06
  Wyświetleń: 508
 939. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 508
 940. Zaproszenie do składania ofert na usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego i dostarczenie ich na parking strzeżony
  Wyświetleń: 508
 941. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2011.III pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej w PUWP 2000/18
  Wyświetleń: 507
 942. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR. 272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 507
 943. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę współfinansowanego przez Unię Europejską...
  Wyświetleń: 507
 944. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/20/06
  Wyświetleń: 507
 945. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/48/06
  Wyświetleń: 507
 946. Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
  Wyświetleń: 507
 947. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 stycznia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 507
 948. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 507
 949. Ogłoszenie o braku rozstrzygnięcia w sprawie wyboru jednostki do usuwania pojazdów niebezpiecznych z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 506
 950. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) na usługę przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 506
 951. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/23/06
  Wyświetleń: 506
 952. Ogłoszenie o wyniuku przetargu na zakup i dopstawę materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 506
 953. Ogłoszenie o znalezieniu roweru typu górskiego
  Wyświetleń: 506
 954. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 506
 955. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 28 grudnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 506
 956. Informacja dotycząca czasu pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniu 31 grudnia 2014 roku
  Wyświetleń: 505
 957. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 505
 958. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia PRAWO JAZDY KAT. C i PRAWO JAZDY KAT. C+E dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 505
 959. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka ...
  Wyświetleń: 505
 960. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2014 pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 505
 961. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/06/05
  Wyświetleń: 505
 962. Wniosek o wydanie decyzji - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - gazociąg wysokiego ciśnienia odcinek IV 4 na terenie gminy Kłobuck (Niwa-Skrzeszów)
  Wyświetleń: 505
 963. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 505
 964. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własości Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 504
 965. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.4.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A.Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 504
 966. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 504
 967. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 504
 968. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.38.2013.III pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 504
 969. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 504
 970. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrootnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 504
 971. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/47/06
  Wyświetleń: 504
 972. Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 504
 973. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 504
 974. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów spawania współfinansowanych ze środków EFS – dwa zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 504
 975. Lista kandytatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 503
 976. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/18/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 503
 977. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/21/07 - Przeklasyfikowanie zalesionych gruntów rolnych
  Wyświetleń: 503
 978. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/34/06
  Wyświetleń: 503
 979. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 &#822
  Wyświetleń: 503
 980. Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia
  Wyświetleń: 503
 981. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.9.2011.V Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali gm. Popów
  Wyświetleń: 502
 982. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 502
 983. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 502
 984. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 502
 985. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie
  Wyświetleń: 502
 986. Przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i załozenie ewidencji budynków i lokali - jednostka ew. Krzepice ob. wiejski
  Wyświetleń: 502
 987. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 7 szt. - z dnia 17.10.2012 r.
  Wyświetleń: 502
 988. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR. 272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 501
 989. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-31/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 501
 990. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 501
 991. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 501
 992. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 501
 993. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/32/06
  Wyświetleń: 501
 994. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacj i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 500
 995. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-11/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 500
 996. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/26/06
  Wyświetleń: 500
 997. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/37/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Magazynier z obsługą wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 500
 998. V Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 marca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 500
 999. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 500
 1000. Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Kłobuckiego o znaku ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 499
 1001. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.11.2011.V Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 499
 1002. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, orogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 499
 1003. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/35/06
  Wyświetleń: 499
 1004. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminach Popów, Kłobuck, Miedźno, Przystajń
  Wyświetleń: 499
 1005. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 499
 1006. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.3.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks.I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 498
 1007. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.271.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 498
 1008. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej...
  Wyświetleń: 498
 1009. Pracownia symulacyjna do nauczania technik CNC w Zespole Szkół nr 1 Kłobucku
  Wyświetleń: 498
 1010. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 498
 1011. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 498
 1012. Zaproszenie do składania ofert - podział nieruchomości, obręby Kamyk i Złochowice
  Wyświetleń: 498
 1013. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 497
 1014. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumenacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 497
 1015. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...
  Wyświetleń: 497
 1016. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 497
 1017. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 497
 1018. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/15/06
  Wyświetleń: 497
 1019. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3475/01/05
  Wyświetleń: 497
 1020. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 497
 1021. Informacja dotycząca pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 496
 1022. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 1 marca 2010 roku - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Popów
  Wyświetleń: 496
 1023. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 496
 1024. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 496
 1025. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 496
 1026. Otwarty Konkurs Ofert
  Wyświetleń: 496
 1027. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 496
 1028. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 496
 1029. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2013.V pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 495
 1030. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 495
 1031. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowych
  Wyświetleń: 495
 1032. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 494
 1033. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S - Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha"
  Wyświetleń: 494
 1034. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 494
 1035. Informacja o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.1.18.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 493
 1036. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 493
 1037. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.20.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 493
 1038. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432/20/08
  Wyświetleń: 493
 1039. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/39/06
  Wyświetleń: 493
 1040. Obwieszczenie o wydaniu decyzji - zmiana pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16 sierpnia 2011 r. o znaku ROŚ.IV.6223-203/10/11 w zakresie przebudowy progu stałego w korycie głównym rzeki Liswarty z dnia 31.12.2013 r. do 01.07.2014 r.
  Wyświetleń: 492
 1041. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 492
 1042. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 492
 1043. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/11/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 492
 1044. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr R.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 492
 1045. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 492
 1046. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/31/06
  Wyświetleń: 492
 1047. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 492
 1048. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 491
 1049. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa węgla kamiennego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 491
 1050. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości (gruntu) oraz wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Nowa Wieś, gmina Popów
  Wyświetleń: 491
 1051. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 490
 1052. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 490
 1053. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.15.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 490
 1054. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 29 sierpnia 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 490
 1055. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 489
 1056. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 489
 1057. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-19/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 489
 1058. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2013.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 489
 1059. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/17/06
  Wyświetleń: 489
 1060. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/29/06
  Wyświetleń: 489
 1061. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 488
 1062. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 488
 1063. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 488
 1064. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 488
 1065. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 488
 1066. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 488
 1067. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/06/06
  Wyświetleń: 488
 1068. Zaproszenie do składania ofert na operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 488
 1069. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomosci
  Wyświetleń: 488
 1070. Zawiadomienie o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego dla gminy Popów
  Wyświetleń: 488
 1071. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 487
 1072. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.8.2011.V - Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 487
 1073. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I.3432/07/08 na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 487
 1074. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 487
 1075. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Kłobucku ul. Staszica 12
  Wyświetleń: 487
 1076. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego - zatwierdzenie projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna,gm.Przystajń
  Wyświetleń: 486
 1077. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr IR.272.1.17.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 486
 1078. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 486
 1079. Ogłoszenie o wyniku postępowania nr IR.3432-11/09 pn.: Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 486
 1080. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 486
 1081. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkole dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 485
 1082. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji współfinansowanego przez Unię Europejską
  Wyświetleń: 485
 1083. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 485
 1084. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.28.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 485
 1085. Ogłoszenie wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Krzepicach ul. Dąbrowskiego 69 – działka nr 748/2
  Wyświetleń: 485
 1086. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 21 czerwca 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 485
 1087. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 485
 1088. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Realizacji usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 484
 1089. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/35/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 484
 1090. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 484
 1091. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 484
 1092. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego, obręb Kalej
  Wyświetleń: 484
 1093. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu fryzjerskiego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie...
  Wyświetleń: 484
 1094. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 483
 1095. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/41/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Prawo jazdy kat. C dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 483
 1096. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.18.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 483
 1097. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 483
 1098. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.35.2013.III pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matematyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 483
 1099. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 483
 1100. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-21/08 pn. Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 483
 1101. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/44/06
  Wyświetleń: 483
 1102. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2013.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 482
 1103. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.I. 3432-08/09 pn. Przebudowa sieci deszczowej, izolacja pionowa ścian piwnicznych budynku oraz przebudowa układu pomiarowego wraz z głównym wyłącznikiem prądu w budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 482
 1104. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2011.III pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 482
 1105. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu Nr - ZI.I.3432/03/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa - dwie części
  Wyświetleń: 482
 1106. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/04/06
  Wyświetleń: 482
 1107. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/08/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operat szacunkowy (dwa zadania)
  Wyświetleń: 482
 1108. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości ob. Libidza dz.654/1,660/3,1033/3,1034/1,1037/1,1039/1,1053/3,1053/5,1053/8
  Wyświetleń: 481
 1109. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 13 września 2010 roku - w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi gminnej w miejscowości Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 481
 1110. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 481
 1111. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 481
 1112. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 481
 1113. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert
  Wyświetleń: 481
 1114. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/06/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej ...
  Wyświetleń: 480
 1115. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych ...
  Wyświetleń: 480
 1116. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2014 pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck"
  Wyświetleń: 480
 1117. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/47/07 - Wycena nieruchomości - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 480
 1118. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 479
 1119. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2013.V pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 479
 1120. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-35/08
  Wyświetleń: 479
 1121. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 479
 1122. Przetarg nieograniczony pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego - 3 części
  Wyświetleń: 479
 1123. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 479
 1124. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 478
 1125. Obwieszczenie Sądu w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości 386/2,388/2,406/1,452/2,456/2,458/2, obręb Zawady - DW 491
  Wyświetleń: 478
 1126. Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 478
 1127. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2013.I pn. Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2033 S w km 0+950 nad rzeką Pankówką
  Wyświetleń: 478
 1128. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 478
 1129. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.20.2013.I pn. Izolacja pzeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 478
 1130. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-27/08 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.662.453 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 478
 1131. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/10/05
  Wyświetleń: 478
 1132. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/15/05
  Wyświetleń: 478
 1133. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 478
 1134. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 478
 1135. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.12.2012.III pn. Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 477
 1136. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 477
 1137. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 477
 1138. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 477
 1139. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 477
 1140. Otwarty Konkurs Ofert 2007 - wyniki
  Wyświetleń: 477
 1141. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 477
 1142. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/46/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Pracownik działu kadr i płac
  Wyświetleń: 476
 1143. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 476
 1144. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/18/06
  Wyświetleń: 476
 1145. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty
  Wyświetleń: 476
 1146. Przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości siedziby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku, położonej w Kłobucku przy ul. Wieluńskiej 11
  Wyświetleń: 476
 1147. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasów w kraju w latach 2015-2019
  Wyświetleń: 476
 1148. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 476
 1149. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości - Kłobuck, Panki
  Wyświetleń: 476
 1150. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu, akcsoriów i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 475
 1151. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/25/07 - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 475
 1152. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/27/06
  Wyświetleń: 475
 1153. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/27/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: Księgowość wspomagana komputerem
  Wyświetleń: 475
 1154. Przetarg nieograniczony na dokumentację geodezyjno- prawna z podziału nieruchomości ( 2 zadania)
  Wyświetleń: 475
 1155. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 475
 1156. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 23 listopada 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 475
 1157. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 474
 1158. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 474
 1159. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 474
 1160. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/26/05
  Wyświetleń: 474
 1161. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 1 750 160,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 474
 1162. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 474
 1163. Wycena-określenie wartości nieruchomości zajętej pod drogę krajową i wojewódzką
  Wyświetleń: 474
 1164. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 474
 1165. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 474
 1166. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ZI.I. 3432/01/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 473
 1167. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych
  Wyświetleń: 473
 1168. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczna mape zasadniczą
  Wyświetleń: 473
 1169. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.IV. 3422-02/09
  Wyświetleń: 473
 1170. Przetarg nieograniczony na Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Nowoczesny sprzedawca”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 473
 1171. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR 272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 472
 1172. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.29.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 472
 1173. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 472
 1174. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.20.2011.III pn. Usługa holowania pojazdów oraz holowania i parkowania pojazdów niebezpiecznych - dwie części
  Wyświetleń: 472
 1175. Ogłoszenie o wyniku przetargu na wynajem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks.I.Skorupki 46A
  Wyświetleń: 472
 1176. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/21/06
  Wyświetleń: 472
 1177. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 16 września 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 472
 1178. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 472
 1179. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 10 listopada 2011 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 472
 1180. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 maja 2012 roku, godz. 8:00
  Wyświetleń: 472
 1181. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /podpisaniu umowy/ - IR 272.1.8.2011.V Remont dróg wojewódzkich po okresie zimowym
  Wyświetleń: 471
 1182. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 471
 1183. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 471
 1184. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 471
 1185. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/14/06
  Wyświetleń: 471
 1186. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 471
 1187. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 471
 1188. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 470
 1189. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 470
 1190. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.44.2013.V pn. Usprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK
  Wyświetleń: 470
 1191. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 470
 1192. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/23/05
  Wyświetleń: 470
 1193. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/40/05
  Wyświetleń: 470
 1194. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 470
 1195. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 470
 1196. Informacja - Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 469
 1197. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.30.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 469
 1198. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR. 272.1.25.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 469
 1199. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.8.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 469
 1200. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 469
 1201. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/17/08 pn Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku - Etap I - docieplenie przegród zewnętrznych
  Wyświetleń: 469
 1202. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 469
 1203. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 469
 1204. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 kwietnia 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 469
 1205. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 469
 1206. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/24/06
  Wyświetleń: 468
 1207. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/07/05
  Wyświetleń: 468
 1208. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/42/05
  Wyświetleń: 468
 1209. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego o utworzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego
  Wyświetleń: 468
 1210. Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Rady Rynku Pracy
  Wyświetleń: 468
 1211. Przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż sprzętu rolniczego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 468
 1212. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego na 2013 rok
  Wyświetleń: 468
 1213. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 11 kwietnia 2012 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 468
 1214. XXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 468
 1215. Ogłoszenie o wszczęciu postepowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 467
 1216. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2013.III pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 467
 1217. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 467
 1218. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/42/06
  Wyświetleń: 467
 1219. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/02/05
  Wyświetleń: 467
 1220. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert 2011
  Wyświetleń: 467
 1221. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 467
 1222. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 466
 1223. Ogłoszenie o wyborze oferty Nr ZI.I.3432/02/08 - dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 466
 1224. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 3 zadania
  Wyświetleń: 466
 1225. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 466
 1226. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.6740.4.028.2015.D z dnia 27 lipca 2015 roku
  Wyświetleń: 465
 1227. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.20.2013.I pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 465
 1228. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 465
 1229. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoelnia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 465
 1230. Ogłoszenie o wyniku postępowania na wycenę nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 465
 1231. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/10/06
  Wyświetleń: 465
 1232. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-38/08
  Wyświetleń: 465
 1233. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Kłobucku
  Wyświetleń: 465
 1234. XXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 465
 1235. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.14.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 464
 1236. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46.
  Wyświetleń: 464
 1237. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów
  Wyświetleń: 464
 1238. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/09/07 - Zakup auta służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 464
 1239. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 25 listopada 2014 roku
  Wyświetleń: 464
 1240. Przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 464
 1241. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze podinspektora - w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 463
 1242. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 463
 1243. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 463
 1244. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/45/06
  Wyświetleń: 463
 1245. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 463
 1246. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 26 czerwca 2013 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 463
 1247. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 463
 1248. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 462
 1249. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.9.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 462
 1250. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/12/06
  Wyświetleń: 462
 1251. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/24/07 - Wykonanie wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe (dwa zadania)
  Wyświetleń: 462
 1252. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów - kurs podstawy przedsiębiorczości dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 462
 1253. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku
  Wyświetleń: 462
 1254. Zaproszenie do składania ofert, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 462
 1255. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji szkolnego opiekuna grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 462
 1256. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.43.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób berobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 461
 1257. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 461
 1258. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/13/07 - Modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla części jednostki ewidencyjnej Lipie (15 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 461
 1259. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/31/05
  Wyświetleń: 461
 1260. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-05/09
  Wyświetleń: 461
 1261. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 461
 1262. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu:„Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 461
 1263. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, zajętej pod pas drogi powiatowej 2071S, obręb Starokrzepice
  Wyświetleń: 461
 1264. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Zagórze miasto Kłobuck
  Wyświetleń: 461
 1265. Informacja o unieważnieniu konkursu w zakresie: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z terenu Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 460
 1266. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 460
 1267. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 460
 1268. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 460
 1269. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.20.2012.III pn. Remont odcinka nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2014 S
  Wyświetleń: 460
 1270. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 31 marca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 460
 1271. XXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 460
 1272. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 460
 1273. Zawiadomienie - mieszkańców gminy Opatów o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 460
 1274. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa - luty 2017
  Wyświetleń: 459
 1275. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr IR.272.1.4.2012.III Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 459
 1276. Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZI.I. 3432/02/07 w trybie zapytania o cenę - Zakup i dostawa tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 459
 1277. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 324 260,00 zł
  Wyświetleń: 459
 1278. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/13/05
  Wyświetleń: 459
 1279. Przetarg nieograniczony - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 459
 1280. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych adminstrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 458
 1281. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 458
 1282. Ogłoszenie o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyceny nieruchomości - operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 458
 1283. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/07/06
  Wyświetleń: 458
 1284. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 458
 1285. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 457
 1286. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2013.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 457
 1287. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Organizacja szkolenia: Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 457
 1288. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-04/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 457
 1289. Ogłoszenie wstępnej selekcji kandydatów zgłaszających ofertę do naboru na stanowisko referenta w Wydziale Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 457
 1290. XLII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 457
 1291. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 456
 1292. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.III pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego
  Wyświetleń: 456
 1293. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.30.2011.II pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 456
 1294. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/43/06
  Wyświetleń: 456
 1295. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku, Gruszewni oraz określenie wartosci rynkowej nieruchomości położonej w Zawadach
  Wyświetleń: 456
 1296. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 456
 1297. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym
  Wyświetleń: 455
 1298. Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 455
 1299. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 455
 1300. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/20/07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i stolarki budowlanej w budynkach Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 455
 1301. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/11/05
  Wyświetleń: 455
 1302. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, obręb Ostrowy
  Wyświetleń: 455
 1303. Wniosek - Firma Odlewnicza Józfe Terlecki sp. z o.o. - Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego
  Wyświetleń: 455
 1304. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 455
 1305. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 454
 1306. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027 S Ostrowy nad Okszą - granica powiatu (Kocin Stary): od km 0+000,00 do km 2+293,00
  Wyświetleń: 454
 1307. Zmiana godzin pracy Starostwa Powiatowego w Kłobucku w dniach 24 i 31 grudnia 2013 roku
  Wyświetleń: 454
 1308. Ogłoszenie dotyczące cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.6223-2/03/10 z dnia 16.08.2011r.
  Wyświetleń: 453
 1309. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Szansa na lepsze jutro
  Wyświetleń: 453
 1310. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 452
 1311. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 3432-33/08
  Wyświetleń: 452
 1312. Przetarg nieograniczony na zakup opału w sezonie grzewczym 2005/2006 wraz z dostawą własnym transportem do szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 452
 1313. XLIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 452
 1314. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, m. Zawady
  Wyświetleń: 452
 1315. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.37.2012.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 451
 1316. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja Budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 451
 1317. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 451
 1318. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 451
 1319. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-28/08
  Wyświetleń: 451
 1320. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 451
 1321. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 451
 1322. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 450
 1323. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.32.2011.III pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmnie trzema subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 450
 1324. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-34/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 450
 1325. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem powierzchni w ciągu komunikacyjnym budynku frontowego siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 450
 1326. Zaproszenie do składania ofert na wycenę prawa przesyłu, Opatów
  Wyświetleń: 450
 1327. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 450
 1328. Informacja o wynikach naboru kandydata na stanowisko urzędnicze kierownicze - Referat Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 449
 1329. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 449
 1330. Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 449
 1331. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 449
 1332. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 449
 1333. XXXI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 449
 1334. Zaproszenie do składania ofert na operaty szacunkowe
  Wyświetleń: 449
 1335. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 448
 1336. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 448
 1337. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2012.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 448
 1338. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.6.2012.III pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 448
 1339. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 448
 1340. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/12/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu: „ Pracownik do prac remontowo-wykończeniowych” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 448
 1341. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej Nr S 2041 Kałmuki - Hutka
  Wyświetleń: 448
 1342. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 448
 1343. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 448
 1344. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 447
 1345. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 447
 1346. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 447
 1347. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr IR 3432/14/08 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 9 części
  Wyświetleń: 447
 1348. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/28/05
  Wyświetleń: 447
 1349. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Radnych Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 447
 1350. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń-Kluczna-Kamińsko w km od 5+540,00 do km 6+560,00
  Wyświetleń: 447
 1351. Wniosek - Polska Społka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia PIERZCHNO na terenie gminy Kłobuck
  Wyświetleń: 447
 1352. Zaproszenie do składania ofert na wycenę prawa przesyłu, Opatów
  Wyświetleń: 447
 1353. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 446
 1354. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.7.2013.V pn. Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44
  Wyświetleń: 446
 1355. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.272.2.1.2012.III pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. KS. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 446
 1356. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/09/08 - Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 446
 1357. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-40/08
  Wyświetleń: 446
 1358. Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 446
 1359. XXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 446
 1360. Zapraszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału zabudowanej nieruchomości.
  Wyświetleń: 446
 1361. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Panki
  Wyświetleń: 446
 1362. Zasady udzielania dotacji spółkom wodnym Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 446
 1363. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.2.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Droga do kwalifikacji
  Wyświetleń: 445
 1364. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty, postępowanie Nr IR.272.1.17.2011.III pn. Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6
  Wyświetleń: 445
 1365. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 445
 1366. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. Przygotowania dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 444
 1367. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/29/07 - Wykonanie modernizacji osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 444
 1368. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/34/05
  Wyświetleń: 444
 1369. XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 444
 1370. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale, Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 443
 1371. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 443
 1372. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 443
 1373. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych
  Wyświetleń: 443
 1374. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-02/09
  Wyświetleń: 443
 1375. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 443
 1376. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.6.2011.V pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 442
 1377. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 442
 1378. Ogłoszenie o wynikach postępowania Nr IR 3432/18/08 pn. Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej 45, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 442
 1379. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/19/05
  Wyświetleń: 442
 1380. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/22/05
  Wyświetleń: 442
 1381. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/33/05
  Wyświetleń: 442
 1382. Wykaz nieruchomości Powiatu Kłobuckiego przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 442
 1383. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.24.2011.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności nieruchomości Skarbu Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks Cywilny
  Wyświetleń: 441
 1384. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 441
 1385. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/04/08 na wykonanie usługi modernizacji ewidencji gruntów
  Wyświetleń: 441
 1386. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 441
 1387. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/11/06
  Wyświetleń: 441
 1388. Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Staszica 12, oznaczonej jako działka nr 3607 o pow. 2357 m²
  Wyświetleń: 441
 1389. Termomodernizacja
  Wyświetleń: 441
 1390. XXXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 441
 1391. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 440
 1392. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 440
 1393. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy - Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 440
 1394. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 440
 1395. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr IR.272.1.14.2011.III pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części
  Wyświetleń: 439
 1396. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/17/05
  Wyświetleń: 439
 1397. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/37/05
  Wyświetleń: 439
 1398. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 439
 1399. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych
  Wyświetleń: 439
 1400. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości drogowej - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 439
 1401. Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 439
 1402. Ogłoszenie o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 438
 1403. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.5.2011/V Złochowice - Waleńczów - DK 43 - Brzezinki - Wilkowiecko - Danków
  Wyświetleń: 438
 1404. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/24/05
  Wyświetleń: 438
 1405. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 438
 1406. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 437
 1407. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 437
 1408. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.21.2011.III pn. Opracowanie dokumetacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 437
 1409. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-08/08
  Wyświetleń: 437
 1410. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj we Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 437
 1411. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 437
 1412. XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 437
 1413. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 437
 1414. Zaproszenie do składania ofert - wycena prawa przesyłu, obręb Kalej
  Wyświetleń: 437
 1415. Przetarg nieograniczony - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 436
 1416. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 436
 1417. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatów szacunkowych
  Wyświetleń: 436
 1418. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania prztargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 435
 1419. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 435
 1420. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/09/05
  Wyświetleń: 435
 1421. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/29/05
  Wyświetleń: 435
 1422. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-04/09
  Wyświetleń: 435
 1423. Przetarg niograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 435
 1424. Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 435
 1425. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN w siedzibie Sarostwa Powiatowego w Kłobucku.
  Wyświetleń: 434
 1426. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.18.2012.III pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 434
 1427. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki
  Wyświetleń: 434
 1428. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/27/05
  Wyświetleń: 434
 1429. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/30/05
  Wyświetleń: 434
 1430. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-27/08
  Wyświetleń: 434
 1431. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-36/08
  Wyświetleń: 434
 1432. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 434
 1433. XLI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 434
 1434. XXXIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 434
 1435. Infromacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 433
 1436. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.16.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 433
 1437. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I.3432/08/08 - Podstawy obsługi komputera i kas fiskalnych z elementami autoprezentacji
  Wyświetleń: 433
 1438. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-37/08 pn. Otwarcie i prowadzenie konta Funduszu Pracy wraz z co najmniej dwoma subkontami dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 433
 1439. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/38/05
  Wyświetleń: 433
 1440. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-37/08
  Wyświetleń: 433
 1441. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-10/08
  Wyświetleń: 433
 1442. Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy - 3 zadania, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 433
 1443. Informacja dotycząca obowiązków spoczywających na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych w zakresie poddawania tych obiektów okresowym kontrolom m.in. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych
  Wyświetleń: 432
 1444. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kasjera w Wydziale Finansowym
  Wyświetleń: 432
 1445. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2014 pn. "Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 432
 1446. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 432
 1447. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/12/05
  Wyświetleń: 432
 1448. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 3432-39/08
  Wyświetleń: 432
 1449. VI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 432
 1450. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 432
 1451. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia mapy do regulacji działu I księgi wieczystej oraz aktualizacji użytków dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 432
 1452. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki, gm. Popów
  Wyświetleń: 432
 1453. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 431
 1454. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/08 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia NOWOCZESNY SPRZEDAWCA dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 431
 1455. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/40/06
  Wyświetleń: 431
 1456. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/21/05
  Wyświetleń: 431
 1457. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/39/05
  Wyświetleń: 431
 1458. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 431
 1459. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektroda nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 431
 1460. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku
  Wyświetleń: 431
 1461. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/09 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 430
 1462. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/02/07 - Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku – 2 zadania
  Wyświetleń: 430
 1463. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 430
 1464. Przetarg nieograniczony na opracowanie aplikacji połączenia kopii materiałów (operatów pomiarowych) z bazą opisową i graficzną (mapy) zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 430
 1465. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46A
  Wyświetleń: 430
 1466. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 2 marca 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 430
 1467. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 430
 1468. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 430
 1469. Zawiadomienie w sprawie wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego Płaczki
  Wyświetleń: 430
 1470. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 429
 1471. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 429
 1472. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 429
 1473. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 429
 1474. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/41/05
  Wyświetleń: 429
 1475. Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 429
 1476. Zaproszenie ofertowe na wycenę działki nr 845/12 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 429
 1477. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.16.2013.III pn. Przeprowadzenie szkolenia CNC zakres 3D + EDGECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 428
 1478. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 428
 1479. Wniosek - Gmina Przystajń - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki chemiczne
  Wyświetleń: 428
 1480. Informacja po I etapie naboru na stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 427
 1481. Kwalifikacja Wojskowa 2016
  Wyświetleń: 427
 1482. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 427
 1483. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 427
 1484. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-09/08
  Wyświetleń: 427
 1485. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Księgowość wspomagana komputerem” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 427
 1486. Usługę udzielenia kredytu w wysokości 800.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji drogowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 427
 1487. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 427
 1488. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3432-07/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn.: Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 427
 1489. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.III.3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 2 części
  Wyświetleń: 426
 1490. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-04/08
  Wyświetleń: 426
 1491. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 425
 1492. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.III. 3436-02/10 pn. Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 425
 1493. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego Nr IR.272.3.7.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu
  Wyświetleń: 425
 1494. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.35.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 425
 1495. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-03-11 - Zakup opału wraz z dostawą do Zespołu Szkół nr 3, ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 425
 1496. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. 3432-03/09
  Wyświetleń: 425
 1497. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 425
 1498. Informacja o unieważnieniu oferty w zakresie: „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking ”
  Wyświetleń: 424
 1499. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.1.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 424
 1500. Ogłoszenie w sprawie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku
  Wyświetleń: 424
 1501. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Bukieciarstwo”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 424
 1502. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24
  Wyświetleń: 424
 1503. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 424
 1504. Obwieszczenie o zmianie pozwolenia wodnoprawnego ROŚ.IV.223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 423
 1505. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej (szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłobuckiego)
  Wyświetleń: 423
 1506. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/08/05
  Wyświetleń: 423
 1507. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/36/05
  Wyświetleń: 423
 1508. VIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 18 czerwca 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 423
 1509. XII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 grudnia 2015 roku, godz. 10:00
  Wyświetleń: 423
 1510. XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 423
 1511. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 423
 1512. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 423
 1513. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.25.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 422
 1514. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.33.2012.III pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 422
 1515. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/14/05
  Wyświetleń: 422
 1516. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/18/05
  Wyświetleń: 422
 1517. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 422
 1518. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 422
 1519. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna ścian piwnicznych Zespołu Szkół w Krzepicach z remontem schodów
  Wyświetleń: 421
 1520. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/44/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 421
 1521. XXXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 421
 1522. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 420
 1523. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko
  Wyświetleń: 420
 1524. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 420
 1525. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. "Dostawa węgla typu eko-groszek 30 ton"
  Wyświetleń: 420
 1526. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 420
 1527. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-40/08 pn. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 420
 1528. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 419
 1529. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.9.2013.III pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 419
 1530. VII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 22 maja 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 419
 1531. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 12 października 2012 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 419
 1532. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 419
 1533. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy geodezyjna stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 419
 1534. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.39.2013.III pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 418
 1535. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2012.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 418
 1536. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.19.2012.III pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2068 S
  Wyświetleń: 418
 1537. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/26/07 - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 418
 1538. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/30/07 - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 418
 1539. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/42/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie CNC dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 418
 1540. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/16/05
  Wyświetleń: 418
 1541. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 418
 1542. XXXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 418
 1543. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 417
 1544. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.11.2013.I pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 S Krzepice - Lipie na odcinkach: od km 1+050,00 do km 1+430,00 i od km 1+830,00 do km 5+050,00
  Wyświetleń: 417
 1545. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2012.III pn. Usługa organizacji staży/praktyk zawodowych na rzecz uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 417
 1546. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  Wyświetleń: 417
 1547. Zaproszenie do składania ofert - 3 zadania
  Wyświetleń: 417
 1548. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadań - wycena nieruchomości
  Wyświetleń: 417
 1549. Informacja po I etapie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 416
 1550. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.19.2011.V - Wymiana parkietu w auli w Zespole Szkół w Krzepicach przy ul. Ryły 26
  Wyświetleń: 416
 1551. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-05/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 416
 1552. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych ...
  Wyświetleń: 416
 1553. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-28/08 pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za rok 2008
  Wyświetleń: 416
 1554. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/16/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursów prawa jazdy kat. C, kat. C+E, kat. D, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 416
 1555. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III 3432-04/09
  Wyświetleń: 416
 1556. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.
  Wyświetleń: 416
 1557. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działki gruntu, obręb Zakrzew gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 416
 1558. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Oddziale Kontroli Finansowej i Audytu w Starostwie Powiatowym w Kłobucku
  Wyświetleń: 415
 1559. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.9.2011.V - Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali gm. Popów
  Wyświetleń: 415
 1560. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-03/09 pn. Modernizacja ewidencji gruntów w tym założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Miedźno (10 obrębów ewidencyjnych)
  Wyświetleń: 415
 1561. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III.3432-27/08 pn. Usługa szkoleniowa: Trening kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne zajęcia z psychoterapeutą
  Wyświetleń: 415
 1562. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania 346-06/08
  Wyświetleń: 415
 1563. przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 415
 1564. XL Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 415
 1565. XVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 415
 1566. XXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 415
 1567. XXVII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 maja 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 415
 1568. XXXII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 415
 1569. XXXIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 415
 1570. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy - Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 414
 1571. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Nr IR.V.272-7-01/11 - pn: Zakup opału wraz z dostawą do ZS Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 414
 1572. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym Nr IR.272.1.16.2013.III pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia CNC zakres 3D + EDECAM na rzecz 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim...
  Wyświetleń: 414
 1573. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR. III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 414
 1574. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/38/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Pracownik do prac remontowo - wykończeniowych dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 414
 1575. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-16/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 3 części
  Wyświetleń: 414
 1576. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Pankówki w zbiorniku wodnym Panki
  Wyświetleń: 414
 1577. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 413
 1578. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 413
 1579. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/05/07 - „Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro”: „OPERATOR SPRZĘTU CIĘŻKIEGO” dla Powi
  Wyświetleń: 413
 1580. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.1.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Inwestuję w siebie
  Wyświetleń: 412
 1581. Przetarg nieograniczony - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 412
 1582. Przetarg nieograniczony pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 412
 1583. Zaproszenie ofertowe na wycenę nieruchomości gruntowej w Kamyku
  Wyświetleń: 412
 1584. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 412
 1585. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.13.2012.III pn. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 411
 1586. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 411
 1587. Pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 411
 1588. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 411
 1589. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 411
 1590. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3432/30/06
  Wyświetleń: 410
 1591. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr 346-05/08
  Wyświetleń: 410
 1592. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)” dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 410
 1593. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego - dwie części.
  Wyświetleń: 410
 1594. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010
  Wyświetleń: 410
 1595. XXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 410
 1596. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr ZI.I. 3432/06/08 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 409
 1597. Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu ZI.I. 3432/01/08 - Założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie -65-
  Wyświetleń: 409
 1598. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych
  Wyświetleń: 409
 1599. Przetarg nieograniczony pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043S Kłobuck ul. Szkolna, Etap I
  Wyświetleń: 409
 1600. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 409
 1601. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 408
 1602. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajmu, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 408
 1603. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie i przemieszczania pojazdów z drogi oraz ich przyjmowanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym
  Wyświetleń: 408
 1604. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 408
 1605. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 407
 1606. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 407
 1607. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.V.272-1-04/11 Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2004 S - 2006 S -2007 S - relacji Danków - Lipie - Albertów - Stanisławów - Lindów - Julianów
  Wyświetleń: 406
 1608. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.10.2011.III pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w powiecie kłobuckim ...
  Wyświetleń: 406
 1609. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 406
 1610. OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU ZI.I. 3471/35/05
  Wyświetleń: 406
 1611. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na wynajem koparko-ładowarki do pracy na składowisku Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 406
 1612. Starostwo Powiatowe w Kłobucku w dniu 24 grudnia 2014 roku będzie nieczynne
  Wyświetleń: 406
 1613. XVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 406
 1614. XXVI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 406
 1615. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 283/1, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 406
 1616. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 406
 1617. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Panki
  Wyświetleń: 406
 1618. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 405
 1619. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 272-1/01/11 pn. System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego - E - usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 405
 1620. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/15/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt p.n. „Nadzieja na jutro „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” dla PUP
  Wyświetleń: 405
 1621. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-18/09 pn. Remont instalacji elektrycznych z uwzględnieniem instalacji TV w budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka przy ul. 11 Listopada 23 w Kłobucku
  Wyświetleń: 405
 1622. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-01/09
  Wyświetleń: 405
 1623. Zaproszenie do złożenia ofert na zadanie pn. Wykonanie Projektu Technicznego na zagospodarowanie terenu wraz z dojazdami na posesję przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 405
 1624. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 404
 1625. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-14_10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 404
 1626. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 404
 1627. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 404
 1628. Informacja o unieważnieniu oferty „Usługi przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
  Wyświetleń: 403
 1629. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.13.2011.V - Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dla 21 obiektów mostowych oraz przeglądów podstawowych (rocznych) dla 13 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych...
  Wyświetleń: 403
 1630. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-13/10 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa.
  Wyświetleń: 403
 1631. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-38/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 403
 1632. Przetarg nieograniczony na Udzielenie zamówienia na świadczenie w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2015r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
  Wyświetleń: 403
 1633. Przetarg nieograniczony na usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu „Operator sprzętu ciężkiego”, dla Powiatowego Urzędu Pracy
  Wyświetleń: 403
 1634. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 403
 1635. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2014 pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 402
 1636. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część I - Operator sprzętu ciężkiego, część II - Pracownik ds. kadr i płac
  Wyświetleń: 402
 1637. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 części
  Wyświetleń: 402
 1638. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i Nr 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 402
 1639. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 402
 1640. Zapytanie ofertowe - Usługa transportu drogowego osób - uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w czasie wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 402
 1641. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 272-1/02/11 pn. Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 401
 1642. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-01/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 401
 1643. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.I.3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 401
 1644. Przetarg nieograniczony na zakup wielkoformatowego urządzenia drukująco – skanująco -kopiującego
  Wyświetleń: 401
 1645. XXXV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 401
 1646. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości zasobu Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 401
 1647. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 400
 1648. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 400
 1649. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części.
  Wyświetleń: 400
 1650. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/23/07 - Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji kursu współfinansowanego z EFS w ramach SPO RZL Działanie 1.3 projekt pn. „Nadzieja na jutro”: „PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUERA I KAS FISKALNYCH”
  Wyświetleń: 400
 1651. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/09 pn. Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 069 042 zł na dofinansowanie inwestycji wykonywanych przez Powiat Kłobucki
  Wyświetleń: 400
 1652. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Wręczyca Mała
  Wyświetleń: 400
 1653. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 399
 1654. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.15.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Kurs remontowo-wykończeniowy
  Wyświetleń: 399
 1655. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 Standard Editio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej
  Wyświetleń: 399
 1656. Program Współpracy z organizacjami samorządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 399
 1657. Przetarg nieograniczony pn.: "Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 399
 1658. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 399
 1659. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Nr IR.272.1.31.2011.III pn. Dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database 10 StandardEditio One na jeden procesor na okres trzech lat oraz usługi asysty technicznej Software License Opdate & Suport
  Wyświetleń: 398
 1660. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 398
 1661. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46, 42-100 Kłobuck
  Wyświetleń: 398
 1662. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.16.2011.V - Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2003 S na odcinku Parzymiechy - Lipie
  Wyświetleń: 398
 1663. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 398
 1664. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-33/08 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2008/2009 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 397
 1665. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 397
 1666. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 396
 1667. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 396
 1668. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-36/08 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 396
 1669. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, m. Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 396
 1670. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Usługę przeprowadzenia szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowych dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 396
 1671. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 395
 1672. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 395
 1673. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-29/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 395
 1674. Przetarg nieograniczony na dostawę piasku w związku z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 395
 1675. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 394
 1676. Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Kłobuckiego oraz umieszczania i przechowywania ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych
  Wyświetleń: 394
 1677. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna gm. Przystajń
  Wyświetleń: 394
 1678. Zaproszenie do składania ofert: a) usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg; b) prowadzenie całodobowego strzeżonego parkingu (pełna nazwa przedmiotu zaproszenia w dalszej treści)
  Wyświetleń: 394
 1679. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.34.2012.III pn. Inwentaryzacja w terenie punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy (2775 punktów)
  Wyświetleń: 393
 1680. Wezwanie do odbioru depozytu - banknot pieniężny, z dnia 04.04.2016 r.
  Wyświetleń: 393
 1681. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III.
  Wyświetleń: 392
 1682. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej
  Wyświetleń: 392
 1683. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 392
 1684. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 9 października 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 392
 1685. XXXVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 392
 1686. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 - Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 391
 1687. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 8 części
  Wyświetleń: 391
 1688. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku 2 zadania
  Wyświetleń: 391
 1689. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Borowa, jednostka ewidencyjna Miedźno
  Wyświetleń: 391
 1690. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla zabudowanej nieruchomości, obręb Krzepice miasto Krzepice
  Wyświetleń: 391
 1691. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 391
 1692. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039 S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej
  Wyświetleń: 390
 1693. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 390
 1694. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zapytania o cenę nr IR.272.2.2.2012.III pn. Dostawa soli drogowej oraz piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2012/2013
  Wyświetleń: 390
 1695. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 390
 1696. Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowej opiece zdrowotnej
  Wyświetleń: 389
 1697. Przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie pomieszczenia na parterze budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a z przeznaczeniem na punkt kasowy
  Wyświetleń: 389
 1698. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 457 i 458 Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 389
 1699. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatu szacunkowego
  Wyświetleń: 389
 1700. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - sprzętu gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 389
 1701. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś – Ostrowy nad Okszą od km 0+000,00 do km 1+350,00, od km 1+600,00 do km 4+220, od 5+890 do km 6+320,00”.
  Wyświetleń: 388
 1702. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.19.2013.III pn. Przeprowadzenie szkolenia - kurs obsługi wózków jezdniowych z uprawnieniami do wymiany butli gazowej dla 2 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 388
 1703. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.16.2012.I pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru w budynku Starostwa Powiatowego wraz ze zmianą funkcji użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 388
 1704. Przetarg nieograniczony - Koordynacja, zarządzanie i obsługa projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 388
 1705. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Pełnienie funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 387
 1706. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 387
 1707. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 387
 1708. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 22 października 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 387
 1709. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 387
 1710. Wykaz pracy aptek w porze nocnej oraz czas pracy aptek i punktów aptecznych w Powiecie Kłobuckim na 2012 rok
  Wyświetleń: 387
 1711. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 387
 1712. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 387
 1713. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 386
 1714. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.24.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 386
 1715. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 386
 1716. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obniżonych o 25% cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 386
 1717. Przetarg nieograniczony na dostawę soli w związku z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2004/2005
  Wyświetleń: 386
 1718. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania, za działki gruntu położone obrębie Wapiennik gm. Miedźno wydzielone pod rozbudowę drogi gminnej
  Wyświetleń: 386
 1719. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Zakrzew m. Kłobuck
  Wyświetleń: 386
 1720. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości (grunt), wycena nieruchomości drogowych (grunt)
  Wyświetleń: 386
 1721. Ogłoszenie o zamówieniu dot. postępowania przetargowego pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymani dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 385
 1722. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 385
 1723. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 385
 1724. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 385
 1725. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocnych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 384
 1726. Ogłoszenie o wyborze oferty IR.272.1.11.2011.V - Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 384
 1727. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pray w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 384
 1728. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-23/08 pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przeklasyfikowania gruntów (51 działek o łącznej pow. 7,1450 ha) na wniosek właścicieli w obrębie Jezioro gm. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 384
 1729. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 384
 1730. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 384
 1731. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 383
 1732. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.10.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 383
 1733. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 383
 1734. Zaproszenie do składania ofert na wydzielenie z nieruchomości położonej w obrębie Długi Kąt gm. Wręczyca Wielka działki niezbędnej do obsługi budynków wyłączonych z przejęcia gospodarstwa rolnego
  Wyświetleń: 383
 1735. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.3.5.2012.III pn. Sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 382
 1736. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/39/07 - opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości będących we władaniu Skarbu Państwa do celów prawnych
  Wyświetleń: 382
 1737. Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 382
 1738. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku
  Wyświetleń: 382
 1739. Ogłoszenie o wyniku postępowania pn: Remont ciągu dróg powiatowych Nr 2063 S - 2065 S - 2064 S relacji Wręczyca Wielka - Borowe - Czarna Wieś - Węglowice - Puszczew
  Wyświetleń: 381
 1740. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo Zarządu Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 381
 1741. Wezwanie do odbioru depozytu - telefony komórkowe 2 szt. wraz z akcesoriami z dnia 23.02.2016 r
  Wyświetleń: 381
 1742. Zaproszenie do składania ofert - Wycena nieruchomości położonej w Miedźnie przy ul. Gwiezdnej 1
  Wyświetleń: 381
 1743. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik
  Wyświetleń: 381
 1744. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/10 pn. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa na podstawie analizy stanu prawnego nieruchomości drogowych położonych na terenie Gminy Wręczyca Wielka...
  Wyświetleń: 380
 1745. Program współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2009 roku
  Wyświetleń: 380
 1746. Sprawozdanie z konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok
  Wyświetleń: 380
 1747. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/17/07 - Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów stypendialnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
  Wyświetleń: 379
 1748. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zawady
  Wyświetleń: 379
 1749. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 379
 1750. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 378
 1751. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w Krzepicach przy ul. A. Ryły 24a
  Wyświetleń: 378
 1752. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 2039 S na odcinku od km 3+600 do km 7+500
  Wyświetleń: 378
 1753. Konsultacje dotyczące projektu dokumentu pn.: Program współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok
  Wyświetleń: 377
 1754. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 377
 1755. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 376
 1756. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 376
 1757. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 376
 1758. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Wykonanie robót dodatkowych dla zadania p.n. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 376
 1759. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnęj ręki Nr IR.272.6.1.2011.III pn. Świadczenie usług pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 376
 1760. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-09/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inwestora Zastepczego dla inwestycji pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 376
 1761. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-19/09 pn. Organizacja szkolenia - Spawanie metodą MAG (wykonywanie spoin pachwinowych)
  Wyświetleń: 376
 1762. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 376
 1763. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w wyniku przetargu nieoganiczonego pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych: Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 375
 1764. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/36/07 - Usługi szkoleniowe w zakresie organizacji kursu - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
  Wyświetleń: 375
 1765. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działek w obrębie Nowa Wieś gm. Popów
  Wyświetleń: 375
 1766. Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 375
 1767. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Realizacja usług edukacyjnych w zakresie prowadzenia zajęć z matamatyki, języka angielskiego i doradztwa zawodowego
  Wyświetleń: 375
 1768. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043 S Kłobuck ul. Szkolna ETAP I
  Wyświetleń: 374
 1769. Informacja o godzinach pracy kasy w Wydziale Komunikacji i Transportu w dniu 31 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 373
 1770. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy "Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
  Wyświetleń: 373
 1771. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we Wręczycy Wielkiej przy ul. Śląskiej
  Wyświetleń: 373
 1772. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2012 roku
  Wyświetleń: 373
 1773. XX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku
  Wyświetleń: 373
 1774. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 373
 1775. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu ICT dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 373
 1776. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych Nr 12 i N r 17 położonych w Krzepicach ul. Ryły 24A
  Wyświetleń: 372
 1777. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-14/09 pn. Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a
  Wyświetleń: 372
 1778. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-21/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 372
 1779. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Kamyk
  Wyświetleń: 372
 1780. Zapytanie ofertowe na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 372
 1781. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-26/09 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 371
 1782. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-09/10 pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budyku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 371
 1783. Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
  Wyświetleń: 371
 1784. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu - gm. Lipie
  Wyświetleń: 371
 1785. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - narzędzi dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 371
 1786. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 370
 1787. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 370
 1788. Przetarg nieograniczony na wykonanie nakładki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494 w km. od 42+038 do 42+863 w m. Przystajń
  Wyświetleń: 370
 1789. Zaproszenie do składania ofert - wycena nieruchomości, obręb Nowa Wieś
  Wyświetleń: 370
 1790. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym nr. IR.272.1.30.2014 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 369
 1791. Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów dydaktycznych - zasilaczy labolatoryjnych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 369
 1792. Zaproszenie do składania ofert: Wyznaczenie jednostki do prowadzenia całodobowego strzeżonego parkingu dla usuwanych pojazdów z dróg Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 369
 1793. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-08/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 3 części.
  Wyświetleń: 368
 1794. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 368
 1795. Ogoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego pn. Obsługa pocztowa Starostwa Powiatowego w Kłobucku w roku 2013
  Wyświetleń: 368
 1796. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy określenia wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna
  Wyświetleń: 368
 1797. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń pomiarowych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 368
 1798. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-12/10 pn. Usługa udzielenia kredytu - dwie części
  Wyświetleń: 367
 1799. Oświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej przez małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 367
 1800. Przetarg nieograniczony - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumcznymi na gorąco
  Wyświetleń: 367
 1801. Zarządzenie Nr 23/2008 Starosty Kłobuckiego z dnia 7 października 2008r. w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 367
 1802. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Zamówienie uzupełniające na usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 367
 1803. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR. 272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 366
 1804. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-03/10 pn. Świadczenie usług Inżyniera projektu dla projektu system Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 366
 1805. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3436-02/09 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2009/2010 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 366
 1806. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 366
 1807. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kłobuck
  Wyświetleń: 366
 1808. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 366
 1809. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 366
 1810. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1026 S Nowa Wieś - Ostrowy nad Okszą ..."
  Wyświetleń: 366
 1811. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
  Wyświetleń: 365
 1812. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.7.2011.I pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 365
 1813. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działki nr 24, 33 o pow. 1,6543 ha obręb Kamińsko gm. Przystajń
  Wyświetleń: 365
 1814. Ogłoszenie o wyniku przetargu ZI.I. 3432/34/07 - Wycena nieruchomości - do wywłaszczenia na cele publiczne oraz do odszkodowania - pod drogi - operat szacunkowy
  Wyświetleń: 364
 1815. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 364
 1816. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 364
 1817. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy wyceny niezabudowanej nieruchomości, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 364
 1818. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.2.2014.V pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych pn. Pracownik ochrony osób i mienia
  Wyświetleń: 364
 1819. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-17/09 pn. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej w zakresie regulacji stanów prawnych dla nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 363
 1820. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 363
 1821. DECYZJA Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - stacja redukcyjno-pomiarowa I-go stopnia Pierzchno
  Wyświetleń: 362
 1822. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 362
 1823. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego nr IR.272.1.26.2012.III pn. Usługa organizacji szkolenia - Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 362
 1824. Wycena nieruchomości położonych w Kłobucku stanowiących własność Skarbu Państwa do celów ustalenia wartości odszkodowania za grunt zajęty pod drogę publiczną, zadania 1 i 2
  Wyświetleń: 362
 1825. Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż polisy ubezpieczeniowej NNW dla uczestników projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 362
 1826. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
  Wyświetleń: 361
 1827. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 361
 1828. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.272.1.12.2011.III pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 361
 1829. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku.
  Wyświetleń: 361
 1830. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Grabarze
  Wyświetleń: 361
 1831. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu
  Wyświetleń: 361
 1832. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowych Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 360
 1833. Ogłoszenie o wyniku przetargu na najem pomieszczenia biurowego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Ks. I. Skorupki 46a
  Wyświetleń: 360
 1834. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-01/09 pn. Organizacja szkolenia - operator sprzętu ciężkiego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 360
 1835. Zaproszenie do składania ofert na wycenę nieruchomości
  Wyświetleń: 360
 1836. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej
  Wyświetleń: 360
 1837. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej dla nieruchomości w obrębie Bór Zapilski
  Wyświetleń: 359
 1838. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza kolejny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 359
 1839. Ogłoszenie dotyczące dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 358
 1840. Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Gruszewni przy ul. Kłobuckiej
  Wyświetleń: 358
 1841. Przetarg nieograniczony - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 358
 1842. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 358
 1843. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Suchany
  Wyświetleń: 358
 1844. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/2014
  Wyświetleń: 358
 1845. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania nr IR.272.1.21.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 357
 1846. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
  Wyświetleń: 357
 1847. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych zajęć (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu
  Wyświetleń: 357
 1848. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji do Sądu w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa dla nieruchomości położonej w obrębie Starokrzepice
  Wyświetleń: 357
 1849. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR. 272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 356
 1850. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 44 Kłobuck
  Wyświetleń: 356
 1851. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 233, obręb Izbiska (część drogi wojewódzkiej nr 491)
  Wyświetleń: 356
 1852. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 pn. Wykonanie robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 355
 1853. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działki gruntu, obręb Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 355
 1854. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80
  Wyświetleń: 355
 1855. Zaproszenie do składania ofert - wycena niezabudowanych nieruchomości, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 355
 1856. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów dla Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6, 42-100 Kłobuck w ramach projektu Energia kompetencji
  Wyświetleń: 355
 1857. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.I. 3432-13/09 pn. Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji pn.: Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 Listopada 5a
  Wyświetleń: 354
 1858. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR. III. 346-03/09 pn. Świadczenie usług pocztowych do 50 g dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 354
 1859. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-02/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, podzespołów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 354
 1860. Wydział Komunikacji i Transportu - informacja o godzinach przyjęć w dniu 1 czerwca 2010 r. w Referacie rejestracji pojazdów
  Wyświetleń: 354
 1861. Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie mapy do celów sądowych ob. Zawady dz. 848
  Wyświetleń: 354
 1862. Zarząd Śląskiej Izby Rolniczej zaprasza rolników do udziału w szkoleniu nt: Szkody łowieckie wyrządzane przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych oraz sposoby ich szacowania
  Wyświetleń: 354
 1863. Informacja z otwarcia ofert - Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem na drodze wojewódzkiej nr 491 i nr 492 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 353
 1864. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2015 pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 2057 S, nr 2058 S, nr 2062 S, nr 2061 S relacji Truskolasy - Zamłynie - Kuleje - Nowiny - Bór Zapilski - Piła I
  Wyświetleń: 353
 1865. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2017 S – Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 353
 1866. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3436-01/10 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2010/2011 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 353
 1867. Przetarg nieograniczony pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko".
  Wyświetleń: 353
 1868. Zaproszenie do składania ofert - analiza dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości położonych w obrębie Miedźno i Panki
  Wyświetleń: 353
 1869. Zaproszenie do składania ofert - określenie służebności przesyłu dla potrzeb ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu lokalizacji, budowy i eksploatacji projektowanych urządzeń przesyłowych, obręb Popów
  Wyświetleń: 353
 1870. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 353
 1871. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 353
 1872. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Usługi przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 353
 1873. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 352
 1874. Wniosek - Jerzy MOSKAŁA - zmiana do decyzji 470 13 budowa elektrowni wiatrowej o mocy 850kW, kontenerowej stacji transformatorowej ora linii kablowej nn i sn
  Wyświetleń: 352
 1875. Zawiadmomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.36.2013.V pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych na terenie Gminy Panki
  Wyświetleń: 352
 1876. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 351
 1877. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obręb Złochowice i Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 351
 1878. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 351
 1879. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji podziałowej pomieszczeń budynku w Kłobucku ul. 11 Listopada 23, na działce nr 1060/48, obręb Zagórze m. Kłobuck
  Wyświetleń: 351
 1880. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktyczych - urządzenia radiowo-telewizyjne, akcesoria i podzespoły komputerowe dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 351
 1881. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
  Wyświetleń: 350
 1882. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) Nr IR.272.1.27.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 350
 1883. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-10/09 pn. Termomodernizacja Szpitala Rejonowego w Krzepicach
  Wyświetleń: 350
 1884. Wyniki oceny w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2016 roku
  Wyświetleń: 350
 1885. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 350
 1886. Ogłoszenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.12.2013 r. dot. zawiadomienia o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2010r. (z perspektywą do 2030r.)
  Wyświetleń: 349
 1887. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.7.2.2011.III pn. Dostawa soli drogowej w ilości 1600 ton do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 349
 1888. Ogłoszenie o wyniku postępowania Nr IR.III. 3432-30/08 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 349
 1889. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-04/10 pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 349
 1890. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-06/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 349
 1891. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-11/09 pn. Usługa szkoleniowa - pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
  Wyświetleń: 349
 1892. Przetarg nieograniczony pn. "Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części"
  Wyświetleń: 349
 1893. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego na IR.272.1.6.2013.III pn. Termomodernizacja z hydroizolacją ścian piwnicznych i fundamentowych w budynkach Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku, ul. Ks. I. Skorupki 46
  Wyświetleń: 348
 1894. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-01/10 Organizacja szkolenia pn. Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych
  Wyświetleń: 348
 1895. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-12/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy - 5 części
  Wyświetleń: 348
 1896. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 348
 1897. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy określenia wartości nieruchomości, za działki gruntu wydzielone pod drogę gminną, które stały się własnością Gminy Przystajń, obręb Bór Zajaciński i Siekierowizna
  Wyświetleń: 348
 1898. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Usługa przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnch w ramach projektu konkursowego pn. Dojrzały pracownik współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 348
 1899. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postepowania Nr IR.272.1.11.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 347
 1900. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.3.9.2012.III pn. Przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 347
 1901. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie analizy dokumentacji dotyczącej stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 347
 1902. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy uchwalenia warunków i trybu udzielania stypendiów naukowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 346
 1903. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (podpisaniu umowy) dot. postępowania Nr IR.272.1.23.2012.III pn. Usługa organizacji szkoleń na rzecz uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 346
 1904. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 346
 1905. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-20/09 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej w postaci analogowej w numeryczną mapę zasadniczą
  Wyświetleń: 346
 1906. Zarząd Powiatu w Kłobucku ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Złochowice
  Wyświetleń: 346
 1907. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 345
 1908. Ogłoszenieo udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 345
 1909. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 5641/1 Kłobuck
  Wyświetleń: 345
 1910. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2013.V pn. Zakup wraz z dostawą opału dla Zespołu Szkół w Krzepicach przy ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 345
 1911. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.30.2012.III pn. Ustawienie i demontaż zasłon przeciwśnieżnych w ciągu dróg wojewódzkich Nr 491, 492, 494 w sezonie zimowym 2012/2013 na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 344
 1912. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-27/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 344
 1913. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowniu przetargowym pn. "Dostawa węgla typu eko-groszek 30 ton"
  Wyświetleń: 344
 1914. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.3.2013.III pn. Przeprowadzenie zajęć z doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2012/2013
  Wyświetleń: 342
 1915. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck
  Wyświetleń: 341
 1916. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży, po obnizonych cenach minimalnych, drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego przy ul. Ks. Skorupki 46
  Wyświetleń: 341
 1917. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 341
 1918. Zakup i dostawa wkładów drukujących, tonerów i akcesoriów komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 341
 1919. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.27.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobuck
  Wyświetleń: 340
 1920. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kłobucku
  Wyświetleń: 340
 1921. DECYZJA Przedsiębiorstwo Robót Drogowych WILK - elektrownia wiatrowa o mocy 500kW
  Wyświetleń: 339
 1922. Drugi przetarg publiczny w formie ustnej na sprzedaż pługu zawieszonego po Zespole Szkół w Waleńczowie
  Wyświetleń: 339
 1923. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 339
 1924. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 04.09.2008r. w sprawie sporzędzania wykazu nieruchomosci przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 338
 1925. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami) oraz do aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 338
 1926. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie opinii dendrologicznej oraz ustalenie wysokości odszkodowania za udostępnienie nieruchomości i szkody powstałe w wyniku zajęcia nieruchomości
  Wyświetleń: 338
 1927. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego i wycenę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu, gm. Popów
  Wyświetleń: 338
 1928. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013 S Popów- Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353
  Wyświetleń: 337
 1929. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 3432-10/10 pn. Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego
  Wyświetleń: 337
 1930. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 336
 1931. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 336
 1932. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 336
 1933. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu Płaczki w jednostce ewidencyjnej Popów
  Wyświetleń: 336
 1934. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 335
 1935. Przetarg nieograniczony - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej [...]
  Wyświetleń: 335
 1936. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-18/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Panki.
  Wyświetleń: 334
 1937. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki nr 451/1 Kostrzyna I
  Wyświetleń: 334
 1938. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dot. postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - część 1
  Wyświetleń: 334
 1939. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 3 września 2013 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 333
 1940. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 333
 1941. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.28.2013.V pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych - Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  Wyświetleń: 333
 1942. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 332
 1943. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału działki, obręb Starokrzepice
  Wyświetleń: 332
 1944. Zaproszenie do składania ofert: Przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 332
 1945. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2012.III pn. Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku - zamówienie uzupełniające
  Wyświetleń: 331
 1946. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Nr IR.272.1.26.2011.III pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu aktualizacji zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości drogowych położonych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 331
 1947. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 331
 1948. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 330
 1949. X Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 30 października 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 330
 1950. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-25/09 pn. Organizacja szkolenia Pracownik ds. kadrowych i płacowych dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 329
 1951. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 329
 1952. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.23.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014...
  Wyświetleń: 329
 1953. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-05/10 pn. Modernizacja ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Opatów
  Wyświetleń: 328
 1954. Przetarg nieograniczony pn. „Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518)”
  Wyświetleń: 328
 1955. Wezwanie do odbioru depozytu - terminal kodów kreskowych z dnia 09.11.2015 r.
  Wyświetleń: 328
 1956. Zaporszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego działki 2306/5 Krzepice
  Wyświetleń: 328
 1957. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 328
 1958. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 327
 1959. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.31.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia własności Skarbu Państwa w Księgach Wieczystych
  Wyświetleń: 327
 1960. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporzadzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 326
 1961. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania nr IR.III. 3432-06/09 pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 3 części dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 326
 1962. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 326
 1963. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady, jednostka ewidencyjna Popów
  Wyświetleń: 326
 1964. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie "analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób w ramach powiatu kłobuckiego zgodnie z ustawą o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2013 poz. 1414 z późn. zm.)"
  Wyświetleń: 326
 1965. Zawiadomienie o wyborze najkorzystneijszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.4.2014.III pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej
  Wyświetleń: 326
 1966. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie analizy geodezyjnej stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 325
 1967. Zawiadomienie dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy wygaśnięcia decyzji ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku
  Wyświetleń: 325
 1968. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
  Wyświetleń: 325
 1969. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.29.2013. pn. Usługa przeprowadzenia szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach projektu konkursowego pn. Pomysł na pracę
  Wyświetleń: 325
 1970. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 324
 1971. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości położonej w Gruszewni
  Wyświetleń: 324
 1972. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-25/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku - dotyczy części 2
  Wyświetleń: 324
 1973. XXX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 4 listopada 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 324
 1974. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-14/10 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy z projektem podziału nieruchomości Zalew Zakrzew
  Wyświetleń: 323
 1975. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy nieruchomości położonej w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 323
 1976. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Legnickiej
  Wyświetleń: 323
 1977. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 323
 1978. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-17/10 pn. Dostawa i montaż klimatyzatorów naściennych i kasetonowych w pomieszczeniach parteru i II piętra w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 322
 1979. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - artykułów biurowych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 322
 1980. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 322
 1981. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2013/014
  Wyświetleń: 322
 1982. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 321
 1983. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-20/10 pn. Modernizacja sieci komputerowej w Wydziale GKN Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 319
 1984. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 501/4, m. Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 319
 1985. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 318
 1986. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-15/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie ...
  Wyświetleń: 318
 1987. Przetarg nieograniczony - Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 318
 1988. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Stanisławów
  Wyświetleń: 318
 1989. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 352/4, 380, 477 obręb Zawady
  Wyświetleń: 318
 1990. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.40.2013.V pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 318
 1991. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajmu
  Wyświetleń: 317
 1992. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku
  Wyświetleń: 317
 1993. Wniosek Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 317
 1994. XXIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 9 września 2014 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 317
 1995. Zaproszenie do składania ofert - nabycie nieruchomości w drodze rokowań, obręb Gruszewnia
  Wyświetleń: 317
 1996. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie dokumentacji geodezyjnej z podziału nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Bialskiej
  Wyświetleń: 317
 1997. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-22/09 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku - 2 części
  Wyświetleń: 316
 1998. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 315
 1999. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 315
 2000. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 314
 2001. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80 – 2 zadania
  Wyświetleń: 314
 2002. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2039S w miejscowości Złochowice poprzez wykonanie zatoki autobusowej"
  Wyświetleń: 314
 2003. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Świadczenie usług pocztowych na rzcz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 314
 2004. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 313
 2005. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania pn. Badanie sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku za 2015 rok
  Wyświetleń: 313
 2006. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-28/10 pn. Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 313
 2007. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 313
 2008. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla działek nr 352/4, 380, 477 obręb Zawady
  Wyświetleń: 313
 2009. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 313
 2010. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr ROŚ.6341.2.002.2015.IV z dnia 24 listopada 2015 roku
  Wyświetleń: 312
 2011. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dotyczy nieruchomości w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 312
 2012. XI Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 27 listopada 2015 roku, godz. 9:00
  Wyświetleń: 311
 2013. Zawiadomienie o cofnięciu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji ROŚ.IV.6223-2/00008/09 z dnia 20.08.2009 r.
  Wyświetleń: 311
 2014. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania przetargoweo nr IR.272.1.20.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 310
 2015. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-16/10 pn. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 310
 2016. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 308
 2017. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym nr. IR.272.1.28.2014 pn. Przeprowadzenie analizy geodezynej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW
  Wyświetleń: 307
 2018. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy dot. Świadczenia usług pocztowych do 50 g. dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 307
 2019. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-22/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 307
 2020. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-24/10 pn. Przetworzenie mapy zasadniczej z postaci analogowej do postaci wektorowej
  Wyświetleń: 307
 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 307
 2022. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
  Wyświetleń: 307
 2023. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu zmian ewidencyjnych dla działki w obrębie Łobodno
  Wyświetleń: 307
 2024. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie opinii technicznej dla działki nr 848 obręb Zawady gm. Popów
  Wyświetleń: 307
 2025. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 307
 2026. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomość położona w obrębie Kamińsko, jednostka ewidencyjna Przystajń
  Wyświetleń: 306
 2027. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie wykazu synchronizacyjnego dla dziełek z obrębu Mokra oraz dokumentacji geodezyjnej do zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Mokra
  Wyświetleń: 306
 2028. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie wykazu synchronizacyjnego w celu regulacji działu I księgi wieczystej Nr CZ2C/00015990/3, działka nr 209, obręb Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 306
 2029. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych dla nieruchomości ob. Gruszewnia, Opatów, Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 306
 2030. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 306
 2031. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej
  Wyświetleń: 305
 2032. Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kłobuckiego w 2016 roku
  Wyświetleń: 305
 2033. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku
  Wyświetleń: 305
 2034. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Remont drogi powiatowej nr 2039 S w m. Złochowice w km od 3+600 do 7+500
  Wyświetleń: 304
 2035. Przetarg nieograniczony pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 304
 2036. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 304
 2037. Zaproszenie do składania oferty w zakresie „Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking"
  Wyświetleń: 304
 2038. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 303
 2039. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 i wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2, 3 i 4 w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej [...]
  Wyświetleń: 303
 2040. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 302
 2041. Wniosek - Robert MAŃCZYK - nadbudowa i przebudowa wiaty gospodarczej na magazyn odpadów stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
  Wyświetleń: 302
 2042. Wniosek Dawid Fabryczny Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Dawids - budowa budynku do odzysku metali kolorowych i tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 301
 2043. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości (wartość gruntu wraz z częściami składowymi) do ustalenia odszkodowania, za działkę gruntu położoną w gminie Kłobuck, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 301
 2044. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości, obręb Lgota
  Wyświetleń: 301
 2045. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku
  Wyświetleń: 301
 2046. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 2 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 300
 2047. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Rębielice Królewskie
  Wyświetleń: 300
 2048. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie projektu podziału nieruchomości położonej w Przystajni, działka 210/30, obręb Przystajń
  Wyświetleń: 300
 2049. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-23/10 pn. Organizacja szkolenia dla osób bezrobotnych - Operator sprzętu ciężkiego o specjalności koparko-ładowarka kl. III
  Wyświetleń: 299
 2050. Przetarg nieograniczony pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z póź. zm.)
  Wyświetleń: 299
 2051. Zarządzenie Nr 30/08 Starosty Kłobuckiego z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłobucku
  Wyświetleń: 299
 2052. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 299
 2053. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-24/09 pn. Zakup i dostawa serwera i szafy serwerowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku
  Wyświetleń: 298
 2054. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/10 - Roboty dodatkowe do zadania podstawowego pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 298
 2055. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-03/10 pn. Świadczenie usług pocztowych dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 298
 2056. Zaproszenie do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 298
 2057. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 297
 2058. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 297
 2059. Zaproszenie do składania ofert na Usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 297
 2060. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 297
 2061. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 296
 2062. XIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 17 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 296
 2063. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 296
 2064. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty dot. postępowania Nr IR.272.1.5.2012.III pn. Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa grupowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie kłobuckim w roku szkolnym 2011/2012
  Wyświetleń: 296
 2065. Zawiadomienie w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzja Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 dnia 16 sierpnia 2011 roku na piętrzenie wody w kanale "Młynówka" w miejscowości Rębielice Szlacheckie
  Wyświetleń: 296
 2066. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 295
 2067. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postepowania przetargowego nr IR.272.1.24.2014 pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 295
 2068. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I. 346-07/08 pn. Prace dodatkowe do zadania podstawowego pn. Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym mieszczącym się w kompleksie budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku...
  Wyświetleń: 294
 2069. Przetarg nieograniczony pn. "Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) - 11 części"
  Wyświetleń: 294
 2070. Zawiadomienie - Obwieszczenie o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnorawnego znak: ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 roku oraz przedłużeniu terminu załatwienia w/w sprawy
  Wyświetleń: 294
 2071. Zestawienie uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu: Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011
  Wyświetleń: 293
 2072. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR.272.1.9.2014 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady – Mokra – Kłobuck w km od 5+100 do 10+100”
  Wyświetleń: 292
 2073. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 w miejscowości Kłobuck
  Wyświetleń: 292
 2074. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla trzech nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 291
 2075. Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. postępowania Nr IR.III. 3436-01/10 pn. Zakup opału w sezonie grzewczym 2010/2011 wraz z dostawą własnym transportem do Zespołu Szkół w Krzepicach, ul. A. Ryły 26, 42-160 Krzepice
  Wyświetleń: 290
 2076. Zaproszenie do składania ofert – przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu sporządzenia wykazów synchronizacyjnych oraz przeliczenie powierzchni, obręb Hutka
  Wyświetleń: 290
 2077. Zaproszenie do składania ofert na Usuwanie pojazdów niebezpiecznych z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
  Wyświetleń: 289
 2078. Zawiadomienia o wznowieniu znaków granicznych
  Wyświetleń: 289
 2079. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 288
 2080. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, obręb Waleńczów
  Wyświetleń: 288
 2081. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń geodezyjnych dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego w ramach projektu systemowego pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 287
 2082. Zaproszenie do konsultacji
  Wyświetleń: 286
 2083. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 94
  Wyświetleń: 286
 2084. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.32.2013.III pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomości
  Wyświetleń: 286
 2085. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Ścinka poboczy wraz z ich utwardzeniem na drodze wojewódzkiej Nr 492 i 494 oraz oczyszczenie rowów przydrożnych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 494
  Wyświetleń: 286
 2086. Zawiadomienie o wyborze najlorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przeprowadzenie szkolenia - kursu operatora koparko-ładowarki na rzecz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku w ramach projektu pn. Energia kompetencji
  Wyświetleń: 286
 2087. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn.: "Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco"
  Wyświetleń: 285
 2088. Zawiadomienie o wyborze najlorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa węgla kaminnego typu eko-groszek w ilości 50 Mg
  Wyświetleń: 285
 2089. Zaproszenie do składania ofert na usługę pełnienia funkcji Szkolnego Opiekuna Grup w czasie wizyt studyjnych
  Wyświetleń: 284
 2090. Zarządzenie Nr 24/2007 Starosty Kłobuckiego z dnia 23 listopada 2007r.W sprawie zakwalifikowania składników majątku ruchomego będącego w użytkowaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do kategorii majątku zużytego
  Wyświetleń: 284
 2091. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania prztargowego nr IR.272.1.22.2013.III pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2013/2014 na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 284
 2092. Przetarg nieograniczony pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW
  Wyświetleń: 283
 2093. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Nr IR. 272.1.5.2013.III pn. Zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 283
 2094. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów słuzbowych i sprzętu będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku
  Wyświetleń: 283
 2095. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie zmiany uchwały Nr 289/XXX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych
  Wyświetleń: 282
 2096. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. "Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494.
  Wyświetleń: 282
 2097. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.I.3432-08/09 Przebudowa sieci deszczowej, izolacja pionowa ścian piwnicznych budynku oraz przebudowa układu pomiarowego wraz z głównym wyłącznikiem prądu w budynku przy ul. Ks. Skorupki 46 w Kłobucku
  Wyświetleń: 282
 2098. Przetarg nieograniczony pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 282
 2099. Zaproszenie do składania deklaracji w sprawie utworzenia i prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 282
 2100. Zawiadomienie - obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji Starosty Kłobuckiego znak: ROŚ.IV.6223-2/0/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011r .
  Wyświetleń: 282
 2101. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 23 lutego 2016 roku
  Wyświetleń: 281
 2102. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
  Wyświetleń: 281
 2103. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miedźno
  Wyświetleń: 281
 2104. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 279
 2105. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 279
 2106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 279
 2107. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sportu, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz pomocy społecznej w 2016 roku
  Wyświetleń: 279
 2108. Zaproszenie do składania ofert - przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania działki, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 279
 2109. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 278
 2110. Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skierowany do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz innych miejsc przeznaczonych do wypoczynku dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 277
 2111. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/09 pn. Wykonanie opaski wzmacniającej fundament budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku przy ul. Skorupki 46
  Wyświetleń: 277
 2112. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 277
 2113. Zaproszenie doskładania ofert - aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego, obręb Pierzchno, jednostka ewidencyjna Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 277
 2114. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2063S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 277
 2115. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 80
  Wyświetleń: 276
 2116. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych masami bitumicznymi na gorąco
  Wyświetleń: 276
 2117. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 275
 2118. Zaproszenie do składania ofert - określeni wartości nieruchomości do ustalenia odszkodowania za działkę gruntu wydzieloną pod drogę gminną, obręb Miedźno
  Wyświetleń: 275
 2119. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 275
 2120. Zaproszenie do składania ofert dotyczące usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego [...]
  Wyświetleń: 274
 2121. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 273
 2122. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie operatu szacunkowego z wyceny nieruchomości położonej w Częstochowie, obręb 87
  Wyświetleń: 273
 2123. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 272
 2124. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego, działka nr 422, Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 271
 2125. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru powiatu kłobuckiego – 3 części
  Wyświetleń: 269
 2126. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 269
 2127. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 268
 2128. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części: 1-7, 10-15) oraz unieważnieniu postępowania (dot. części: 8,9,16) pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 268
 2129. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego Nr IR. 272.1.21.2013.V pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej
  Wyświetleń: 268
 2130. BAHPOL - rozbudowa Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych wraz z przebudową istniejącego zaplecza technicznego w Kłobucku
  Wyświetleń: 267
 2131. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, obręb Kamińsko
  Wyświetleń: 267
 2132. Ogłoszenie o zawarciu umowy do postępowania Nr IR.III. 3432-07/10 pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego pn. Uwierz w siebie wspłfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecz..
  Wyświetleń: 266
 2133. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 266
 2134. Zawiadomienie dotyczące przedłużenia terminu załatwienia sprawy o zmianę decyzji Starosty Kłobuckiego znak:ROŚ.IV.6223-2/03/10/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 266
 2135. Zaproszenie do składania ofert – opracowanie projektu podziału nieruchomości oznaczonej jako działka nr 439/5, obręb Panki
  Wyświetleń: 265
 2136. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Remont boiska sportowego wraz z utworzeniem siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 265
 2137. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr: 1,2,3,4,6,8,9,12,13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr: 5,7,10,11,14,15,16
  Wyświetleń: 265
 2138. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.23.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 264
 2139. Zapytanie ofertowe na zakup materiałów dydaktycznych - urządzeń komputerowych, urządzeń drukujących i skanerów, akcesorii i podzespołów komputerowych, urządzeń i akcesorii do prezentacji dla placówek oświatowych powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 264
 2140. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Dąbrowa, Dębie, Popów, Łobodno
  Wyświetleń: 264
 2141. Ogłoszenie o wyniku przetargu na wydzierżawienie pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Skorupki 46a z przeznaczeniem na punkt kasowy
  Wyświetleń: 260
 2142. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia dot. postępowania Nr IR.272.1.22.2011.III pn. Wynajem sprzętu w sezonie 2011/2012 do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 260
 2143. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2015/2016
  Wyświetleń: 260
 2144. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy do postępowania Nr IR.III. 346-02/10 n. Wykonanie robót dodatkowych do zadania podstawowego pn. Prace remontowe polegające na przekształceniu byłego budynku internatu na budynek administracyjny położony w Kłobucku...
  Wyświetleń: 259
 2145. Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice
  Wyświetleń: 259
 2146. Zaproszenie do składania ofert – sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych Nr 13, Nr 21, Nr 23 w budynku przy ul. Ryły 24A w Krzepicach
  Wyświetleń: 259
 2147. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 259
 2148. Prowadzenie w latach 2016-2020 prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów
  Wyświetleń: 257
 2149. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
  Wyświetleń: 257
 2150. Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych i pozaszkolnych) z przedmiotu matematyka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłobuckiego w ramach projektu pn. Mam zawód - mam pracę w regionie
  Wyświetleń: 256
 2151. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości, obręb Gruszewnia oraz Opatów - DK 43
  Wyświetleń: 256
 2152. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przebudowa sieci dróg powiatowych Nr 2057 S, Nr 2058 S, Nr 2062 S, Nr 2061 S relacji Truskolasy – Zamłynie – Kuleje – Nowiny – Bór Zapilski – Piła I
  Wyświetleń: 256
 2153. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 253
 2154. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: 1-8 i 10-18. Zawiadomienie o unieważneniu postępowania w zakresie części 9
  Wyświetleń: 253
 2155. Sprawozdanie z konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 252
 2156. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów art. 95 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 252
 2157. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Remont cząstkowy nawierzchni drogi powiatowej nr 2047 S Libidza - Pierzchno - Grodzisko"
  Wyświetleń: 251
 2158. Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 250
 2159. Zaproszenie do składania ofert - usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie powiatu kłobuckiego w trybie art. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i dostarczenie ich na parking
  Wyświetleń: 249
 2160. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami)
  Wyświetleń: 247
 2161. Przetarg nieograniczony - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 247
 2162. Zaproszenie do składania ofert – wykonanie wykazu synchronizacyjnego, obręb Zawady i Więcki
  Wyświetleń: 246
 2163. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno z przeznaczeniem do całorocznych robót utrzymaniowych nawierzchni dróg powiatowych i wojewódzkich
  Wyświetleń: 246
 2164. Ogłoszenie o naborze na członków Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 245
 2165. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
  Wyświetleń: 245
 2166. Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2041 S relacji Hutka - Kłobuck, gm. Wręczyca Wielka i gm. Kłobuck
  Wyświetleń: 244
 2167. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku
  Wyświetleń: 244
 2168. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.10.2014 pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km od 5+100 do 10+100"
  Wyświetleń: 244
 2169. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kłobuckiego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Wyświetleń: 244
 2170. Wniosek PH MARPOL - Budowa budynku produkcyjno-handlowo-usługowego, budowa budynku magazynowego, budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, m. Grabarze
  Wyświetleń: 243
 2171. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej dla nieruchomości zabudowanej obiektem byłej stacji paliw położonej w Kłobucku przy ul. Częstochowskiej
  Wyświetleń: 243
 2172. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: część 1 Kurs florystyczny z elementami decoupage, część 2 Kurs spawania metodą TIG
  Wyświetleń: 241
 2173. Zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr IR.272.1.42.2013.III - Udzielenie zamówienia na świadczenie w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłobucku powszechnych usług pocztowych
  Wyświetleń: 240
 2174. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. części: 1-14,16,17) oraz unieważnieniu postępowania (dot. części: 15,18) pn. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2014/2015
  Wyświetleń: 238
 2175. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy-Giętkowizna od km 0+000 do km 2+605 granica powiatu
  Wyświetleń: 238
 2176. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 237
 2177. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pn. "Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewózkich nr 491, 492 i 494"
  Wyświetleń: 235
 2178. Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kłobuckim w 2017 roku
  Wyświetleń: 231
 2179. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przeprowadzenie analizy faktycznego sposobu użytkowania w celu aktualizacji bazy egib
  Wyświetleń: 230
 2180. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.5.004.2016.G z dnia 19.04.2016 r.
  Wyświetleń: 229
 2181. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej do postaci numerycznej w celu ich wyłączenia z użytkowania w ramach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  Wyświetleń: 229
 2182. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2043S Kłobuck ul. Szkolna Etap I"
  Wyświetleń: 228
 2183. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 227
 2184. Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 227
 2185. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW - 13 części
  Wyświetleń: 227
 2186. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 226
 2187. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zestawienia uwag organizacji pozarządowych zebranych w ramach konsultacji do projektu uchwały
  Wyświetleń: 224
 2188. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przeprowadzenie analizy geodezyjnej w celu ujawnienia własności Skarbu Państwa w KW
  Wyświetleń: 223
 2189. Obwieszczenie Starsosty Kłobuckiego nr AB.673.1.202.2015.B z dnia 28 grudnia 2015 roku
  Wyświetleń: 222
 2190. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. „Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obiektu: obręb ewidencyjny Hutka, jedn. ewidencyjna Wręczyca Wielka”
  Wyświetleń: 221
 2191. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 220
 2192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 219
 2193. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji
  Wyświetleń: 218
 2194. Przetarg nieograniczony - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [...]
  Wyświetleń: 217
 2195. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2014/2015
  Wyświetleń: 217
 2196. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2017S Rębielice Królewskie ul. Górnik i ul. św. Wojciecha
  Wyświetleń: 216
 2197. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentów w celu aktualizacji zapisów w egib w zakresie sposobu użytkowania działek oraz formy władania nieruchomościami
  Wyświetleń: 215
 2198. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 214
 2199. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 213
 2200. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. „Wypełnienie szwów na połączeniach nawierzchni bitumicznych w ciągach dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494”
  Wyświetleń: 213
 2201. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 210
 2202. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 210
 2203. Przetarg nieograniczony - Usługa przeprowadzenia szkolenia/kursów w ramach projektu pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku - 3 części
  Wyświetleń: 209
 2204. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 209
 2205. Starosta Kłobucki ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 204
 2206. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2046 S, nr 2049 S, relacji: Biała Górna – Lgota – Szarlejka – Kalej, Gmina Kłobuck i Gmina Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 202
 2207. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, działka nr 657/1 obręb Brody Malina i działka nr 561/8 obręb Grodzisko
  Wyświetleń: 202
 2208. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia faktycznego stanu użytkowania nieruchomości będącej przedmiotem zasiedzenia, dz. 87 obr. Napoleon (gmina Lipie)
  Wyświetleń: 202
 2209. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek 143, 139, 125, obręb Węglowice
  Wyświetleń: 201
 2210. Informacja z otwarcia ofert - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST z obszaru Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 197
 2211. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej prawa własności dla nieruchomości w obrębie Kłobuck
  Wyświetleń: 196
 2212. Sprawozdanie z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 193
 2213. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobukcu w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 193
 2214. Wniosek - Cargill Poland Sp. z o.o. . - rozbudowa zakładu produkcyjnego w Krzepicach
  Wyświetleń: 192
 2215. Zawiadomienia dotyczące ustalenia przebiegu granic działek w m. Więcki nr 717/2 i 717/3
  Wyświetleń: 192
 2216. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego Nr AB.673.5.005.2017.G z dnia 21.02.2017 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w m. Kamieńszczyzna, gm. Popów
  Wyświetleń: 191
 2217. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [...]
  Wyświetleń: 191
 2218. Zaproszenie do składania ofert - opracowanie projektu podziału nieruchomości nr 283/3, obręb Popów
  Wyświetleń: 191
 2219. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 1173/28, obręb Kuźniczka
  Wyświetleń: 191
 2220. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2013S Popów – Brzózki w km 0+000 – 1+400, 1+700 - 2+353
  Wyświetleń: 190
 2221. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic ewidencyjnych, Kłobuck
  Wyświetleń: 187
 2222. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 187
 2223. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, działka nr 730, m. Waleńczów
  Wyświetleń: 187
 2224. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
  Wyświetleń: 186
 2225. Decyzja Starosty Kłobuckiego - odszkodowanie dotyczące nieruchomości, dz. 23/1 Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 185
 2226. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości położonej w Przystajni
  Wyświetleń: 185
 2227. Zaproszenie do składania ofert - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej nr 545/10 i 545/11, obręb Popów
  Wyświetleń: 185
 2228. Decyzja Starosty Kłobuckiego - odszkodowanie dotyczące nieruchomości, dz.15/1 Siekierowizna, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 184
 2229. Wniosek Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Ryszard Wilk - budowa zespołu trzech elektrowni wiatrowych w Kłobucku
  Wyświetleń: 184
 2230. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 183
 2231. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie wykazów synchronizacyjnych ob. Zawady dz. 390 i 407-DW 491
  Wyświetleń: 183
 2232. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 182
 2233. Wezwanie do odbioru depozytu - rower typu górskiego z dnia 15.11.2016 r
  Wyświetleń: 182
 2234. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 115/1, 116/1 położonych w Łobodnie
  Wyświetleń: 182
 2235. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 181
 2236. XXIII Sesja Rady Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 179
 2237. Decyzja - Ryszard Wilk Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - budowa zespołu trzech elektrowni wiatrowych
  Wyświetleń: 178
 2238. XIV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 15 kwietnia 2016 roku
  Wyświetleń: 178
 2239. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Górna, Kamyk, Biała Dolna, Libidza, Łobodno
  Wyświetleń: 175
 2240. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia operatów szacunkowych określających wartości zabudowanych nieruchomości
  Wyświetleń: 174
 2241. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Koordynacja, zarządzanie i obsługa projektu Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 174
 2242. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do wydania decyzji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 782)
  Wyświetleń: 174
 2243. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 173
 2244. Zaproszenie do składania ofert - określenie wartości nieruchomości
  Wyświetleń: 173
 2245. Zaproszenie do składania ofert - sporządzenie dokumentacji geodezyjnej dla działki nr 111, obręb Stany
  Wyświetleń: 172
 2246. XVIII Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 13 września 2016 roku
  Wyświetleń: 168
 2247. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego z dnia 6 września 2016 roku
  Wyświetleń: 164
 2248. XV Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 23 czerwca 2016 roku
  Wyświetleń: 163
 2249. Zaproszenie do składania ofert - aktualizacja zapisów w ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości Powiatu Kłobuckiego, działki nr 320/2, 333/2 i 369/8 w obrębie Grodzisko
  Wyświetleń: 163
 2250. Zmienione zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Przygotowanie dokumentacji do nabycia tytułu własności nieruchomości przez Skarb Państwa w trybie art. 172 ustawy Kodeks cywilny
  Wyświetleń: 163
 2251. Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości nr 172/3, obręb Cyganka
  Wyświetleń: 161
 2252. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. Odnowa oznakowania poziomego grubowarstwowego jezdni dróg wojewódzkich nr 491, 492 i 494
  Wyświetleń: 159
 2253. Ogłoszenie wyniku rokowań ze sprzedaży działek 213/2 oraz 313/3 położonych w miejscowości Gruszewnia
  Wyświetleń: 157
 2254. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 155
 2255. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kłobuckiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych
  Wyświetleń: 154
 2256. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 154
 2257. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 153
 2258. XVI sesja Rady Powiatu - 1 lipca
  Wyświetleń: 153
 2259. Decyzja - Bahpol - rozbudowa zakładu przertwórstwa tworzyw sztuycznych wraz z przebudową istniejącego zaplecza technicznego
  Wyświetleń: 152
 2260. Zapytanie ofertowe - Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kłobucku
  Wyświetleń: 152
 2261. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Dąbrowa
  Wyświetleń: 152
 2262. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 152
 2263. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla projektu p.n. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej [...]
  Wyświetleń: 151
 2264. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.10.2016 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice"
  Wyświetleń: 151
 2265. Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 148
 2266. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń
  Wyświetleń: 147
 2267. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku w sezonie zimowym 2016/2017
  Wyświetleń: 147
 2268. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych / wyznaczeniu punktów granicznych, obręb Zawady
  Wyświetleń: 147
 2269. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 145
 2270. Wniosek - Gmina Popów - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepomopowniami ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w m. Smolarze, Dąbrowa, Więcki
  Wyświetleń: 145
 2271. Decyzja - Gmina Miedźno - budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłoczonej z przepomopownia ścieków w ul. Brzozowej w Ostrowach nad Okszą
  Wyświetleń: 143
 2272. Decyzja Solarfaktor - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 Mwp wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej
  Wyświetleń: 143
 2273. Obwieszczenie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ramach zadania pn." Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 492 od granicy województwa śląskiego do DK46 wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego"
  Wyświetleń: 142
 2274. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki 42/77 i 42/78, obręb Zawady
  Wyświetleń: 142
 2275. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 142
 2276. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 142
 2277. Zawiadomienie do stawienia się przy działce nr 132/2 w sprawie wyznaczenia punktów granicznych nieruchomości, obręb Panki
  Wyświetleń: 140
 2278. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 140
 2279. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Koordynacja, zarządzanie i obsługa projektu - Aktywna integracja powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 139
 2280. Ogłoszenie o konsultacjach - dot. wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 138
 2281. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 138
 2282. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sporządzenie dokumentacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną [...]
  Wyświetleń: 138
 2283. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2070 S ul. Rudnicka w m. Starokrzepice
  Wyświetleń: 137
 2284. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 136
 2285. Zaproszenie do składania ofert - określenie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego dla nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Zawady
  Wyświetleń: 136
 2286. Wniosek - Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 135
 2287. Wniosek Jerzy Moskała - elektrownia wiatrowa o mocy 850kW, Zawady
  Wyświetleń: 135
 2288. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zawady
  Wyświetleń: 134
 2289. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego wyceny poniemieckich trzech budynków stanowiących odrębną własność od gruntu, m. Lindów
  Wyświetleń: 133
 2290. Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 132
 2291. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 131
 2292. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Szarlejka
  Wyświetleń: 129
 2293. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  Wyświetleń: 127
 2294. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu dokumentu pn.: „Program Współpracy Powiatu Kłobuckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”
  Wyświetleń: 126
 2295. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 126
 2296. Zawiadomienie do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych, obręb Brody-Maliny
  Wyświetleń: 126
 2297. Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy – Zbrojewsko w km od 3+200,00 do km 6+500,00 uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów deszczu
  Wyświetleń: 125
 2298. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert -Usługa przeprowadzenia szkolenia w zakresie komputerowego wspomagania projektowania CAM: EdgeCAM
  Wyświetleń: 125
 2299. Zaproszenie do składania ofert - dotyczy sporządzenia operatu klasyfikacyjnego do aktualizacji oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków dla działki nr 111, obręb Stany
  Wyświetleń: 124
 2300. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Kłobuck
  Wyświetleń: 123
 2301. Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego nr AB.673.1.086.2016.B z dnia 11.07.2016 r.
  Wyświetleń: 122
 2302. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 58/5, obręb Wąsosz Górny
  Wyświetleń: 122
 2303. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb Biała Dolna
  Wyświetleń: 121
 2304. Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych z ewidencji gruntów i budynków oraz o czynnościach ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Iwanowice Duże
  Wyświetleń: 121
 2305. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 121
 2306. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego
  Wyświetleń: 120
 2307. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 118
 2308. Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, obręb Kalej
  Wyświetleń: 118
 2309. Wszczęcie postępowania w sprawie wydania firmie Sudpack Kłobuck Sp. z o.o. ul. Drukarska 8, 42-100 Kłobuck pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
  Wyświetleń: 116
 2310. Ogłoszenie o konsultacjach - dotyczy projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla uczniów i studentów uzdolnionych artystycznie
  Wyświetleń: 115
 2311. Informacja z otwarcia ofert - Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie Powiatu Kłobuckiego
  Wyświetleń: 114
 2312. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 114
 2313. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 113
 2314. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 113
 2315. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Annolesie
  Wyświetleń: 113
 2316. Przetarg nieograniczony - Zakup wraz z dostawą i instalacją sprzętu CNC i konwencjonalnego wraz z oprzyrządowaniem i akcesoriami w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Powiatu Kłobuckiego poprzez modernizację kompleksu pracowni CNC
  Wyświetleń: 112
 2317. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Annolesie
  Wyświetleń: 112
 2318. Ogłoszenie o zmianie umowy - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 111
 2319. Wniosek - Maskpol S.A. - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Opatów
  Wyświetleń: 111
 2320. Przetarg nieograniczony - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni - 2 części
  Wyświetleń: 110
 2321. XIX Sesja Rady Powiatu w Kłobucku - 7 października 2016 roku
  Wyświetleń: 110
 2322. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłobucku
  Wyświetleń: 109
 2323. Przetarg nieograniczony - Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) – Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń.
  Wyświetleń: 109
 2324. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych - Rębielice Królewskie, gm. Popów
  Wyświetleń: 109
 2325. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 108
 2326. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 108
 2327. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
  Wyświetleń: 107
 2328. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Wyświetleń: 107
 2329. Ogłoszenie o konsultacjach
  Wyświetleń: 106
 2330. Sprawozdanie z konsultacji
  Wyświetleń: 105
 2331. Zaproszenie do składania ofert - zlecenie operatu szacunkowego określenia wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr 585/53, obręb Zakrzew
  Wyświetleń: 105
 2332. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 104
 2333. XVII sesja Rady Powiatu - 29 sierpnia
  Wyświetleń: 104
 2334. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Marianów
  Wyświetleń: 104
 2335. Informacja Starosty Kłobuckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania firmie Cargill Poland Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 42-160 Krzepice pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
  Wyświetleń: 103
 2336. Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego z dnia 11 października 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 103
 2337. Informacja z otwarcia ofert - Usługa przeprowadzenia szkolenia/kursów w ramach projektu pn. Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 w Kłobucku – 3 części.
  Wyświetleń: 102
 2338. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krzepicach
  Wyświetleń: 101
 2339. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb Krzepice
  Wyświetleń: 101
 2340. Zawiadomienie dotyczące stawienia się w celu wyznaczenia punktów granicznych, obręb Kalej, działka nr 662
  Wyświetleń: 101
 2341. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania przetargowego nr IR.272.1.8.2016 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń – Kluczna – Kamińsko w km od 5+540,00 do km 6+560,00"
  Wyświetleń: 101
 2342. Zapytanie ofertowe - Usługa przeprowadzenia zajęć z doradztwa indywidualnego na rzecz 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku dla potrzeb projektu Wykwalifikowany absolwent, czyli zwiększenie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 99
 2343. Zawiadomienie do stawienia sie na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, m. Kamyk
  Wyświetleń: 99
 2344. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 98
 2345. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: 2, 3, 5-10, 12, 13. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części: 1, 4, 11, 14 - Obwód Drogowy nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 98
 2346. Wezwanie do stawienia się na gruncie w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, obręb Wilkowiecko
  Wyświetleń: 97
 2347. Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 96
 2348. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dziedzinowego wraz z pozyskaniem danych do świadczenia e-usług oraz dostawą niezbędnego sprzętu komputerowego i szkoleniami użytkowników 10 JST
  Wyświetleń: 96
 2349. Informacja po I etapie naboru na stanowisko Dyrektora ZOZ w Kłobucku
  Wyświetleń: 95
 2350. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego - Obwód Drogowy Nr 1 w Kłobucku
  Wyświetleń: 95
 2351. Wezwanie do odbioru depozytu - klucze w ilości 2 szt. wraz z akcesoriami 24.04.2017 r
  Wyświetleń: 95
 2352. Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości, działka nr 837/25, obręb Wręczyca Wielka
  Wyświetleń: 94
 2353. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług Eksperta zewnętrznego ds. technicznych i przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [...]
  Wyświetleń: 94
 2354. Informacja z otwarcia ofert - Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017 na terenie powiatu kłobuckiego – Obwód Drogowy Nr 2 w Przystajni
  Wyświetleń: 92
 2355. Wniosek - Dawid Fabryczny Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Dawids - budowa budynku do odzysku metali kolorowych i tworzyw sztucznych
  Wyświetleń: 92
 2356. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2063 S ul. Podgaj w Wręczycy Wielkiej
  Wyświetleń: 90
 2357. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S Przystajń - Kluczna - Kamińsko w km od 5+540,00 do km 6+560,00
  Wyświetleń: 89
 2358. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Spokojnej
  Wyświetleń: 88
 2359. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części: 3. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części: 1 i 2 dot. Usługi sprzętowe dla potrzeb zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie 2016/2017
  Wyświetleń: 88
 2360. Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Szyszkowie nr 44
  Wyświetleń: 87
 2361. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości, obręb Zagórze
  Wyświetleń: 87
 2362. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi powiatowej nr DP 2023 S Zawady - Mokra - Kłobuck w km 0+000 do 5+100 - etap 2
  Wyświetleń: 87